DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-12/1944 str. 23     <-- 23 -->        PDF

veta. On je od važnosti samo za one načine upotrebe, kod koje nije bitna organizirana
građa stienke stanice, dakle kod gorenia, dobivanja plina i pougljavanja
drveta. Iz nostotnog udjela ugljika, vodika i kisika može se izračunati količina kalorija,
koju drvo razvija izgaranjem. Elementarni sastav drveta uporedit ćemo s
elementarnim sastavom glavnih sastojaka drveta, i to celuloze, pentozana i lignina.


Pregledniea br. 1.


Celuloza Pentozani Ligftin Drvo


ugljik 44,4 45,4 62 . . .69 49,6
vodik 6,2 6,1 5 . . . 6,5 6,1
kisik . 49,4 48,6 26 . . . 33,5 43,8
pepeo 0,4
dušik 0,1
Po Trendelenburgu str. 103


Iz ovog se pregleda mogu povući sliedeći zaključci: Iz približno istog elementarnog
sastava drveta i celuloze vidi se, da se celuloza i lignin sastoje iz istih
osnovnih tvari ugljika, vodika i kisika samo u nešto drugačijem obliku. Celuloza i
njeni pratioci (na pr. pentozani) slično su građeni. Dalje, da je lignin bogatiji ugljikom
od celuloze. Po svom elementarnom sastavu više se podudaraju drvo i celuloza
nego drvo i lignin, znači, da je udio lignina u drvetu manji od udjela celuloze.


Sadržaj na celulozi i ligninu od daleko je veće važnosti po svojstva drveta
nego elementarni sastav drveta. Za kemijsku preradbu drveta od
važnosti je prema današnjem stanju tehnike jedino i samo celuloza,
koja zbog osebujnosti građe vlakanaca i duljine lančanog molekula imade vanredno
široko područje upotrebe. Vriednost pratioca celuloze (hemiceluloza) zbog kraćih
molekula je daleko manja. Sadržaj glavnih sastojaka drveta celuloze, njenih pratioca
(pentozana, heksozana, heksopentozana), lignina, pepela, dušika i dr. različit
je za pojedine vrste drveta. Ne ćemo ulaziti u potanji prikaz tog pitanja. Samo
ćemo se osvrnuti na kemijski sastav smreke i bukve (Trendelenburg, 104.).


Pregledniea br. 2.
Smrekovina* Bukovina""""


Celuloza 41,5 42,5
Hemiceluloze:


a) udio koji se težko hidrolizira (pentozani) 6,31 20


b) udio koji se lako hidrolizira (heksozani) 18 24,3 12 i) 32,5
Lignin 30,3 22,5
Ostali akcesorni sastojci 3,9 2,5


100,0 100,0


Iz ovog se pregleda vidi da bukovina imade nešto više hemiceluloza a manje
lignina od smrekovine. Nadalje se vidi, da su hemiceluloze bukovine sastavljene
više od pentozana a manje od heksozana. Naprotiv kod smrekovine sastavljene su
hemiceluloze više od heksozana a manje od pentozana. Ovo je važno za daljnju
preradbu ovih tvari, jer se samo heksozani dadu vrienjem prevest
i u špirit . Po sadržaju lignina smrekovina imade više lignina od bukovine.
Osnovno je iz ovog pregleda to, da je bukovina bogatija pentozanima
a siromašnija ligninom od smrekovine.


Postoje znatne razlike u sadržaju celuloze i lignina kod pojedinih oblika i vrsta
stanica. Sve stanice nisu izgrađene iz jednakih slojeva stienki, to ovisi o stupnju
odrvenjelosti. Iz američkih iztraživanja (Trendelenburg, 107) vidi se, da kasno drvo


;;- po Hägglundu, ** po Runkelu i Lange-u.


141