DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-12/1944 str. 25     <-- 25 -->        PDF

vlakanaca švedske smrekovine prema iztraživanju Hägglund-a (Trendelenburg,
74.). Na toj slici prikazane su dvie krivulje učestalosti, jedna za smrekovinu s godovima
preko 2 mm širine i druga za istu vrst drveta s godovima izpod 1 mm širine.
Dakle prva se osniva na mjerenju dužine vlakanaca smrekovine s širokim
godovima, a druga na mjerenju dužine vlakanaca smrekovine s uzanim godovima.
Svaka krivulja osniva se na oko 1500 do 1800 mjerenja. Smrekovina s uzanim godovima
imade veću dužinu vlakanaca nego smrekovina s širokim godovima. Protivno
od dužine vlakanaca širina vlakanaca je veća kod drva s širokim godovima od onih
s uzanim godovima. U kasnom drvetu traheide su u prosjeku nešto dulje nego u
ranom drvu, razlika iznosi nekoliko desetinka mm.


O donjoj i gornjoj granici dužina i širina vlakanaca kao i o boji svježeg vlakanca
donosimo, sliedeću preglednicu:


Preglednica br. 5


Dužina


Š i
Vrst drveta Boja svježeg vlakanca


Četinjače :


smreka . . 2,6 3,8 0,025 0,069 svjetlo žućkasta


jela . . . žuta, kasnije siva


bor obični 2,6 4,4 0,030 0,075 zelenkasto biela


Listačc :


trepetljika 0,8 1,7 0,020 0,046 bjelkasta


breza . . 0,8 1,6 0,014 0,040 žućkasto biela


topola . . 0,7 1,6 0,020 0,044 zelenkasto biela


bukva . . 1,0 žućkasta (graškova boja)


Ova je preglednica izrađena na osnovu iztraživanja E. Hägglunda i M. Schubert-a


(L. Vorreiter, 314.).
Duljina vlakanaca raste sa starošću drveta. U mladom drvu vlakanca su kod
smreke oko 1 mm duga, u starosti od 10 god. oko 2 mm, a u starosti od 30 god.
oko 3 mm. Sličan odnos vlada i kod drugih vrsta drveća. Tek kod drveta iznad 30
odnosno 40 god. starosti vlakanca su približno iste dužine. Ako izpitujemo dužinu
vlakanaca obzirom na visinu stabla vidjet ćemo, da ta dužina od žilišta raste, za
tim ostaje ista, a konačno prema vrhu stabla dužina vlakanca opada (Trendelenburg,
75.).


Kod listača stanice s malim lumenom imadu veću dužinu od stanica s velikim
lumenom. Najdulja su libriformska vlakanca. Kod bukve dostižu ona dužinu od
0,6 do 1,3 mm, u prosjeku 1,0 mm. Traheje su duge 0,3 do 0,6 mm, u prosjeku oko
0,5 mm. Vlaknaste traheide stoje po dužini između vlakanaca i traheja.


I kod listača kao i kod četinjača ovisi dužina stanica o starosti i o visini stabla


(Trendelenburg, 75.).


Promjer traheida četinjača različit je u radialnom i tangencialnom smjeru. Za
uzporedbu se uzima tangencialni promjer traheida. Podatci su sadržani u preglednici
5. Odnos između dužine i širine vlakanaca, koji je za svojstva celuloze od
osobite važnosti najveći je kod starijih stabala i srednjih dielova stabala. Kod listača
postoje velike razlike u promjeru raznih vrsta stanica. U glavnom se može
reći, da promjer stanica raste sa starošću. (Trendelenburg, 77.).


Debljina stienke stanica od upliva je na udio drvne tvari a time i na prostornu
težinu drveta. Kod četinjača je razlika u debljini stienke ranog i kasnog drveta izrazita.
Kod smreke, jele, i bora iznosi debljina stienki kod ranog drva od 0,002 do
0,004 mm, kod kasnog drva je debljina stienke za 2 do 3 puta veća i iznosi odprilike
0,004 do 0,008 mm. Kod listača je debljina stienke vlakanaca osobito velika,
ona leži između 0,002 i 0,007 mm. Pojedine vrste listača imadu vrlo različite
debljine stienke vlakanaca.


143