DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 8     <-- 8 -->        PDF

TABELA VIII.


n/0


Proklijalo prosječno u nakon


Broj pokusa


7 dana 14 dana 21 dana 28 dana 35 dana 50 dana


I. do X. 0,3 3,2 5,7 7,9 12,9 17,7
XI. do XV. 0,0 .0.6 5,8 18,2 31,8 39,6
menje munike traži za svoje klijanje i neku višu i jedno


ličniju toplinu zraka.


Uspoređivanje postotka, a i aktivnosti klijanja godinu dana staroga sjemena
munike sa isto toliko starim sjemenom crno g bora , vidimo da se obje te vrste
u pogledu sposobnosti sjemenog materijala ne mogu uzeti ni kao približne, a još
manje kao istovjetne. U tabeli IX. prikazani su pokusi sa jednogodišnjim sjeme-


TABELA IX.


0


rt


........ pokusa u danima (godinu dana staro sjeme crnog bora)


00.2,


CQ 0


a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I 19


Ci


1. 4 5 12 7 17 9 7 6 10 4 3 1 — 85


2. 6 6 20 7 20 9 6 6 5 2 3 — 80


.. 6 9 14 12 12 15 8 4 2 4 1 87


4. 7 10 11 11 15 7 7 6 4 4 2 84


5. 5 7 17 8 9 8 4 4 6 7 2 1 — 78


Sredina: 82,8


njem crnog bora, koji su vođeni pod jednakim uvjetima i u istom vremenskom
razmaku kao i prvih deset pokusa u tabeli VII.


Pokraj srednjeg postotka klijavosti od 82"8°/o, koji se neznatno razlikuje od
srednjeg postotka klijavosti svježeg sjemenja, pokazuje sjeme crnog bora znatnu i#
snažnu aktivnost klijanja i time se znatno udaljuje od sjemenja munike. U roku od
prvih 7 dana izklijalo je 5´6% sjemenki crnog bora, za 14 dana već 69"2%, a nakon
18 dana izklijale su već tri četvrtine od ukupnog broja sjemenki.


Obća vjerojatnost klijanja sjemenja munike, starog godinu dana, ustanovljena
je nakon pokusa prebrojavanjem preostalih zdravih i šupljih zrna. Rezultat ovog
prebrojavanja prikazan je u tabeli X. Uz srednji postotak klijavosti od 17.°/. ostalo
je u pokusima još 49´7°/o zdravih i neproklijanih zrna te 32´6°/o šupljih. Obća
srednja vjerojatnost klijanja jednogodišnjeg sjemenja munike iznosi prema tome
67´4°/o. Od preostalih zdravih zrna stanoviti bi postotak proklijao tokom iste godine,
a neka bi zrna preležala do proljeća sliedeće godine. Za to vrieme podlegla bi
neka zrna napadu pliesni. Obća srednja vjerojatnost klijavosti i u ovom je slučaju
samo teoretski predpostavljena vriednost. Realna srednja vjerovatnost klijanja
jednogodišnjeg sjemenja munike u svakom slučaju je nešto manji postotak nego što
smo ga dobili u našim pokusima.


Razlika između postotka klijavosti, odnosno aktivnosti klijanja između svježeg
i godinu dana starog sjemena munike grafički je prikazana na slici 1. Puna crta
prikazuje aktivnost klijanja svježeg, a izprekidana crta jednogodišnjeg sjemenja.
Za vrieme kada je klijanje svježeg sjemenja maksimalna (između sedmog i dvadeset
i prvog dana), jednogodišnje sjemenje pokazuje neznatnu aktivnost klijanja
Kasnije (od dvadeset i prvog dana dalje), kada je veći broj (preko 70°/o) svježeg sjemena
već izklijao, i kada se kod svježeg sjemena aktivnost klijanja gotovo već smanjuje,
povećava se jednogodišnjem sjemenju znatno broj proklijalih zrnaca, ali opet
ne u tolikoj mjeri kao kod svježeg sjemenja u prijašnjem vremenskom razmaku.


Ova činjenica važna je napose za praktičnu potrebu, jer godin u dan a
staro sjemenje treba sijati prema tome u jesenskoj sjetvi


82