DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 3     <-- 3 -->        PDF

HRVATSKI


ŠUMARSKI LIST


GODINA 68. SVIBANJ—LIPANJ 1944.


Ing. PAVAO FUKAREK, Nevesinje:


SJEMENKE I KLICE MUNIKE


(SAMEN UND KEIMLINGE DER PANZERKIEFER)


I


U našoj stručnoj literaturi imademo danas još vrlo malen broj podataka i radova
iz područja izpitivanja sjemenja našega šumskoga drveća. Osim čisto teoretskih
članaka o tome pitanju vriedna je razprava F. Holl a o sjemenkama i klicama
Pančićev e omorike1, koja može još i danas koristno poslužiti kao uputa u metodologiju
izpitivanja šumskog drveća.


Da ne bi ponavljali ono što je već više puta iztaknuto o važnosti proučavanja
sjemenja pojedinog našega šumskoga drveća, upozoravamo na članak prof. Dr. J.
B a 1 e n a o tome predmetu2, u kome je iztaknuto, od kolike je važnosti ovo proučavanje
za naše naročite šumsko-gospodarske prilike.


U nizu radova oko upoznavanja osobina naše endemne munike ili smrča (Pinus
Heldreichii Christ, var. Leucodernis-Antoine-Markgraf) preduzeli smo u nekoliko navrata
i izpitivanje klijavosti njezinoga sjemenja te promatranje razvoja njenih klica.
Ovi radovi nisu još podpuno dovršeni, a ova radnja daje posljedke dosada provedenih
izpitivanja. "


Sposobnost klijanja sjemenja munike izpitivali su već i prije neki autori. Z ederbauer
* je u nizu iztraživanja aktivnosti klijanja sjemenja nekih konifera proveo
i jedan pokus klijanja sa sjemenjem munike. Iz ovoga, na žalost samo jednog
pokusa, uz koji još k tome manjkaju svi ostali važni podatci o porieklu i starosti
sjemenja uzetog za pokus, ne možemo ništa važnoga zaključivati, premda Zederbauer
izpravno zaključuje, da je za izpitivanje klijavosti munikinog sjemenja dovoljno
21 dan. U navedenom pokusu navodi Zederbauer, da je nakon 14 dana izklijalo
0,7°/o, nakon 21 dan 1,7%, a nakon 23 dana 2% sjemenja. Ostale sjemenke bile
su gluhe.


Opsežna iztraživanja klijavosti sjemenja munike proveo je prof. Teodor D i-
m i t r o v4. Njegova sistematski provedena iztraživanja vrlo su poučna, a naša se
s njima nadopunjuju i donekle priključuju.


Prije svega treba iztaći, da je sjemeni materijal koji je poslužio Dimitrovu za
njegove pokuse, potjecao sa makedonske Pirin planine, iz šumskog predjela Razloha.
Sjemenje u našim pokusima potjecalo je sa hercegovačke Prenj planine, iz
šumskog predjela Borošnica-Rakov Laz. Naše sjeme sabrano je putem državne šumarije
u Konjicu u jesen 1939. godine, a sabrano je u većim količinama radi potreba
državnih šumskih razsadnika. Manipulacija sa ovim sjemenjem bila je prilično
primitivna, ali je imala vrlo dobar uspjeh. Pošto ona odgovara našim prosječnim
uslovima sabiranja i prerađivanja u vlastitoj režiji, a takvo sjemenje u široj
praksi ima najveću upotrebu, to nam rezultati iztraživanja daju baš onaj prosjek,
koji nas mora najviše zanimati. Budući da je i Dimitrovu za pokuse poslužilo isto
takvo sjemenje, to nam je olagšana poredba rezultata naših i njegovih pokusa.


1 Prof. H. Holl: Zapfen, Samen und Keimlinge der Omorica-Fichte. Forstlichnaturwissenschaftliche
Zeitschrift II. (1893). Str. 63—69.
2 Prof. dr. J. Baien : Šumsko sjemenje. — Šumarski list 1932., br. 2., str. 500—511.
3 E. Zederbauer : Die Keimprüfungsdauer einiger Koniferen. Centralblatt für das gesamte
Forstwesen 1906., br. 7., str. 302.
1 T. D i m i t r o v: Izsledvane na sjemeni materiali ot bora Pinus leucodermis Ant. — Godišnik
na Sofijskija universitet. Agronomičeski fakultet V. (1926.-27.) S. 254.—283.


77
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 4     <-- 4 -->        PDF

TABELA I.


Broj pokusa


(po Dimitrovu)


Trajanje pokusa u danima o


öß O

6|7 1 8 9 10 Il|l2|l3|l4 15 1.|17.18 19|20 21 22 23 24125126 27 28|29 30|31 32 33|34|35 36 do 4f


I/IM
% proklijalih zrna 33


_


I
-4


IIa — 8 8 11 11 4 1 8 6 2 5 1 1 1 8 — 1 -— — -— 2 -— -— — 3 76
lib 8 9 12 9 4 10 3 6 1 2 1 2 -1 2 3 — -— — 1 1 — -— — — 2 76
12a — — 10 12 13 7 4 — 9 2 2 2 .1 i´ 3 — 1 2 1 — — -— — — — 6 — 3 -2 83


1 I
_


12b 1 2 5 13 14 8 3 5 4 5 5 3 i!2 1 — — 1 — -— 1 — -— 1 — 4 — — 79


13a 1 . 1(3 12 11 5 8 -4 3 4 2 1 1 1 -— — — -— — 2 — 1 — 1 — -78


~
13b 1 6 7 8 7 6 3 3 7 4 4 1 1 1 1 1 1 — 2 1 1 — 4 — — 7 77
_


14a -1 8 10 8 11 5 2 3 8 4 1 1 1 — 2 1 — — — — — -— 8 1 8 -— 2 70
14b 1 — 7 10 10 9 5 1 7 1 3 11 1 1 1 — 1 2 — — -— — — 1 1 — -8 — — 76
15a 2 8 6 8 7 — 1 4 2 4 2 1 1 3 3 — — — — — 1 1 1 9 — 64
15b 1 17 6 13 6 3 3 5 2 2 2 1 1 3 — 1 — — — — 2 1 — — — — 1 — — 7 77
16a 1 17 13 7 8 5 4 3 3 2 2 3 1 3 1 — — 1 — — — 1 — — — — — 1 1 — 1 78
16b 2 17 11 12 10 4 5 6 2 2 3 3 — 1 3 — 1 1 — — — 1 — — -1 — — — — — 85
17a -1 5 3 6 2 10 2 8 9 4 8 1 8 12 1 -1 1 — 68


