DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 41     <-- 41 -->        PDF

42,3 ha 5 godina starosti, obrast 0,9
37.5 ha 10 » » » 0,8
32,2 ha 23 » » » 0,8
39.6 ha 34 » » » 0,7
28,5 ha 45 » » » 0,8


Vrst drveća bagrem na I.jII. bonitetu zemlji


, šta. Način gospodarenja: nizka šuma sa 40 godišnjom
obhodnjom. Izračunajte, koliki će biti
u ovoj šumi sječivi godišnji i periodički etati
na) površini i drvnoj masi za prva dva perioda


1.1j . za prvih 20 godina. Opišite na koji se način
ustanovljuju sječivi etati kod nizkih, a na
koji način kod visokih šuma sa čistom 1 oplodnom
sječom.«
Izi III. skupine predmeta obrađen je ovaj zadatak:


»Kako zamišljate što bržu i uspješniju ponovnu
izgradnju u raju uništenih zgrada šumarija,
lugarnica i režijskih uređaja. Na koji
bi način u prvoi vrieme omogućili stanovanje i
rad terenskom osoblju.«


Iz IV. skupine predmeta obrađen je ovaj zadatak:


»Odgovorite na sliedeće pitanje: Kakav nadzor
vrši država nad šumskim gospodarenjem
(uzgoj, čuvanje, uporaba) s obzirom na površinu,
položaj i vrstnoću tla i vlastnike šuma,
te u čemu se taj nadzor sastoji?«


Terenski dio izpita održan je u gradskoj i
fakultetskoj šumi u Maksimiru.
Izpit su položili svi kandidati i to četvorica
sa dobrim, a dvojica sa dovoljnim uspjehom.


CH.


UPLATA ČLANARINE U MJESECU OŽUJKU 1944. GODINE


Redovita članarina:


Kuna 1.260.—: Sulimanović Drago, Zagreb;


Kuna 780.—: Macorati Otmar, Jablanica;


Kuna 480.—: Bambulović Petar, Banja Luka;-


Kuna 4,20.—: Gjaić Matija, Belišće; Kolibaš
Rudolf, Pavlić Ante, Zagreb ; Pleško Bartol,
Krapina;


Kuna 340.—: Marinović Milan, Zagreb;


Kuna 250.—: Müller Djuro, Virovitica;


Kuna 240.—: Dr. Ivo Horvat, Zagreb;


Kuna 105.—: Marčić Josip, Ravnik Fran,
Giperborejski Boris, Prelesnik Heliodor, Vučetić
Spiro, Arslanagić Arif, Rizvanbegović če-
mal, svi iz RŠ Dubrovnik;


Kuna 70.—: Kreč Franjo, Pšorn Josip, Zastavniković
Bogdan, Novoselec Franjo, svi iz
RŠ B j e 1 o v a r;


Kuna 50.—: Srbljinović Zvonimir i Korica
Vladimir, Gola;


Kuna 40.-Behmen Sidik, Banja Luka;


Kuna 35.—: Strepački Vjekoslav, Runje Hinko,
Ferić Ilija, Radišević Milan, Franke Karlo,
Prsa Pavle, Krasojevlć Cvjetko, Filipović Vlamir,
šustar Franjo, Kutleša Stjepan; svi iz RŠ
Hrv. Mitrovica; Josip Jozić, Benić Emil,
Seidel Oskar, Weinsenzel Eduard, Ivančan
Cvjetko, Franješ Eugen, Filipan Franjo, Haramija
Viktor, Foreyt Eduard, šavor Ivan, Žiromski
Nikola, Rožić Adolf, Milić žarko, Hang
Ladislav, Ivković Stjepan, Drnđelić Milan, Ileković
Matija, Mikša Stjepan, šandrovčan Mijo,
Lipovac Josip, Brkljačić Nikola, Majer Dragutin,
Balaić Mijo, Grahli Ljubomir, Herman Jo


sip, Janković Mirko, Milinković Ivan, Andrašić
Drago, Jankavić Ilija, Navratu Ivan, svi
RŠ Bjelovar;


Kuna 20.—: Tonković Djuro, Cezner Josip,
štimec Joža, Novković Dušan, Polferov Vasilije,
Topić Marko, Sinicki Ivan, Stjepanović Ljubomir,
Kovaeić Mladen, Djulbegović Fehim,
Jukić Mehmeđ, Bobek Ivo, Ćebašek Stanko,
Komlinović Drago, Lazarev Sergij, Bobkov Leonid,
Selmanović Ahmet, Maksimović Mihajlo,
Katana Muharem, Tonković Milan, Bujić živko,
Pavić Mirko, Kahler Jeronim, Antonijević
Eugen, Balić Mehmeđ, Srdjić Dušan, Cepelak,


Jurić Pavle, Hudinecsvi RŠ Banja Luka.
Vinko, Petrović Franjo,
članarin a utemeljitelja :
Kuna 8.400.—: AbramovićSlaveks d. đ. Zagreb.
Ante, Zagreb;
Članov a podmladka :


Kuna 210.—: Sekalec Željko, Zagreb;
Kuna 20.—: Ivaničević Silvije, Zagreb.


Izvanrednih članova:


Kuna 440.—: Schneider Franjo, Zagreb;
Kuna 120.—: Prijić Eugen, Makarska.


Predplata:


Kuna 1440.-: Slaveks d. d. Zagreb;
Kuna 630.-Šumarija Čapljina;
Kuna 550.-Muderizović Midhadt, Saraje-


Kuna 480.—: Borovčak Zdenko, Zabok ;
Šumsko industrijsko preduzeće Šipad d. d. Z a-
g r e b;


Kuna 280.—: Gradska blagajna, Zagreb;


UPLATA ČLANARINE U MJESECU TRAVNJU 1944. GODINE


Redovita članarina:


Kuna 420.—: Markunović Josip, Saraje vo;
Ivić Franjo, Varaždin ; Krišković Lambert,
Zagreb; Franjković Ivo, Zemun; Ujdenica
Franjo, Zagreb;


Kuna 400.—: Madjarević Vlatko, Ilok;


Kuna 345.—; Matković Petar, Split;


Kuna 320.—: Markunović Josip, Sarajevo;
Kuna 220.—: Kauders Alfons, Zagreb;
Kuna 140.—: Škrljac Petar, Ciganović Vla


mir, Majnarić ´Marjan, Brajdić Ferdo, Dubravčić
Vjenceslav, Tomičić Božidar, Ambrinac Josip,
Podhorski Ivo, Bestal Vilim, Batić Jakob,
Madiraza Humbert, Bađovinac Zvonko, Godek
Ivan, šarić Porin, Presećki Franjo, Hrženjak
Ferdo, Emrović Borivoj, Došen Jerko, Mutak


115