DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 35     <-- 35 -->        PDF

vanje utjecaja predhvata na cienu drveta polazi
od umanjenja glavnice u šumskom gospodarstvu
odnosno od onog iznosa, za koji je
umanjena šumska glavnica. Kako se radi o pogoršanju
stanja šumskog gospodarstva, , nužno
je, da svako povišenje sječe uzrokuje i povišenje
ciena drvetu.


Da povišenje ciena drvetu ide uporedo s povišenjem
sječa dokazuje i izkustvo kod slobodne
trgovine, jer tada izvađanje prehvata diktira
nestašica na razpoloživom drvetu odnosno
slaba ponuda na drvnom tržištu. Ova je okolnost
kod državnog oblikovanja ciena još pojačana,
jer ne samo da šumsko gospodarstvo
prekomjernim sječama trpi osjetljive štete već
se i umanjuje proizvodna sposobnost šuma, što
sve predstavlja gubitak na sirovinama u narodnom
gospodarstvu.


J. W. Gouggryp: Pitanje drvnih bilanca u
vezi s šumarskom brojitbom u Africi. Iz površine
šuma i moguće proizvodnje drveta izlazi,
da Afrika danas pruža samo jedan dio od svog
punog prihoda na drvu. Ovamo bi još ušli kaučuk,
ulje, pluto i još drugi paužitci, koji su
mnogim šumama Afrike važniji proizvodi od
drveta. Zato ovako nepodpuni podatci daju za
Afriku pasivnu drvnu bilancu, dok analogan
postupak prikazuje kod Europe veliki suvišak
na drvetu, ma da se Europa smatra siromašnom
na šumama. U Africi je neobhodno nužno
uvesti racionalno šumsko gospodarstvo i to ne
samo iz razloga šumskog rentabiliteta nego i
iz razloga podržavanja sposobnosti obradivog
zemljišta. Kad bi se provela odgovarajuća organizacija
uprave, mogle bi se u afričkom šumarstvu
očekivati ogromne mogućnosti. Pusti
li se naprotiv ovo pitanje samom sebi te dozvoli
li se grabežno gospodarenje, onda su neminovne
najgore katastrofe i pustošenja čitavih
krajeva. Sve to ovisi o čovjeku i njegovom
zahvatu i stoga tamošnje vlade i uprave šume
nose golemu odgovornost. Otvorenje šumskog
bogatstva iziskuje sposobne stručne sile, pobudu
poduzetnika, pomoć učenjaka te marljivost
i surađuju urođenika.*)


Razprava je napisana prema podatcima
knjige »Anuniere de Statistique Forestiere.
Volume III., Afrique, koju je izdao Međunarodni
agrikulturni zavod u Rimu 1938. god. Ova
se knjiga nalazi i u knjižnici Hrvatskog šumarskog
družtva.


Ing. Stjepan Frančišković


*) Vidi i »Gospodarstvo« br. 253. od 11. XI.
1943.


INTERSYLVA GOD. IV. BR. 1.


Prvi ovogodišnji broj časopisa Međunarodne
središnjice za šumarstvo »I n t e r s . 1 v a« ima
zanimiv sadržaj ili točnije zanimive priloge. To
su: Vjetrobrani pojasevi i sadnja
šumskog di´veća na izsušenim Pontijskim
močvarama (A. Pavari), O
izsušivanju tresetišta i odvodnjavanju
šuma u Finskoj (Dr. O. J. Lukkala),
Pitanje šumskog kredita u
Finskoj (Dr P. Aro), te šumarstvo u
godin i 2044. (Dr. J. Köstler).


Prikaz prof. Alda Pavari-a, ravnatelja
šumsko-pokusne postaje u Firenci, o pošumljavanjima
izsušenih pontijskih močvara, nije
samo zanimiv nego i poučan. S izsušivanjem
Pontijskih močvara i privođenjem ovog zemljišta
poljodjelskoj obradbi pojavila se i pitanje
podizanja šuma ili šumskih pojaseva, koji
s jedne strane trebaju biti zaštita poljodjelskog
zemljišta od nepovoljnog djelovanja vjetra
(jugoiztočnog, jugo-i sjeverozapadnog zimi,
a južnog — široka ljeti), a s druge strane,
koji trebaju davati i drvo potrebno za naseljeno
žiteljstvo, jer je poboljšba izvršena na površini
od 140.000 ha. Na tom području nalazile
se prije izsušenja podvodne brestovo-vrbove
šume, ali prema sređitbenoj osnovi od tih šuma,
ostavljeno je samo oko 10.000 ha (»Selva
di Terracina — 2373 ha i »Parco nazinale del
Circeo — 6000 ha), đok su ostale nestale sa
izsušivanjem i poboljšnim radovima. Za napried
označene zadaće pristupilo se podizanju
novih sastojina, odnosno redova šumskog drveća.
Za površinu od 40.000 ha predviđeno je
podizanje 860 km dužine pojasa I. i II. kategorije,
a 1960 km pojasa III. kategorije. Prve
kategorije su pojasi uzduž odvodnih kanala
širine oko 10 met. Druge kategorije su pojasi
uzduž puteva s troredom drveća sa svake strane,
a treće kategorije su pojasi drvnog dvoreda
uzduž granica zemljištnih čestica. Prema
izkustvu u podizanju pojaseva na Korzici, oni
se ne postavljaju samo okomito na smjer glav


nog vjetra, nego uzduž i poprieko, dakle mrežasto.
Sadnji drveća pristupilo se 1937. god.
nakon proučavanja o upotrebljivosti pojedinih
vrsta (razni eukaliptusi, cupresusi, kao i borovi
(Pinus insignis i P. pinea). U prvom petogodištu
posumljavanja (od 1937. do 1942.) na
dužini pojasa od 500 km posađeno je u svemu
preko 1,5 milijuna biljaka.


Kako tresetna zemljišta u Finskoj zauzimaju
velike površine (prema drugoj državnoj izmjeri
šuma 11,156.000 ha ili 32pristupilo sistematskom radu na odvodnjavanju
toga zemljišta pred više od 35 godina. O
vrstama tresetastog zemljišta, o njegovom odvodnjavanju,
organizaciji ovog posla, kao i njegovoj
vriednosti daje u ovom oroju Intersylve
liepi pregledni prikaz Dr O. J. L u k k a 1 a.
Odvodnjavanja izvršuju posebni šumari, koji
vrše samo ovaj posao, a koji svoje znanje od
1928. godine upodpunjuju i iztraživanjima, Zavoda
za šumarska iztraživanja. U državnim
šumama prvi rad je započeo 1908. godine, a u
nedržavnim 1929. (na osnovu posebnog zakona)
te je do sada odvodnjena površina od 650.000
hektara.


Sastavak P. Ar a o šumskom kreditu u Finskoj
zapravo je izvadak iz knjige o šumskom
kreditu u Europi uobće, koju je u zbirci Silvae
orbis izdala Međunarodna središnjica za šumarstvo.*


Prigodom 80-godišnjice Heinrich-a Cotta


t. j . 1844. god. izdan je »šumarski album Cotta
«. Urednik tog albuma G. W. barun von Wedekind
napisao je i jedan članak pod naslovom
»šumarstvo u 1944. godini.« Uz stogodišnjicu
ovog albuma prof. Dr J. Köstler u svom
članku »šumarstvo u 2044. godini« prikazuje
predskazivanja Wedekinda; utvrđuje, ukoliko
su bila izpravna i pokušava dati prognozu za
* Dr J. Köstler: Das forstliche Kreditwesen,
Berlin 1943., ciena 8 šv. franaka.
109