1 —
17b 1 2 8 3 7 7 (i 5 3 9 1 3 1 2 6 1 1 — — — 3 1 — -— — -— 1 — 71
18a 2 2 28 9 11 5 6 3 8 8 1 3 2 1 1 1 1 -1 — 2 85
18b 2 1 12 13 18 8 2 2 5 4 3 1 1 1 1 1 -— — 3 -— -1 --— 1 75


-
19a 1 1 19 2 8 7 4 4 3 1 1 6 3 5 3 6 — 1 1 — 2 2 2 — — -3 -— 1 2 88
19b 1 5 16 10 9 5 7 1 4 2 1 5 (i 1 2 3 — — — — 1 1 — -— — -— 1 — 2 83


20a 2 1 17 8 13 5 2 7 4 2 5 6 2 1 2 3 — 1 — — — — 3 — — -— — — — 1 85
20b 2 1 12 6 10 7 2 8 6 8 5 3 1 2 2 3 — 1 1 — -— 4 3 — — — — — -— . 87
21 2 5 17 14 6 7 3 2 2 6 3 3 1 1 — 2 — — — — — — -2 — — — 2 — — 78


Prema Dimitrovu"´ klijavost sjemenja munike je vrlo brza i pravilna. H i c k e 1"
naprotiv navodi da sjemenje munike klije vrlo sporo, obrnuto od klijanja sjemena
crnoga bora, što je prema Dimitrovu »konstatacija, koja ne odgovara točnosti«. Međutim
oba autora u svojim, na prvi pogled sasvim suprotnim tvrdnjama, imaju istodobno
jednako pravo. Razlog leži u tome što ni jedan od njih ne navodi o kakvom
se tu sjemenju radi. Dimitrov iz rezultata svojih pokusa sasvim izpravo zaključuje,
da svježe sjemenje ima sposobnost pravilnog i brzog klijanja. Hickel, premda to
nigdje ne iztice, opet sasvim izpravno tvrdi, da godinu dana staro sjeme klije vrlo


TABELA II.


Vjerojatni postotak obće Postotak zdravih svježih


Postotak gluhih zrna


klijavosti neproklijalih zrna


maksimalno 88 5 34
minimalno 66 1 12
srednje 79,90 1,71 20,10


6 T. Dimitrov: loco citato S. 273.
,; R. Hickel: Graines et plantules des arbres et arbustes etc. Svezak I. Paris 1911.


78
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 5     <-- 5 -->        PDF

TABELA IH.


^-


Trajanje pokusa u danima (svježe sjeme munike)


Opaska


. 51 . | 7 8 | 9 jlO Il|12|l3|l4|l5|l6!l7|l8|l9|20|2l[22l23,,24|25 2.|27 2829´30
2 s


°/o proklijalih zrna


I 1 _


1. — 1 9 7 7 10 8 12 6 2 4 — 3 — 4 — — 2 — — --— 1 — 76 Steinerovo klijalo
2. — — — . 3 11 3 4 5 3 2 — 3 — 4 1 1 2 2 — 2 — 4 — — 1 56 „
i 1


1


3. — -— 2 4 9 12 710 5 — 2 3 2 — 2 2 1 — — 3 — — 2 — -66 «
4. 8 -16 12 7 8 -6 — 3 — — — 4 -8 — — — — -— 1 3 — — 76 Prethodno grijano
5. -— 4 5 3 5 12 3 2 — 3 6 — — — 4 8 5 — — 7 — — 4 3 — 74 Steinerovo klijalo
6. 6 5 9 6 10 7 3 14 4 -— 10 -3 2 — 1 — — -— 2 — — 1 83 Predhodno močeno
7. -— — 1 -4 2 4 8 1 4 — — 1 — — — — — — 7 5 8 — -40 Na vlažnom posušalu
8. — — 1 1 6 4 5 5 8 3 4 5 3 7 2 1 3 1 3 4 2 -— 1 — -64 Na vlažnom piesku
9. -— 1 2 3 3 1 4 1 4 . 6 1 4 2 — 1 2 1 1 3 1 — 2 1 — 49 Na vlažnoj zemlji
sporo. Naši pokusi, kao što ćemo malo dalje vidjeti, sasvim su sigurno utvrdili
ovu za praktične potrebe vrlo važnu činjenicu.


Pokusi Dimitrova, koji su provedeni u mjesecu travnju i svibnju 1926. godine
trajali su 49 dana. Tim je pokusima ustanovljen srednji postotak klijanja munikovog
sjemena okruglo 80%. Minimalne, maksimalne i srednje vriednosti rezultata
ovih pokusa prikazane su u tabeli I. K tome je potrebno objašnjenje u toliko, što
je nakon pokusa ostalo u pojedinim klijalima stanoviti broj zdravih, ali neproklijalih
zrna, koja su kao takva pribrojena k postotku onih, koja su normalno proklijala.
Na taj način, uz predpostavku da će ta zrna u najskorije vrieme proklijati,
dobivamo jednu obćenitu vriednost, koja nam pokazuje srednju vjerojatnu sposobnost
klijanja.


Ostatak od približno 20% sjemena bila su gluha i trula. Ovaj prilično visok
postotak nesposobnih zrna navodi Dimitrova, da muniku dovede u vezu sa drugim
našim paleogenim reliktom — molikom (Pinus peuce Griseb.).


