DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-12/1944 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Preglednica br. 13.
Smrekovo celulozno drvo (bez viška)


Drvo s korom Djelomično odrvo
korano Okorano drvo Podbjeljeno drvo
pm m3 pm m3 pm m3 pm m3
1,000 0,750 0.930 0,698 0,900 0,675 0,850 0,638
1,333 1,000 1,240 0,930 1,200 0,900 1,133 0,850
1,075 0,806 1,000 0,750 0,968 0,726 0,914 0,685
1,433 1,075 1,333 . 1,000 1,290 0,968 1,218 0,914
1,111 0,833 1,033 0,775 1,000 0,750 0,944 0,708
1,481 1,111 1,377 1,033 1,333 1,000 1,259 0,944
1,176 0.882 1,094 0,820 1,059 0,794 1,000 0,750
1,568 1,176 1,458 1,094 1,411 1,059 1,333 1,000
1 pm složen sa 10% viška
1,100 0,825 | 1,023 0,768 | 0,900 0,742 | 0,935 0,702


Ova preglednica je izrađena za složajeve prostornih metara bez viška (nadmjere).
Kod nas se celulozno drvo slaže u složajeve sa viškom od 10°/o (HN 117). U
Njemačkoj višak iznosi samo 4% (Homa, 1936.). U Finskoj se od 1938. godine celulozno
drvo slaže u složajeve bez ikakove nadmjere (Trendelenburg, 48.). Da bi
se mogli poslužiti ovom preglednicom kod preračunavanja onog celuloznog drveta
složenog sa viškom, potrebno je brojeve u tablici pomnožiti s faktorom 1,04 ili 1,10.
Za celulozno drvo izrađeno i složeno u našim šumama sa viškom od 10% izračunan
je zadnji redak u preglednici 13.


Ova preglednica vriedi za ravno, 1 m dugo smrekovo celulozno drvo sa srednjim
promjerom 13 ... 15 cm. Kod celuloznog drveta dužine od 2 m faktor redukcije
za pretvaranje 1 pm u kubne metre iznosi 0,72. Za slabije i neravno celulozno
drvo taj faktor iznosi 0,70 i manje.


Ova se preglednica ne smije primieniti za borovo i bukovo celulozno drvo. Faktor
redukcije, udio kore i veličina odpadka kod bukve i bora nisu jednaki onima
kod smreke.


Iz ovog se prikaza vidi, da je po kakvoću celuloze od upliva građa i kakvoća
celuloznog drveta. Postotak izkorišćavanja ovisi o prostornoj težini celuloznog
drveta.


Odnos između staništa i svojstava drveta, svojstava drveta i svojstava celuloze
je višestruk. Razlika u građi i prostornoj težini drveta s raznih staništa zahtievaju,
da se tim pitanjima posveti najveća pažnja i da ih se svestrano iztraži. Poznato
je, da su svojstva pojedinih vrsta drveća funkcija staništa i nekih drugih činbenika.
Ona se mienjaju od staništa do staništa. Poznat je i upliv tih svojstava na
celulozu u kvalitativnom i kvantitativnom pogledu. Za racionalno izkorišćavanje
sirovina u narodnom gospodarstvu potrebno je točno poznavati njihova svojstva.
To vriedi i za celulozno drvo kao sirovine u veleobrtu celuloze. Pred nama stoji
zadatak, da svestranim iztraživanjima upoznamo svojstva celuloznog drveta iz naših
šuma. Ovaj rad biti će od koristi i za šumarsku nauku i za naše narodno gospodarstvo.
Isto tako je potrebno upoznati i iztražiti najsvrsishodniju organizaciju
rada u proizvodnji celuloznog drveta. Tek poznavanjem svojstava i tehnike proizvodnje
celuloznog drveta omogućit će se njegova najracionalnija upotreba.*


ZUSAMMENFASSUNG


In diesem Aufsatz werden die Eigenschaften und Erzeugung des Faserholzes dargestellt.
Für die Ausbeute und Beschaffenheit des Z°llstoffs und Holzschliffs sind die Eigenschaften
(Raumgewicht, Faserbau, Spätholzanteil u. a.) des Holzes von grundlegender Wichtigkeit. Die
Gleichmässigkeit der Beschaffenheit des Holzes ist für die Eigenschaften des Zellstoffes massgebend,
das Holzgewicht für die Ausbeute. Ferner ist die Ausarbeitung (Fällen, Entästen, Entrindung,
Vermessen, Einschneiden und Setzen) des Faserholzes beschrieben. Der Verfasser betont,
dass eine rationelle Ausnützung des Holzes nur auf Grund genauer Kenntnis des Holzes
und der Schwankungen seiner Beschaffenheit nach Einzelstamm, Standort und Wuchsgebiet
erreicht werden kann.


* Literatura na str. 200.
153