DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 38     <-- 38 -->        PDF

sve drveta bez kore. Iz ovoga se vidi uloga Sječe šuma ovise o potrošnji, koja je u razjužnog
diela Finske u proizvodnji upotrebljinim
godinama različita. Najveće razlike daje
vog drveta. U normalnim vremenima prirast potrošnja drveta po veleobrtu, koja je na pr.
je mjerodavan za sječu šuma, ali se to pravilo tokom godina 1933.—1938. iznosila 20 milijuna
danas ne može primieniti. kubnih metara.


Potrošnja drveta Pogled u budućnost


Cilj je finske šumarske politike stalno po


Potrošnja drveta može se pratiti na osnovu


većanje proizvodnje (prirasta) šuma. To se


prvih iztraživanja. U razdoblju od 1925. do


može postići ne samo povećanjem prirasta u


1934. potrošnja je iznosila:


šumama nego i smanjenjem potrošnje. Profeza
izvoz oblovine 3,00 mij. m´ bez kore sor Yrjö Ilvessalo, koji je rukovodio inventakao
sirovina drvnog vele-rizacijom finskih šuma, na osnovu podataka


obrta 15,60 izračunao je, da tokom sliedećih 20 godina
kao ogriev za veleobrt 1.10 „i sječe ne bi smjele premašiti količinu od 34,6
kao ogriev stanovničtva 12,80 milijuna m:! t. j . samo 73»/<> sadanjeg prirasta,
za drugu upotrebu 3,50 a nakon toga sječe će se moći polagano poveu
odpadku 6,00 ćavati.


Svega 42,00 rail, m´ bez kore V. Lihtonen


!!!!!!!l!l!!!!il!!!!!l!!!l!!illllllll!ll!!!!l!!i!!!l!!!l


ČLANARINA


za članstvo u Hrvatsko šumarsko družtvo
zaključkom sjeduice upravnog odbora od 3.
travnja 1944. godine povišena je na


80.— KUNA MJESEČNO


PREDPLATA


na Hrvatski šumarski list zaključkom sjednice
upravnog odbora Hrvatskog šumarskog družtva
od 3. travnja 1944. godine povišena je na


1.000.— KUNA GODIŠNJE


112