DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-12/1944 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Iztraživanja upliva prostorne težine na kakvoću celuloze dovelo je do ovih
zaključaka. Građa težkog drveta posve je različita od građe lakog drveta. U prvom
slučaju mali su lumeni stanice, stanice su debelostiene, a godovi uzani. Kod meljave
(utrljavanja) težkog drveta troši se više snage nego kod meljave lakog drveta.
Samo napajanje drveta lužinom je različito kod težkog i lakog drveta. Porozno,
lako drvo upije brže lužinu nego gusto, težko drvo. Konačno i brzina procesa
rastvaranja lignina je različita.


3 ...


\ &t


\ *äo


., fio
fio


ff& SO J* < se ..

SI. 4. Odnos između prostorne težine drveta i efekta izkorišćenja celuloze po 1 m3 drveta.


Ovo su potvrdili mnogi autori svojim iztraživanjima. (Trendelenburg, 1936., 6.).


Jakimanskij je utvrdio, da je brzina napajanja smrekovine s širokim godovima
veća nego smrekovine s uzanim godovima.


Montigny i Maass utvrdili su svojim iztraživ´anjem, da je optimalno vrieme kuhanja
drveta s lužinama različito za gusto i porozno drvo. Kod kuhanja drveta
različite težine u istom vremenu, celuloza iz lakšeg drveta izložena je oštećenju
zato, jer kuhanje težkog drveta traje duže. Postoje i razlike u čvrstoći tako proizvedene
celuloze. Lošija je celuloza dobivena iz lakšeg drveta kuhanog isto
vrieme s težkim drvetom. Zbog toga je važno, da je celulozno´ drvo jednolične
strukuture. To jest celulozno drvo trebalo bi biti jednako širokih i pravilno nanizanih
godova s približno istom prostornom težinom.


Iz ovog se može zaključiti, da postotak izkorišćenja ovisi o
prostorno j težin i i da razlike u prostornim težinama celuloznog drveta
(pomiešano lako, porozno i težko, gusto celulozno drvo) djeluju nepovoljno na
kakvoću celuloze.


Prostorna težina svake vrsti drveta, pa tako i najvažnijeg celuloznog drveta


— smrekovine ovisi o nizu činbenika. Ona se mienja od staništa do staništa već
prema veličini upliva pojedinih staništnih činbenika. Kada bi izpitivali prostornu
težinu smrekovine s pojedinih staništa i nacrtali krivulje učestalosti prostorne težine,
svako stanište imalo bi posebnu karakterističnu krivulju učestalosti.
O prostornoj težini celuloznog drveta ovisi postotak izkorišćenja, dakle potrebno
je poznavati prostorne težine celuloznog drveta s raznih staništa, kako bi
se mogla izpravno procieniti potreba na celuloznom drvetu. U Njemačkoj se obzirom
na razlike u prostornim težinama računa, da je za proizvodnju 100 kg celuloze
potrebno 0,56 do 0,62 pm celuloznog drveta (Trendelenburg, 1936. 8.).


Prostorna težina različna je prema vrsti drveta. Unutar jedne vrste postoje
znatne razlike u prostornoj teižni, koje suuvjetovane klimatskim, staništnim i uzgojnim
činbenicima. Težina drveta različna je i prema dielu stabla. Obćenito važi,
da ^. najteže drvo žilišta, a razmjerno lakše drvo krošnje, ali i tu imade stanovitih
izuzetaka.


Predmetom mnogih iztraživanja bio je odnos između prostorne težine i anatomske
građe drveta. Od osobitog je praktičnog značenja odnos između širine goda
i težine drveta. Na osnovu iztraživanja velikoga broja proba utvrđeno je, da prostorna
težina smrekovine i jelovine raste, ako pada širina goda, to znači, što je kod


147