Naši pokusi sa svježim sjemenjem provedeni su iz tehničkih razloga u manjem
broju i za nešto kraće vrieme, a prikazani su u tabeli III. Kao posljedak dobivamo
nešto manji srednji postotak klijavosti (71,8%), ali koji s obzirom na dulje trajanje
pokusa kod Dimitrova, ima jednaku vriednost. Prem a tom e srednj i postotak
od 80% klijavosti za svježe sjeme munike može se
uzet i ka o obć a vriednost . Prebrojavanje preostalih zdravih neproklijanih
zrna u našim pokusima potvrđena je ova vriednost.


Tvrdnja Dimitrova da se sjeme munike ponaša slično kao i sjeme crnog bora
nije posve izpravna. Kontrolni pokus sa svježim sjemenom crnog bora iz okoline
Višegrada dao je sliedeće rezultate:


Pet dana nakon ulaganja u klijalo izklijalo je 19 zrna; šestog dana 40; sedmog
dana 11; osmog dana 5; devetog dana 4 tako, da je već nakon osam dana izklijalo
75% sjemenja. Kod munike je za to vrieme (prema Dimitrovu) izklijalo samo
17,43%. Prema tome sjemenje jedne i druge vrste međusobno se znatno razlikuje
po aktivnosti klijanja.


Aktivnost klijanja svježeg sjemena munike, koju je Dimitrov izračunao iz rezultata
svojih pokusa, prikazuju tabele IV. i V. U tabeli IV. izračuna je postotak


TABELA IV.


Obći postotak proklijalih zrna nakon


7 dana 14 dana 21 dan 30 dana 49 dana


maksimalno 19 52 81 87 88


minimalno 1 15 52 64 64


srednje 6.50 36.14 70.24 74.26 78.19


79
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 6     <-- 6 -->        PDF

TABELA V.


Od klijavih zrna


Postotak proklijalih zrna


proklijali su


kroz kroz kroz 5°7o 7t° ´


7) 0


8 dana i6 dana 32 dana za dana


za dana


32 74 87 20 36


6 44 64 10 18


17.43 60 33 76 43 13 29
klijanja za razmake od svakih 7 dana. Ovaj način najčešći je u praktičnoj upotrebi.
U tabeli V. izračunat je °/o klijanja za razmake od 8 dana, prema metodi, koju je
Eng l e r proveo kod iztraživanja klijanja sjemena bielog bora. Istovremeno je izračunato
i srednje vrieme, koje je potrebno za proklijanje 50% i 75°/e od ukupnog
broja zrna.


Naši pokusi pokazuju vrlo zanimljive razlike u aktivnosti klijanja sjemena munike
pri raznim postupcima.


Sasvim je sigurno, da je sjemenje u pokusima Dimitrova uloženo podpuno suho
uu klijalište, pošto nije ništa zabilježeno o kakvom drugom postupku. Suho uloženo
sjeme međutim pokazuje mnogo slabiju aktivnost klijanja od onog, koje je
predhodno močeno 24 sata u običnoj vo di ili od onog, koje je stanovito vrieme
prije ulaganja držano u umjerenoj toplini. U tabeli VI. vidi se jasno ova razlika,


TABELA VI.


Proklijano nakon dana u °/o


Postupak sa sjemenjem


7 14 21


suho 3,5 44,75 58.0


20,0 64.0 80,0


grijano 24,0 60,0 72,0


koja je izračunata iz samo nekoliko informativnih pokusa. Bez svake sumnje, da bi
veći broj pokusa samo potvrdio ovu činjenicu i dao za svaki postupak njegovu srednju
vriednost.


Prema tome namakanje sjemena munike prije sijanja ima
praktičnu prednost, što se na taj način ubrzava klijanje, a djeluje i na
razvitak ponika. U prirodi nalazimo sličnost sa ovim postupkom kod sjemena, koje
namočeno u kišnici ili sočanici (koja nastaje od proljetnog kopnjenja sniega), odpočinje
svoj razvitak.


Nadalje su naši pokusi pokazali, da je za klijanje sjemenja munike
potrebna stalna i obilna vlaga. Istodobno mogli smo se uvjeriti,
da sa primitivnim klijalištima, kakva su većinom u upotrebi u našim šumarijama,
činimo znatne pogreške kod izpitivanja klijavosti sjemenja naročito onih vrsta, koje
za to traže veliku količinu vlage. Taj pokus proveden je u jednom primitivno sastavljenom
klijalištu, koje se je sastojalo od posude sa vodom u kojoj se je nalazio nadvišen
stalak sa umjereno navlaženom bugačicom. Sjemenke su samo polovinom
svoje površine dodirivale vlažnu podlogu. Klijanje tog sjemenja odvijalo se je vrlo
lagano, sve do doba od kada je ono pokriveno vlažnom bugačicom, čime se je postigla
znatno veća vlaga. Snaga i sam tok klijanja iz ovog pokusa bez pokrivala
dovela bi nas sigurno u zabludu o sposobnosti klijanja sjemenja munike. Sjemenje
u ovom pokusu bilo je sasvim normalno, a o tom smo se uvjerili kod prebrojavanja
nakon pokusa preostalih zdravih sjemenki. Uz proklijala zrna preostalo je još 33
takvih koja su imala potpuno zdravu jezgru, te je na taj način obća vjerojatnost
klijanja iznašala u ovom pokusu 73%.


Dva paralelna pokusa (tabela III. pokus br. 8. i 9.), jedan na podlozi čistog
pieska,a drugi na običnoj vrtnoj zemlji, pokazali su, da i podlog a u stano vitoj
mjeri može utjecati na tok klijanja, a donekle i na postotak


80
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 7     <-- 7 -->        PDF

klijanja, naročito kod sjemenja munike. Oba pokusa provedena su pod jednakim
okolnostima, ali su ipak imali znatne razlike u % klijanja. Naročito je kasniji razvitak
klica pokazao znatnu odbojnost, koju ima munika već u svojoj najranijoj mladosti
spram nešto kisele podloge.


