DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 47     <-- 47 -->        PDF

STANJE IMOVINE I ZAKLADE


Hrvatskog šumarskog đružtva u Zagrebu koncem godine 1943.


Vriednost


koncem koncem


PREDMET


god. 1942. god. 1943.


Bi Kuna Kuna


A. STANJE IMOVINE:
I. Aktiva
Blagajničko stanje u gotovom novcu ... . 21.650 84.299
Blagajničko stanje u effektima 448.034 309.085
Inventar: namještaj . . . . ´ 18.680 18.680
knjižnica 60.900 74.614


muzej 40.000 40.000
Nekretnine: Zgrada šumarski dom 2,500.000 2,500.000
Zaliha papira za šumar, list i šumar, kalendar 141.220 75
Potraživanja 21.555 64.175


Ukupna aktiva . . . 3,110.720 35 3,234.075 15


II. Pasiva
Dug Köreskönjijevoj pripomoćnoj zakladi . . . 1.200


III. Opetovanje
Ukupna aktiva 3,110.720 35 3,234.075 15


1.
Ukupna pasiva 1.200


II.
Čista imovina 31. XII. 1943.
3,110.720 35 3,232.875
Prema godini 1942. imovina je veća za . . . 122.154


B. STANJE ZAKLADA:
Köreskönjijeva pripomoena zaklada 209.697 210.776
Literarna Borošićeva zaklada 3.528 3.861


U Zagrebu, 31. prosinca 1943.


Predsjednik: Blagajnik:


Ing. A. Abramović, v. r. O. Dremil, v. r.


Nadzorni odbor:


Ing. II. Muftić, v. r. Ing. M. Mujđrica, v. r.


124