DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 39     <-- 39 -->        PDF

HRVATSKO ŠUMARSKO DRUŠTVO


f ING. VLADIM


7. travnja o. g. umro je u 45. godini svog
paćeničkog života, ing. Vladimir Hvorosti n
šumarski vježbenik ureda za kolonizaciju u
Banjoj Luci. Diplomirao je 1931., a tek 1940.
dobio stalno namještenje. 9 godina je radio
kao nadničar odn. dnevničar kod državnih
ustanova ili kod posebnika (gemetara). Po
nekoliko mjeseci bio je uobće bez posla, iako
je bio dobar i savjestan radnik, odličan crtač,
a na terenu nije štedio sebe. Umro je od sušice
česte pratilice napornog rada. Oplakuju ga
žena i mala kćerkica, a žale ga svi: mirnog,
sretnog, staloženog, spremnog uviek učiniti
uslugu.
Slava mu i lahka zemlja!
Ing. A. Panov


fSTANKO


Umro je Stanko č e b a š e k. De mortuis aut i
bene aut nihil. Mi smo već naučili na superla- I
tive u nekrolozima. Ali o našem Stanku nitko ´


OSOBNE


PROMJENE


Imenovani su:


a) nadstojnicima odsjeka u Glavnom
ravnateljstvu za šumarstvo Ministarstva
šumarstva i rudarstva:


U gospodarskom odjelu:


Ing. Petar Valentić, šum. savj. VI. č. r.
odsjeka za upravu i gospodarenje u državnim
šumama;


Ing. Makso Hranilović, šum. savj. VI.
č. r., odsjeka za upravu i gospodarenje u nedržavnim
šumama;


HVOROSTIN


CEBAŠEK


nebi znao, nebi umio reći išta drugo — aut
bene.


Spreman šumar, neobično vriedan i požrtvovan
radnik, odličan ´drug, čestiti i nesebični sin
svoje Domovine, kojoj je stvarno i ako ne na
bojnom polju, ali pod teretom ratnih napora
kao pričuvni častnik položio na oltar svoj život.
U vojsci je bio isto onakav kakav je bio
u struci: radio je bez prekida i bez predaha,
očima nije mogao gledati nesvršeni, nedovršeni
ili površno svršeni posao; zato je radio ne
samo svoj nego- i tuđi posao ostajući i, ..> noći
zaboravljajući gdje kad na ručak, na odmor,
na san. Težka sušica oborila ga je najzad u
krevet i sada je mrtav.


Mlada žena i dvoje djece oplakuju ga. A mi
svi koji smo ga poznavali i voljeli tužno stojimo
nad svježim grobom i šapćemo: »Slav a
m u!


čebašek je umro u svojoj 39 godini, apsolvirao
je sarajevsku srednju šumarsku školu
(1922). Cielo je vrieme službovao u Bosni, posljednje
vrieme kod Ravnateljstva šuma u Banjoj
Luci, a u klubu šumara bio je blagajnikom.


Ing. A. Panov


VIESTI


U SLUŽBI


Ing. Roman S a r n a v k a, šum. savj. V. č.
r., odsjeka za. šumske paužitke;


U odjelu za uzgoj i uređenje šuma:


Ing. Ante P r e m u ž i ć, šum. savj. V. č. r.,
odsjeka za pošumljavanje krša i zaštitu prirode
;


Ing. Petar Ostojić, šum. savj. V. č. r.,
odsjeka za uređivanje šuma;


Ing. Aleksander Despot , šum. nadz. VI.
č. r., odsjeka za građevine,


113