Već je napried iztaknuto, da je starost sjemena važna oznaka njegove
kakvoće. Svježe sjeme, u prvom proljeću nakon sazrievanja ima, kao što smo vidjeli,
znatan postotak i snažnu aktivnost klijanja. Međutim, jednogodišnje sjeme
pokazuje već znatnije razlike, ne možda toliko u postotku, koliko u aktivnosti klijanja.
Osim toga kod takvog sjemena, koje je staro godinu dana ili više, aktivnost
klijanja ovisi znatno i od temeperature zraka u doba klijanja. U prirodi prema
tome odlučuju-na brzinu klijanja i atmosferske prilike stanovišta u proljeće kada
započinje klijanje.


Pokusi provedeni sa godinu dana starim sjemenjem prikazani su u tabeli VII.


TABELA VII.


rt —.


Trajanj« pokusa u danima (goc inu dana staro sj eme munike) o


i| 1


O


c


6.1 7 | 8 | 9 Il0|ll|l2!l3|l4´l5|l6|l7|l8!l9|20|21 ´22|231l24|25[26,´27 28|29.30|31 32|...34;35 36-5 0 5.
3
°/o proklijalih zrna .


IS I


I 1


1 2 —— 2 —— -— 1 —— —— _ ——— 2 —— 1 1 -2 1 — 3 16


I


II. — 1 -1 1 -— i ———— ———— 1 — 2 — -—--3 — 1 1 3 14
.. 2 — 1 -I 1 i — 1 1 --2 ————— 1 — 1 -2 — 1 — 2 t 1 6 26


IV. -—— 1 1 1 —————r-1 — 1 —— 1 —— 1 --2 1 1 -1 8 20
V. ——— 1 1 — i -1 —— 1 — 2 —— 1 — 2 — 1 — 1 1 3 — 1 — 6 23
3


VI. i 1 1 -1 1 3 4 — 8 20
o


´


VII. —— — 1 1 — i
3


-—


1 ——————— 1 — — 1 —— 2 -1


-


5 14

VIII. -— -— -a——— 1 1 1 -——————— 1 — 1 —— 1 1 -— 2 12
IX. ——— 1 — i — i — 2 — 1 — 1 —— 1 1 -—— -—— 1 1 —-1 6 18
X. —— 1 ————— 1 — 1 — 1 1 ———— 1 —-2 1 2 — 1 — — 1 1 14
XI. rt —— -1 i i —— 1 1 1 1 — 1 — 1 2 1 1 1 3 6 3 3 f 1 2 8 42
XII. c 8 1 1 ——— 6 2 2 2 2 3 2 4 2 2 2 — 2 8 44
XIII. >
_ 2 2 1 1 _ 8 4 2 8 2 —
i
1 11 32
XIV. .. 2 — 2 — 2 2 1 2 1 — 2 4 8 3 2 2 1 -
l
2 1 5 36
rt
XV. -~ -————— 1 2 — 1 1 1 -3 1 4 5 2 4 2 2 3 1 3 1 7 44


Sjemenje je bilo istoga podrietla, kao i ono u prijašnjim pokusima. Iz naročitih
razloga ovi pokusi nisu bili izloženi nekoj stalnoj temperaturi, nego su, uz održavanje
ravnomjerne vlage, izloženi nešto promjenljivoj temperaturi vanjske okoline.
Na taj način došli smo do zanimljivih rezultata. Niz od prvih deset pokusa u
tabeli VII. proveden je naime u mjesecu travnju kod temperature zraka, koja je
približno odgovarala onoj u visokim planinskim staništima munike na kraju proljeća,
a ostalih pet pokusa provedeni su u mjesecu svibnju i lipnju pod prilično
ujednačenom temperaturom zraka. Postotak i aktivnost klijanja u oba niza pokusa
međusobno se je znatno razlikovala, kao što se to vidi iz same tabele. U prvih deset
pokusa kroz 50 dana proklijalo je prosječno samo 17´7°/o zrna, a u drugih pet pokusa
kroz isto vrijeme 39´5%.


Aktivnost klijanja u ovim pokusima prikazana je u tabeli VIII. U prvom nizu
pokusa ona je bila prilično ravnomjerna, dok je u drugom nizu u početku zaostajala,
a nakon 21. dana dostigla, a za tim brzo prestigla onu u prvom nizu. Razlika u
aktivnosti klijanja u oba pokusa pokazala je, da jednu godinu staro sje


81
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 8     <-- 8 -->        PDF

TABELA VIII.


n/0


Proklijalo prosječno u nakon


Broj pokusa


7 dana 14 dana 21 dana 28 dana 35 dana 50 dana


I. do X. 0,3 3,2 5,7 7,9 12,9 17,7
XI. do XV. 0,0 .0.6 5,8 18,2 31,8 39,6
menje munike traži za svoje klijanje i neku višu i jedno


ličniju toplinu zraka.


Uspoređivanje postotka, a i aktivnosti klijanja godinu dana staroga sjemena
munike sa isto toliko starim sjemenom crno g bora , vidimo da se obje te vrste
u pogledu sposobnosti sjemenog materijala ne mogu uzeti ni kao približne, a još
manje kao istovjetne. U tabeli IX. prikazani su pokusi sa jednogodišnjim sjeme-


TABELA IX.


0


rt


........ pokusa u danima (godinu dana staro sjeme crnog bora)


00.2,


CQ 0


a 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 I 19


Ci


1. 4 5 12 7 17 9 7 6 10 4 3 1 — 85


2. 6 6 20 7 20 9 6 6 5 2 3 — 80


.. 6 9 14 12 12 15 8 4 2 4 1 87


4. 7 10 11 11 15 7 7 6 4 4 2 84


5. 5 7 17 8 9 8 4 4 6 7 2 1 — 78


Sredina: 82,8


njem crnog bora, koji su vođeni pod jednakim uvjetima i u istom vremenskom
razmaku kao i prvih deset pokusa u tabeli VII.


