DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 14     <-- 14 -->        PDF

I


narodima, protjeran je neprijatelj s našeg okrvavljenog tla, a na garištu stare Jugoslavije
rodila se nova zajednica ravnopravnih i bratskih naroda: Federativna
Jugoslavija.


Kako vidimo, uspješnom završetku 4-godišnjeg ratovanja mnogo su pridoni jele
naše šume i planine. Šuma je i ovaj puta obilno pružila svoju ruku
pomoćnicu. Šum a je pružila zaštitu u prvom redu onima, koji su se svjesni dogođaja
dobrovoljno dali na velik i trnovit put narodnog spašavanja. Šum a je pružila
utočište svima onima, koji su bijegom spašavali živote pred ljutim neprijateljem.
Šum a im je zamijenila rodnu kuću i staro djedovsko ognjište. Šumsko drveće
svojim krošnjama, šumske pećine, zadimljene kolibe ispod visokih i tamnih
jela dali su im zaklon od kiše i oluje, a šumska trava, granje i lišće dali su im
ležaj.


Iz šume Debela Kosa pukla je prva ustanička puška u Baniji. U šumi
Zalukinj i pod tamošnjim orijaškim brijestom bilo je u junu 1941. godine zborište
jednog od prvih partizanskih odreda iz Hrvatske, tj. odreda Hrvata iz Siska,
u kom se nalazio i naš drug Ing. F. K n e b 1.


U okrilju šume i planine sakupljali su se odredi, čete, bataljuni i brigade
prvoklasnih boraca, koje je narod opjevao u bezbroj pjesama. Evo samo
nekoliko takovih, iz kojih se vidi uska povezanost između naše partizansk e
vojske i naših šum a : »Po šumama i gorama naše zemlje ponosne, idu čete partizana—
slavu borbe pronose...«, »Aoj goro, goro svakojaka, partizanskih puna si junaka.
Tvoje lišće nad njima se vije i pod sobom osvetnike krije...«, »Gusta goro,
puna ti si lađa, dušmanima zadala si jada...«, »Partizani, drugovi, puni su Vas
lugovi...«, »Kalnička mi gora mati, suho lišće krevet moj. Kuću moju zapališe,
više nemani doma svog. Sad u šumi nalazim se, to novi moj je dom...«, »Goro,
goro, zelenije grana, ti si puna mladih partizana. Ti si svoja raširila krila i postala
naša majka mila« i t. d.


Šuma je bila najsigurnije uporište narodne o b r a n e. Naša narodna
vojska nije raspolagala ni materijalom ni vremenom za pravljenje bunkera iz
armiranog betona ili snažnih tvrđava. Šuma i šumsko drveće bili su joj i
bunkeri i tvrđave.


Šum a ima uopće velikih prednosti u ratovanju. Ona omogućuje i posebnu
strategiju. Bez ilisS malo žrtava mogu se često odatle postići veliki uspjesi .
Šuma je baš tim i u minulom ratu davala snažnog potstreka našim i onako
hrabrim i smionim borcima. Oni su se u svojoj borbenosti obilno koristili prednostima,
koje im je davala šuma. Nastupali su kao gordi vojnici dviju boginja:
Pravde 5 Slobode, te su u tome zanosu činili čudesna djela. Naš e šum e bile su
za neprijatelja nepremostive zapreke, tvrđave neprobojne, đungle
neprohodne.


Šum a je omogućivala borcima, da se neprimjetno prebacuju s jednog kraja
na drugi i da tako nenadano izvrše važne zadatke. Zelen i plaš t šum e učinio
je, da neprijatelj nije mogao pratiti njihovo kretanje i gubio sve više orijentaciju.
Stizali su ga tako iznenadni udarci sad odavle sad odanle. U okrilju šum e
zaodjenute plaštem tamne noći činili su naši borci viteške podvige. Dolazili su neprimjetno
na najkritičnija mjesta, izvršili zadatak i nestajali netragom. Često su im
osim šume bili glavni pomagači i pratioci: noć, kiša i oluja.


Šum a je činila neprijatelja bespomoćni m i kad je usmjeravao svoje lako
i teško automatsko oružje prema našim borcima. Zeleni šumski plašt remetio mu
je cilj.


Šuma je bila najbolja zaštita i od neprijateljskih aviona (lovaca i bombardera),
koji su velikom aktivnošću napadali naše jedinice, razarali sela i gradove,
ceste i mostove, pristaništa i luke. Pred najstrašnijim tim modernim oružjem
skrivala je šuma naše borce i čuvala ih od očite propasti.


U primorskim krajevima, a -osobito u Istri, gdje nije bilo gustih i odraslijih
šum a i šumica , naša je vojska pretrpjela mnogo više štete i gubitaka, nego
u šumovitim krajevima. *;


Šum a je cesto poslužila i kao umjetna prepreka protiv brzog kretanja neprijateljske
vojske. Kad je iziskivala potreba, obarana su krupna stabla preko drumova
i pruga, za čije je uklanjanje trebao neprijatelj i vremena i žrtava. Time se
dobivalo na vremenu, potrebnom za odmicanje ranjenika i bolesnika, uklanjanje
ratnih magazina, te za pripremanje otpora.