DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 18     <-- 18 -->        PDF

i podnoseći na svojim leđima gorke posljedice uništavanja šuma, izraženi su najbolje
u riječima: »Nema tankovrhe jele ni žalosne vrbe, nema hrasta, bora — kladenca
ni izvora«.


Novo doba nosi sobom i važne sm jernic e za naše buduće šumsko gospodarenje.
Šume su čvrsto povezane uz narodne potrebe. One su opće narodno.do bro
. Narod je vječan , a vječne su i njegove potrebe. Prema tome treba da i
šume budu vječne.


U vezi s time trebat će gospodariti šumom što razumljivije. Novi duh vremena
zatvorio je zauvijek vrata korupciji i špekulantima u našim šumama;
udaljio je iz naših šuma sve one, kojima je šuma bila glavno vrelo bogaćenja. Novo
doba omogućit će, da će se okolišni žitelji redovnim putem podmirivati gorivom i
građom. Nestat će tako one još od Plinijevih vremena poznate rečenice: »Agricola
silvae hostis«. Novo doba riješit će pitanje kruha onih, koji su bili primorani,
da se prehranjuju prodajoim kradenog drva.


Važan će nam biti zadatak na jačanju šumske proizvodnje, i to na načelu p otrajnosti
. To iziskuje u prvom redu stalna potražnja velikih količina drva na
ogrjevnom i građevnom drvu, potrebe na rudničkom drvu, kao i sve veća potražnja
drva u industriji štavila, papira i kartona, vlakna, eksploziva, katrana, octa, špirita,
drvnog plina za pogon i dr. Sili nas na to i dobra mogućnost izvoza naših
drvnih proizvoda u druge zemlje, odakle ćemo na taj način nabavljati dobra, kojih
nemamo. Savezno s time bit će potrebno zavesti što racionalnije gospodarenje u
postojećim šumama, kao i pristupiti što opsežnijem pošumljivanju razgoljenog krša
i drugih goleti. Šume treba brižno čuvati i podizati, valjano obnavljati i marno
njegovati.


Velik nas posao čeka u pogledu odgajanja širokih narodnih masa
i pridizanja njihove svijesti o važnosti šuma, te potrebi njihovog čuvanja
i razumnog gospodarenja. U tijesnoj saradnji sa širokim narodnim
masama najprije će se probuditi opći smisao za štednju drvom, kao i smisao za čuvanje
šume. U suradnji s narodom postići će se najbolji uspjesi i u pogledu pošumljivanja
goleti, kao i u pogledu obnove šuma na površinama, koje danas pokrivaju
šikare, garigi i kamenjare. U suradnji s narodom postići ćemo i najbolje uspjehe
u pravcu njegovanja šuma. [


Za sretniju budućnost naših naroda dali su svi jesno i s pjesmom na usnama
svoje živote najbolji sinovi naše zemlje. Mi ćemo iz šumarske struke učiniti najveću
zadužbinu prema svojim napaćenim narodima, ako naše šume dovedemo u
stanje, da će one služiti kao trajno i nepresušno vrelo za jačanje našeg narodnog
gospodarstva. Time ćemo se ujedno i najbolje odužiti, zajedno s. našim narodima,
najvjernijoj drugarici u dobru i zlu: našo j šumi .


........... B ......>. ........... ...... ..».. ....... .......... . ..... ...
.......... .. ....... . ....... ...... ...... ........... ...., .......) .......
.... so ..... ......... .............1. .... ...... ....... . ......, a .....
pojib .... . .... ..... ...... .. ..... ...... ......... ..... (1914.—1918). ........
.............. nomoinb, ........ ..... ...... .)........ .. ..... ..... ..
..... ....... .......-............... ...... ...... ........... ...... . ..........
. ....... ........ ........-...... ..... (1941.—1945.). -....... ...... .....,
.......... ..... .............. ..... .. ..... .... ......... ..... . .......
......... ......., ........... .......... ..... . ........ ............


12