Pokraj srednjeg postotka klijavosti od 82"8°/o, koji se neznatno razlikuje od
srednjeg postotka klijavosti svježeg sjemenja, pokazuje sjeme crnog bora znatnu i#
snažnu aktivnost klijanja i time se znatno udaljuje od sjemenja munike. U roku od
prvih 7 dana izklijalo je 5´6% sjemenki crnog bora, za 14 dana već 69"2%, a nakon
18 dana izklijale su već tri četvrtine od ukupnog broja sjemenki.


Obća vjerojatnost klijanja sjemenja munike, starog godinu dana, ustanovljena
je nakon pokusa prebrojavanjem preostalih zdravih i šupljih zrna. Rezultat ovog
prebrojavanja prikazan je u tabeli X. Uz srednji postotak klijavosti od 17.°/. ostalo
je u pokusima još 49´7°/o zdravih i neproklijanih zrna te 32´6°/o šupljih. Obća
srednja vjerojatnost klijanja jednogodišnjeg sjemenja munike iznosi prema tome
67´4°/o. Od preostalih zdravih zrna stanoviti bi postotak proklijao tokom iste godine,
a neka bi zrna preležala do proljeća sliedeće godine. Za to vrieme podlegla bi
neka zrna napadu pliesni. Obća srednja vjerojatnost klijavosti i u ovom je slučaju
samo teoretski predpostavljena vriednost. Realna srednja vjerovatnost klijanja
jednogodišnjeg sjemenja munike u svakom slučaju je nešto manji postotak nego što
smo ga dobili u našim pokusima.


Razlika između postotka klijavosti, odnosno aktivnosti klijanja između svježeg
i godinu dana starog sjemena munike grafički je prikazana na slici 1. Puna crta
prikazuje aktivnost klijanja svježeg, a izprekidana crta jednogodišnjeg sjemenja.
Za vrieme kada je klijanje svježeg sjemenja maksimalna (između sedmog i dvadeset
i prvog dana), jednogodišnje sjemenje pokazuje neznatnu aktivnost klijanja
Kasnije (od dvadeset i prvog dana dalje), kada je veći broj (preko 70°/o) svježeg sjemena
već izklijao, i kada se kod svježeg sjemena aktivnost klijanja gotovo već smanjuje,
povećava se jednogodišnjem sjemenju znatno broj proklijalih zrnaca, ali opet
ne u tolikoj mjeri kao kod svježeg sjemenja u prijašnjem vremenskom razmaku.


Ova činjenica važna je napose za praktičnu potrebu, jer godin u dan a
staro sjemenje treba sijati prema tome u jesenskoj sjetvi


82
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 9     <-- 9 -->        PDF

TABELA X.


Brojemena
zrna nakon Broj pokusa (Obća vjerojatnost klijanja sjmunike, starog godini. dana)
proklijalih zdravih šupljih pljesnivih
1. 16 52 24 8
11. 14 62 13 11
III. 26 33 20 21
IV. 20 60 15 5
V. 23 40 21 16
VI. 20 41 20 19
VII. 14 52 18 16
VIII. 12 55 23 10
IX. 18 51 17 14
X. 14 51 19 16


13,6%


17,7% 49,7% 19,0%


ili ga stavljati u predklijavanje Dr. J. Balen7 navodi, da se s sjemenjem
munike prije sjetve treba postupati kao sjemenje nekih stranih vrsta borova,
primjerice kao sjemenom od bora Pinus excelsa. Postupak se sastoji u tome,
da se sjemenje moči u mjesecu ožujku 24 sata, a poslije toga stratificira i čuva u
sanducima u podrumu sve do početka mjeseca svibnja, kada se treba sijati. Ovakav
postupak odgovara naročito za godinu dana staro sjemenje, koje izklijava polagano
i kroz dugo vrieme. ´&´-


D. Veseli 8 tvrdi da starije sjeme munike klije tek drugog proljeća, pa
prema tome preporuča jesensku sjetvu ili da se sjeme čuva preko zime u piesku.
Jednogodišnje sjemenje jednim dielom, kao što smo vidjeli, klije odmah, ali se to
klijanje odvija kroz cielu godinu, pa prelazi i u proljeće druge godine. Klijavost
SI. 1. Aktivnost klijanja svježeg (puna crta) i godinu dana starog i(zprekidana ) sjemenje munike.


7 Dr. J. Balen : Šumski rasadnici — Zemun 1938., str. 185.
8 D. Veseli : Katekizam o šumarskoj botanici — Sarajevo 1932., str. 53.


83
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 10     <-- 10 -->        PDF

dvogodišnjeg ili još više starog sjemenja nije izpitivana. Prema tome vremensko
razdoblje do koga sjemenje munike zadržava još stanoviti postotak klijavosti ostaje
otvoreno pitanje. Starošću sjemenja opada jamačno njegov postotak klijavosti dok
se za kraći niz godina sasvim ne izgubi. Opadajuća krivulja, koja bi prikazivala
ovaj proces, moći će se konstruirati tek nakon dugogodišnjih ponavljanja pokusa.


F. H o 1 .. je pokusima ustanovio, da jednogodišnje i starije sjemenje P a n č
i ć e v e omorike, koje je čuvano zajedno sa krilašcima, ima veći postotak klijavosti
od sjemenja koje je čuvano odjeljeno od krilašaca. U našim pokusima poslužili
smo se sjemenjem munike kod koga su bila krilašca odieljena odmah nakon
trušenja. Vjerojatno bi se i kod njega ustanovila ista razlika kao kod sjemenja
Pančićeve omorike. Za sada još nismo imali na razpolaganju potreban materijal, da
bi ustanovili ovu razliku, ali će sliedeći pokusi, kojima će predhoditi naročito sabiranje
i trušenje sjemenja i ovo pitanje objasniti.
Između sjemenaka crnog bora nalazimo osim normalnih tamno sivo obojenih
zrna i svietlih zrna, koja su po sposobnosti klijanja ni najmanje ne razlikuju od
tamnih. Među sjemenkama munike, koje su otvoreno smeđe boje, nalazimo također
stanoviti ali manjih broj svjetlih zrna, koja su bez izuzetka šuplja i nesposobna za
klijanje. Ona potječu iz perifernih bazalnih dielova češera, a na nekim umjetno
uzgojenim mlađim stablima nalazimo i čitave češere izpunjene takvim gluhim sjemenkama.


