DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 7     <-- 7 -->        PDF

klijanja, naročito kod sjemenja munike. Oba pokusa provedena su pod jednakim
okolnostima, ali su ipak imali znatne razlike u % klijanja. Naročito je kasniji razvitak
klica pokazao znatnu odbojnost, koju ima munika već u svojoj najranijoj mladosti
spram nešto kisele podloge.


Već je napried iztaknuto, da je starost sjemena važna oznaka njegove
kakvoće. Svježe sjeme, u prvom proljeću nakon sazrievanja ima, kao što smo vidjeli,
znatan postotak i snažnu aktivnost klijanja. Međutim, jednogodišnje sjeme
pokazuje već znatnije razlike, ne možda toliko u postotku, koliko u aktivnosti klijanja.
Osim toga kod takvog sjemena, koje je staro godinu dana ili više, aktivnost
klijanja ovisi znatno i od temeperature zraka u doba klijanja. U prirodi prema
tome odlučuju-na brzinu klijanja i atmosferske prilike stanovišta u proljeće kada
započinje klijanje.


Pokusi provedeni sa godinu dana starim sjemenjem prikazani su u tabeli VII.


TABELA VII.


rt —.


Trajanj« pokusa u danima (goc inu dana staro sj eme munike) o


i| 1


O


c


6.1 7 | 8 | 9 Il0|ll|l2!l3|l4´l5|l6|l7|l8!l9|20|21 ´22|231l24|25[26,´27 28|29.30|31 32|...34;35 36-5 0 5.
3
°/o proklijalih zrna .


IS I


I 1


1 2 —— 2 —— -— 1 —— —— _ ——— 2 —— 1 1 -2 1 — 3 16


I


II. — 1 -1 1 -— i ———— ———— 1 — 2 — -—--3 — 1 1 3 14
.. 2 — 1 -I 1 i — 1 1 --2 ————— 1 — 1 -2 — 1 — 2 t 1 6 26


IV. -—— 1 1 1 —————r-1 — 1 —— 1 —— 1 --2 1 1 -1 8 20
V. ——— 1 1 — i -1 —— 1 — 2 —— 1 — 2 — 1 — 1 1 3 — 1 — 6 23
3


VI. i 1 1 -1 1 3 4 — 8 20
o


´


VII. —— — 1 1 — i
3


-—


1 ——————— 1 — — 1 —— 2 -1


-


5 14

VIII. -— -— -a——— 1 1 1 -——————— 1 — 1 —— 1 1 -— 2 12
IX. ——— 1 — i — i — 2 — 1 — 1 —— 1 1 -—— -—— 1 1 —-1 6 18
X. —— 1 ————— 1 — 1 — 1 1 ———— 1 —-2 1 2 — 1 — — 1 1 14
XI. rt —— -1 i i —— 1 1 1 1 — 1 — 1 2 1 1 1 3 6 3 3 f 1 2 8 42
XII. c 8 1 1 ——— 6 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 — 2 8 44
XIII. >
_ 2 2 1 1 _ 8 4 2 8 2 —
i
1 11 32
XIV. .. 2 — 2 — 2 2 1 2 1 — 2 4 8 3 2 2 1 -
l
2 1 5 36
rt
XV. -~ -————— 1 2 — 1 1 1 -3 1 4 5 2 4 2 2 3 1 3 1 7 44


Sjemenje je bilo istoga podrietla, kao i ono u prijašnjim pokusima. Iz naročitih
razloga ovi pokusi nisu bili izloženi nekoj stalnoj temperaturi, nego su, uz održavanje
ravnomjerne vlage, izloženi nešto promjenljivoj temperaturi vanjske okoline.
Na taj način došli smo do zanimljivih rezultata. Niz od prvih deset pokusa u
tabeli VII. proveden je naime u mjesecu travnju kod temperature zraka, koja je
približno odgovarala onoj u visokim planinskim staništima munike na kraju proljeća,
a ostalih pet pokusa provedeni su u mjesecu svibnju i lipnju pod prilično
ujednačenom temperaturom zraka. Postotak i aktivnost klijanja u oba niza pokusa
međusobno se je znatno razlikovala, kao što se to vidi iz same tabele. U prvih deset
pokusa kroz 50 dana proklijalo je prosječno samo 17´7°/o zrna, a u drugih pet pokusa
kroz isto vrijeme 39´5%.


Aktivnost klijanja u ovim pokusima prikazana je u tabeli VIII. U prvom nizu
pokusa ona je bila prilično ravnomjerna, dok je u drugom nizu u početku zaostajala,
a nakon 21. dana dostigla, a za tim brzo prestigla onu u prvom nizu. Razlika u
aktivnosti klijanja u oba pokusa pokazala je, da jednu godinu staro sje


81