DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-12/1945 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Dr. MILAN ANIĆ (Zagreb):


ŠUMA Ü VJEKOVNOJ BORBI NAŠIH NARODA ZA SLOBODU


(... . ero ........ . ....... 6opb6e ....... ......... .. .......)


Još od pradavnih vremena šumsko drveće, šuma, gora i planina usko su povezani
uz život naših naroda. U najdavnijoj prošlosti šuma je pružila čovjeku osnovne
uslove za njegov opstanak. Šuma ga je hranila i branila. Plodovi drveća i drugog
šumskog bilja, te lovina od šumskih životinja bili su mu hrana. Šumske špilje i pećine
bile su mu zaklonište od neprijatelja i zvjeradi, kao i od vremenskih nepogoda.
Kožom od šumske divljači i likom od šumskog drveća odijevao se i ohuvao, a šumskim
lišćem i mahovinom umekšavao si je ležaj..


U borbi za održanjem čovjek se sve razumnije koristio prirodnim dobrima. Korak
po korak kročio je u svom razvitku naprijed. Kod toga bila mu je svagda od najveće
pomoći šuma. Ona mu je pomagala, kad je pronalazio i usavršavao oruđe i
oružje. Šumom se služio, kad je pripitomljavao životinje i razvijao se u stočara. Šuma
mu je dala obradivu zemlju i omogućila inu, da se sve više razvija u poljodjelca. 1
u daljnjem razvitku šuma mu je svagda obilno pomagala.


Povezanost čovjeka sa šumom ostala je uopće vrlo čvrsta sve do današnjeg dana.
Šuma nam daje drvo i mnogo drugih koristi, koje su nam od jednake potrebe kao
što su to hrana i odjeća. Drvo nam je vjeran pratilac na cijelom našem životnom
putu. Ono nam daje ogrjev, te razni građevni, obrtni i industrijski materijal. Mnogobrojne
koristi daje nam šuma i u obliku sporednih šumskih proizvoda. Osim toga
šuma nas čuva od vremenskih nepogoda: suše, vjetra, oluje, bujica, popuzina i poplava.
Ona veže i stvara tlo, štiti nam poljske usjeve, čuva vrela i regulira vodotoke.
Bez šume i drva teško je zamisliti opstanak čovjeka.


Povezanost čovjeka i šume ostala je napose u našim širokim narodni
m slojevima vrlo tijesna i čvrsta. Pretežnim dijelom bavi se naš narod s t očarstvom
i ratarstvom, pa je već time stalno i u izravnom dodiru sa šumom.
Zato naš seljak dobro pozna šumu i njen živoit. On se s njome razgovara i dogovara.
Pozna u njoj svako drvce, travku i životinju. Šuma je svojim velebnim uzrastom,
orijaškom snagom, te raznovrsnim čarima i tajanstvenošću, što ih u obilnoj
mjeri krije u sebi, imala i ima jak utjeca j na dušu i srce našeg seljaka, koji
je i onako pun bistrine i vedrine, te posjeduje veliku moć opažanja i osjećanja.
Naš je narod pored toga nenadmašiv majstor u izražavanju svojih misli i osjećaja.
U narodnim pjesmama, uzrečicama, poslovicama, pričama i gatkama odrazuje se
na bezbroj načina uska povezanost , koja je postojala i još uvijek postoji između
naših širokih narodnih slojeva i šume. Izrazio je to narod vrlo
snažno i na usta svojih pjesnika-književnika.


Šum a je čvrsto povezala naše narodne mase napose time, što im je od iskona
bila najpouzdanijom čuvarico m slobode . U najtežim časovima bilo cijelog
naroda, bilo pojedinih plemena ili pojedinaca šum a je uvijek bila najsigurnije
utočište i zaklonište. U teškim danima, kad je život postao ugrožen, put
spasa vodio je svagda u šumu.


Naša domovina kroz vjekove je natapana krvlju u obrani od neprijatelja, koji
su nastojali, da naš narod porobe, podjarme ili unište, te da se domognu lijepih
naših krajeva. Mamila su ih ovamo naša prirodtna bogatstva: naše rudno blago,
naše prostrane šume, vrijedni lugovi i plodna polja.


Stoljetnu borbu vodio je hrvatski narod s Mlečanima za Dalmaciju. Kroz 5 stoljeća
vođena je na slavenskom jugu neprekidna borba s Turcima. Mnogo nedužne
krvi proliveno je u borbama protiv, presizanja Mađara i Austrijanaca u naša narodna
prava. Velik dio našeg primorskog naroda pretrpio je neopisive patnje od
talijanskog ugnjetavanja. Neizrecivo velike patnje i tegobe zadane na našima narodima
za minulog 4-godišnjeg rata protiv krvavog fašizma. Povijest naših naroda ispisana
je borbama, ustancima, raznovrsnim mukama i patnjama, ali i slobodarskim
pobjedama. Za sve to vrijeme igrale su naše šume veliku i značajnu ulogu, pružajući
obilnu pomoć u svim takovim prilikama, a osobito u oslobodilački m
borbama i ratovima.


Za stoljetne borbe s Mlečanim a razgoljeni su mnogi prostrani naši krški
predjeli. Mlječani su sjekli naše šume i drvo odvozili u daleki svijet. Narod se


4