Razvita k klica , koje su izašle iz sjemena položenih na vlažnu površinu
tla, prikazuje nam slika br. 2. Pojedine faze razvoja prikazane su u približnom razmaku
od 24 sata, a pri kraju nakon duljeg vremenskog razmaka. Razvoj klice za


L^~ ^ ^ ^aSs^, ^^e^_


SI. 2. Razvitak klica kod munike.


visi u prvom redu o jedrini zrna, a zatim o vlazi i karakteru podloge. Veća i jedrija
zrna razviju jaču klicu, koja se za kraće vrieme razvija i oslobađa svoje kotiledone
iz sjemene ljuske.


Sjemenka, pod utjecajem vlage, napukne s obje strane svoga zašiljenog kraja.
U uzkoj pukotini sa strane ukazuje se bjeličasta jezgra, na čijem se vrhu nalazi maleni
tamni šiljak. Izpod tog šiljka razvija se savijena klica, koja je izpočetka
mliečno biele, narančasto žute ili ružičasto crvenkaste boje. Ružičasta boja pre-


F. Holl : loco citato, str. 65.
84
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 11     <-- 11 -->        PDF

vladava među mladim tek razvijenim klicama. Crni šiljak ostaje uz sjemenu ljusku.
On se nalazi na vrhu košuljice, koja u sjemenci obuhvata jezgru. Košuljicu
klica u svom razvoju probija i tako crni šiljak ostaje na prevoju klice. U svom daljnjem
razvitku proprima klica svjetliju boju, sve dok se ne pojavi zelenkasta stabljika
sa plavkasto zelenim kotiledonima. Dielovi klice, koji se trebaju razvijati u
tlu, nemaju klorofilnih zrnaca, pa od tuda im i boja. Kotiledoni su sivo nahukani
uslied velikog broja puci, koje se na njima nalaze nepravilno porazbacane. Oni su
iz prva skupljeni i srpasto svinuti, a kasnije se međusobno udaljuju i primaju više
manje izpruženi oblik. Kotiledoni se postepeno izvlače iz sjemene ljuske, koja s njih
konačno odpadne i u njoj ostane izsušena žućkasto smeđa košuljica sa širokim otvorom
iztrganog ruba. Prerez jedne tek proklijale sjemenke pokazuje, da se u njenoj
mliečno bieloj jezgri nalaze već oblikovani budući kotiledoni. Neki od njih međusobno
su srasli, pa tako ostanu i onda, kada se oslobode sjemene ljuske, no s vremenom
se ipak odvajaju.


Broj kotiledona na pojedinim klicama iznosi 4 do 8. Prevladavaju one sa 6 (oko
60%), zatim sa 7 (24%) i 5 (13%), a veoma su riedke sa 4 ili 8 kotiledona. Kroz
prvu godinu razviju se u veličini 3—4 cm, srazmjerno su ukočeni, zašiljeni, sa nešto
malo žutim vrhom. Stabljika mlade klice je žućkasto smeđa ´i na kraju prve godine
duga je oko 5 cm.


Kotiledoni na pojedinim klicama različite su duljine, pa se zbog toga istovremeno
ne oslobađaju podpuno od sjemene ljuske, nego se iz nje izvlače jedan po
jedan. Istovremeno kad se oslobode prvi kotiledoni, javljaju se među njima začetci
primarnih iglica. One se nalaze u gustoj kičici po 5 do 7 komada, iz prva su
savijene, a kasnije se razvijaju u duljinu.


Pokusi kod kojih se je htjela ustanoviti potrebna dubina sjetve sjemenja nisu
u podpunosti uspjeli, ali su i pokraj toga dali vr-lo vriedna zapažanja. Djelomičan
neuspjeh ovih pokusa posljedica je suviše kišovitog proljeća u kome su provađani.
Uslied preobilne vlage klice su nakon stanovitog vremena podlegle napadu pliesni.
Pokusi su ponovljeni, ali je i ove zadesila slična sudbina.


Kod iztraživanja potrebne dubine sjetve sjemena izvršena su radi uzporedbe
dva paralelna pokusa, jedan sa sjemenjem munike, a drugi sa sjemenjem crnog
bora. Upotrebljena je obična vrtna zemlja, prilično humozna, i dodana joj je veća
količina pieska. U redovima različite dubine od 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 i 3.0 cm
zasijano je odbrojeno i odabrano sjemenje. Sjemenje munike je predhodno močeno
u vodi 24 sata.


Kod sasvim laganog pokrivanja 2 mm debelim slojem zemlje, prva se je klica


munike pojavila na površini nakon 7 dana, a zakasnila je 2 dana iza prve klice


crnog bora iz iste dubine. Sjemenke crnog bora osim toga nisu bile prije sijanja mo


čene. Osmog i devetog dana izbijale su na površini pojedine klice iz dubine od


5 mm. Nakon 12 dana izbila je prva klica iz dubine od 10 mm. Kasnije klice, koje


su izbile iz dubine od 10 mm, bile su slabijeg izgleda od onih iz 5 mm. Iz dubine


od 15 do 20 mm pojavljivale su se klice sa znatnim zakašnjenjem i to po više njih


istovremeno u skupinama, pošto su jedino zajednički mogle svladati pokrivač zemlje.


Veće pokrivanje izgleda da sjemenje munike ne podnosi, osobito u slučaju, ako


je tlo zbijeno i premalo rahlo. Jedna od glavnih zapreka razvoju klice je tvrda


kora, koja se stvara na površini tla poslije kiše ili zalievanja. Dodatkom pieska u


takovo tlo možemo smanjiti donekle njegovu neprobojnost, ali bez obzira na ovu


okolnost ne preporučuje se sijanje sjemenja munike u veću


dubinu od 1 cm.


