DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-12/1944 str. 26     <-- 26 -->        PDF

Kako smo na početku naglasili vrlo je različit udio pojedinih stanica u listačai
četinjača. Drvo četinjača je vrlo homogeno i sastoji se gotovo samo iz jedne vrste
stanica, dok je drvo listača daleko heterogenije. Donosimo u preglednici 6 podatke


o udjelu pojedinih stanica kod nekih četinjača.
Preglednic a br. 6.
Traheide Sržni traci Smolni kanali
Vrs t d r v e t a
u postoci m a
93 . . .95 5 .. . 7 0,2 . . . 0,3
Jela 91 . . .94 6 . . .10
Bor 91 . . .95 5 . . . 8 0,5 . . . 1,0


Kod listača udio pojedinih vrsta stanica je daleko zamršeniji. U preglednici


7. iznieti su podatci o učešću pojedinih stanica kod bukovine, jasikovine i brezovine.
(Po Huber-Prütz-u, 1938., Trendelenburg, 85.).
Preglednica br. 7.


Traheje Vlakanca Sržni traci Parenhim


Vrst drveta
u postotcima


Bukva 31 37 27


Jasika 26,4 60,9 12,7


Breza 24,7 64,8 10,5


Prema iztraživanju W. Klauditz-a (Holz V., str. 145.) stanice sržnih trakova
listača od manje su tehničke vriednosti u proizvodnji celuloze za papir nego ostale
mehaničke i provodne stanice. Ova manja vriednost stanica sržnih trgkova uslov-
Ijena je stanovitim morfološkim osebinama. S.tanice sržnih trakova su kratke, većinom
debelo stiene i imadu razmjerno malu površinu. Stanice sržnih trakova vrlo
se težko defibriraju. Bukovina je zbog velikog sadržaja sržnih trakova manje
vriedno celulozno drvo u proizvodnji celuloze za papir od jasikovine ili brezovine.
Udio sklerenhimskih vlakanaca na težini, koji su osobito važni kod proizvodnje
celuloze za papir, iznosi za bukovinu 73,4% a za brezovinu 86,2%.


Potrebno je ovdje spomenuti, da su duljina vlakanaca, debljina stienki i promjer
stanica važni u proizvodnji celuloze za papir. Kod celuloze gdje se daljnjim
kemijskim postupcima posve razgrade vlakanca na molekule celuloze (proizvodnja
umjetne svile i vune) građa drveta (duljina i debljina vlakanaca) ne igra nikakovu
ulogu. Za tu proizvodnju od važnosti je samo fina struktura molekule
celuloze.


Kako je poznato kemijski sastav drveta kreće se u vrlo uzkim granicama.
Posljedica je tome, da se i specifična težina same drvne tvari kreće u
vrlo uzkim granicama. Ona iznosi za sve vrsti drveća u prosjeku 1,56 g/cm3. Iz
ovog temeljnog tvoriva grade pojedine vrste drvo posve različitih svojstava. Što
je drvo poroznije, to je manja prostorna težina drveta, t. j . težina jedinice volumena
drveta u kojem se nalazi drvna tvar pored pora izpunjenih vodom i zrakom.
Ovdje ćemo se baviti samo s prostornom težinom apsolutno suhog drveta, (0%
vlage). Ako se ova prostorna težina pomnoži s 1000 dobiva se težina u kg po 1 m3
apsolutno suhog drveta.


Uplivom različitih činbenika stvara jedna te ista vrsta drveta s malim brojem
stanica, koje joj stoje na razpolaganju, kod četinjača praktično samo jedna vrsta
stanica, drvo s vrlo različitom prostornom težinom.


Granice i srednja vriednost prostorne težine pojedinih vrsta drveća važnih za
proizvodnju celuloze prikazane su u sliedećoj preglednici:


144