DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-12/1944 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Preglednica br. 8.


Prostorna težina (0°/0 vlage)
Vrst drvet Granice Prosjek


g/crr 3
Smreka . . 0,30 . . . 0,64 0,43
Jela ... . 0,32 . . . 0,71 0,41
Bor obični . 0,30 . . . 0,86 0,49
Jasika . . . 0,36 . . . 0,56 0,45
Topola crna 0,37 . . . 0,52´ 0,41
Lipa . . . . 0,32 . . . 0,56 0,49
Joha ... . 0,38 . . . 0,60 0,49
Vrba . . . 0.33 . . . 0,59 0,52
Breza . . . 0,46; . . 0,80 0,61
Bukva . . . 0,49 . . .0,88 0,68
Po Kollmann-u.*


Grafički prikaz prostornih težina dan je na si. 2. (Trendelenburg 1936. 5.). Postoje
stanovite razlike između podataka u preglednici 8. i si. 2. Te su razlike posve
razumljive, ako se uzme u obzir da su to podatci dvaju autora, koji su vjerojatno
obradili prostornu težinu drveta s različitih staništa. Na ovu razliku od upliva je
i broj iztraženih proba.


i* S3 62 *» ! *


SI. 2. Krivulje učestalosti prostorne težine nekih vrsta drveća.


Jelovina imade najmanju prostornu težinu i razmjerno uzku krivulju učestalosti.
Jelovina se obćenito smatra težom od smrekovine. To se dade razjasniti činjenicom,
da jela sadrži daleko više vode u svježem stanju, u šumi po obaranju,
nego smreka. Lumeni stanica u srži, koji su redovito izpunjeni zrakom, sadrže
kod jele mnoge vode. Imade krajeva gdje se stare jele ne mogu plaviti, jer im je
prostorna težina veća od specifične težine vode. Srednja prostorna težina jelovine
iznosi 0,42 g/cm3, po preglednici 0,41 g/cm3.


Smrekovina imade pravilnu krivulju učestalosti prostorne težine. Prostorna težina
iznosi u prosjeku 0,45 g/cm3, po preglednici 8. 0,43 g/cm3, a njene granice su
između 0,35 i 0,65 g/cm3 (po preglednici 0,30 . . . 0,64 g/cm3).


* Kollmann, Technologie des Holzes, Berlin, 1936
145