U običnoj zemlji, bez dodatka pieska, opaženo je da se nakon zalievanja stvara


na površini kora. Na prugama gdje je zasijano sjemenje pojavljuje se kod prokli


javanja sjemenja uska pukotina. Nakon nekog vremena zemlja se tu nešto nadigne,


pukotina se proširuje, te konačno izbija po više klica kroz pukotinu na površinu.


Takve klice izlaze presavijene, bez sjemene ljuske, slabog su izgleda i premalo


odporne. Uzdizanjem tla nastaje oko klica mala šupljina i ako klica naglo izbije na


površinu, ostaju joj nježni dielovi u toj šupljini nezaštićeni. Opaženo je da su


takve klice najmanje odporne protiv suše. Klice crnog bora su u tom po


gledu mnogo snažnije, te mogu bez veće opasnosti svladati i jače


pokrivanje.


Pliće zasijano sjemenje munike, u manjoj dubini od 5 mm, izlaže se opet dru


gim opasnostima. Takvo sjeme, premda dobro izklija, ipak ne može razvijati klice


85
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 12     <-- 12 -->        PDF

u istim razmjerima u kojima bi se trebao razvijati korjenčić, pa i takva klica nazaduje.


U članku dr. J. Balen a o dubini sjetve sjemenja nekog šumskog drveća"´
opisan je razvitak klice kod sjemenja, koje je zasijano u raznim dubinama tla. Pokusima
je ustanovljeno da se klica crnog bora iz sjemenke, koja je zasijana u dubini
od 20 mm pojavljuje na površini već bez sjemene ljuske, a iz.sjemenke zasijane
u dubini od 30 mm klica više ne dospjeva na površini nego se zaguši u tlu.


Priroda sije vrlo plitko ili ostavlja sjeme na površini
tla, pa nam to treba biti uviek putokaz kod sjetve sjemenja
u rasadnicima.


Razvoj klice nije ovisan samo o dubini zasijane sjemenke, nego i o položaju
kojega ona pri sijanju zauzme. Sjemenka položena ležećki po svojoj duljini razvija
klicu u kratkom luku i pruža ju ovjesno u dubinu. Kasnije joj je u tom slučaju
otežan izlazak na površinu u toliko, što se cielom svojom površinom odupire od
sloja tla. Uzpravno smještena sjemenka, sa svrhom prema dolje, razvije klicu najpovoljnije
odmah u smjeru spram dolje i bez naročitih smetnja izlazi sjemenka na
površinu. Naprotiv uzpravno položena sjemenka, sa svojim vrhom okrenutim spram
površine tla, morati će uložiti mnogo napora dok savije klicu u dubinu i dok izvuče
na površinu svoje kotiledone. Naša slika 3. pokazuje nam razne mogućnosti


SI. 3. Razvitak klica munike kod sjetve u raznim dubinama.


razvitak klice kod raznog položaja sjemenke u raznim dubinama. Na površini proklijalo
sjemenje tražiti će veliku zaštitu, a isto tako sjemenje, koje je suviše plitko
zasijano. U oba slučaja klica iz upravno položene sjemenke, kojoj je vrh sa klicom
okrenut spram gore, izložena je neposredno svim lošim utjecajima (suša, mraz
i dr.). U nešto većoj dubini ne postoji za sjemenku ova opasnost u tolikoj mjeri.


Optimalna dubina sjetve sjemenja munike kod rahlog
i dovoljno pjeskovitog tla nalazi se između 5—10 mm. Veća ili
manja dubina nepovoljna je u svakom slučaju. U našim šumskim rasadnicama redovno
ne odgovara samo tlo zahtjevima koje postavlja munika, pa je prema tome
predhodno potrebno, da se ono popravi dodatkom pieska ili smrvljenog vapnenca.


Naročito treba podvući ogromnu osjetljivost klice munike spram suše i zagrijavanja
površine tla. Pomanjkanje vlage u površinskom sloju tla izaziva redovno
sušenje i ugibanje klice. Prema tome neobhodno je potrebno često zalievanje i zaštićivanje
klica zaklonima od jelovog granja.


Pomanjkanje stalne i obilne vlage u vrieme kad treba sjemenka proklijati razlog
je, da veliki broj sjemenjaka preleži do proljeća druge godine ili da ugine. U
jednom pokusu sa sjemenjem, koje je bilo zasijano u čisti piesak, i pokraj povremenog
zalievanja, nije ni jedno zrno proklijalo ni kroz 25 dana. Sva vlaga brzo se
je gubila iz gornjeg sloja tla u kojem se je nalazilo sjemenje, pa tako nije se ni
jedna klica uspjela razviti. Slično je i u prirodnim staništima na kršu, gdje sva
atmosferska vlaga prolazi brzo kroz pukotine u veće dubine.


U prirodnim staništima munike nalazimo redovno najslabije zastupane njene
najmlađe dobne razrede. Pomanjkanje njenog prirodnog podmladka ustanovili su
gotovo svi iztraživači i nastojali su objasniti ovo pitanje. Geschwind 1 1 je istu


10 Prof. dr. J. Bal e n: Prilog određivanju dubine sjetve kod četinjara. Šumarski list 1940.,
br. 1., str. 7.


11 A. Geschwind : Die der Omorikafichte (P. omorica Pane.) schädliche Tiere und parasitische
Pilze. Naturwissensch. Zeitschrift für Forst- und L andwirtschaft, XVI. (1918.) S.
387—395,


86
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 13     <-- 13 -->        PDF

ovu činjenicu utvrdio u sastojinama Pančićeve omorike i objašnjava je prisutstvom
velikog broja štetočinja i parazita, koji uništavaju njeno sjemenje i mlade klice.
Prisutnost gotovo svih, za Pančićevu omoriku opasnih štetočinja, utvrdili smo i na
muniki. Herpotryhia jednaka je opasnost za mlade klice jedne i druge vrste, a isto
tako i razni insekti, glodari i ptice, koje se hrane sjemenjem. Međutim, po svim
ostalim okolnostima izgleda nam, da je pomanjkanje prirodnog podmladka u sastojinama
munike više posljedica nepovoljnih stanišnih uslova nego djelovanja parazita
i štetočinja. Plitko kamenito tlo, koje pod utjecajem žarkog ljetnog sunca u
tolikoj mjeri presuši, nepodesno je za razvitak mladih klica munike. To je možda
glavni razlog što u takvim staništima možemo uzaludno tražiti neku njenu klicu
ili mladu biljku. U koliko bi i vanredne prilike dozvolile razvitak klice, mladu
biljku bi u najskorije vrieme stoka popasla ili pogazila.


Iztraživanje postotka aktivnosti klijanja sjemenja samo je jedan približan način,
kojim se može ustanoviti kakvoća i sposobnost sjemenja stanovite vrste šumskog
drveća. Postotak klijavosti pokazuje nam samo maksimalnu vjerojatnost uspjeha
sjetve. Proklijalo sjemenje podleži naime daljnjim negativnim uplivima sredine.
Tako onda moramo uzeti kao realnu vriednost sposobnosti sjemenja jednu manju
vriednost od one, koju smo dobili izpitivanjem sjemenja u izoliranim i sterilnim
klijalištima. Za muniku može biti ovaj odbitak prilično velik, pod srednjim
okolnostima iznosi oko 10—15°/o od ukupnog broja proklijalih zrna. Ovu činjenicu
moramo imati u vidu kod određivanja potrebne količine sjemenja za sjetvu u
brazde ili jamice.


Razvoj same klice munike vrlo je zanimljiv. Korjenčić klice, bez obzira na dubinu
sjetve, uviek je snažniji od nadzemne stabljike. Kod svih mladih korjenčića
vidimo naročito karakteristično vijuganje. Geschwind 1 2 je na starim izkopanim
stablima munike utvrdio činjenicu, da ovo drvo nema, poput stabla crnog bora,
samo jednu razvijenu žilu srčanicu, nego čitav sistem jakih žila, koii se prilagođuje
kamenoj podlozi. Isto nastojanje da se korjenčić što bolje prilagodi podlozi mogli
smo utvrditi i na klicama u naročitom pokusu, gdje se je korjenčić morao razvijati
u plitkom sloju tla, nad neprobojnom kamenom podlogom. Pri tome se je pokazala
vrlo očita tendencija razvijanja većeg broja jednako snažnih žila. I starije bilike,
koje rastu u karakterističnim busenima, nemaju također samo jednu žilu srčanicu,
nego čitav splet jakih žila i žilica. Ovakav razvitak žila daje nam pobudu, da muniku
kod zašumljavanja sadimo u nlitke jamice, a da pri tome ne obraćamo veću
oažnju na ovjestni položaj njenih žila, kao što to u pravilu vriedi za sadnice crnog
bora.


Da još u kratko izvedemo zaključke iz ovog prikaza:


1. Svježe sjeme-munike ima znatan postotak klijavosti (80%), koji ali ipak nešto
zaostaje za onim kod sjemenja crnog bora.
2. Aktivnost klijanja svježeg sjemenja munike znatno se razlikuje od brzine
:dijanja svježeg sjemenja crnog bora".
3. Namakanje sjemenja munike prije sijanja povećava se njegova energija klijanja.
4. Za klijanje sjemenja munike potrebna je stalna i obilna vlaga, mnogo
obilnija nego za sjemenje crnog bora.
5. Godinu dana staro sjeme munike ima malen postotak klijavosti, a brzina klijanja
mu je vrlo slaba, za razliku od jednogodišnjeg sjemena crnog bora, koje se
po postotku i brzini klijanja neznatno razlikuje od svježeg.
6.. Uz obilnu vlagu potrebna je za klijanje jednogodišnjeg sjemena munike stanovita
toplina zraka.


7. Razvoj klica munike ovisan je u prvom redu o karakteru podloge i to
mnogo više nego što je slučaj sa sjemenjem ostalih vrsta šumskog drveća. Pjeskovito,
a osobito vapnenačko tlo odgovara ponajbolje.
8. Dubina sjetve sjemena munike optimalna je kod srednje rahlog tla između
5 i 10 mm.
9. Mlade biljčice munike pokazuju jasan razvitak razgranatog sistema žila.
12 A. Geschwind: Ein Beitrag zur Biologie der Panzer — oder Weissrindige Kiefer


(Pinus leucodermis Ant), — Centralblatt für das gesamte Forstwesen 47 )1921.), S. 30—41.


87
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 14     <-- 14 -->        PDF

Na kraju donosimo jednu snimku liepo razvijene biljke munike u krškoj kulturi
Grdanj kod Sarajeva. Biljka je presađena kao petgodišnja sadnica i pokazuje,
da se uz veću pažnju može s uspjehom vršiti pošumljivanje i sa ovom, inače prilično
osjetljivom vrstom borova.*


SI. 4. 15 godina stara, 50 cm visoka biljka munike, umjetno uzgojena u kulturi
Grdanj kraj Sarajeva. Foto: ing. P. F.


ZUSAMME NF ASSUNG


Untersuchungen über die Keimung des Samens der Fanzerkiefer waren schon von Z ederbauer
und D i m i t r o v teilweise durchgeführt. Dimitrov hat bei dem frischen Samen
ein etwa 80°/o tigen Keimungsgrad festgestellt. Ein Jahr alter Samen hat einen kleineren
Keimungsprozent. Der frische Samen unterscheidet sich von dem einjährigen hauptsächlich
durch die Keimungsdauer. Der frische Samen keimt ziemlich rasch, der einjährige dagegen
sehr langsam.


Zu der Keimung des Samens der Panzerkiefer ist eine konstante und grosse Menge von
Feuchtigkeit notwendig. Das Einfeuchten des Samens, vor dem Anbau im gewönliche Wasser,
hat eine ziemlich starke Einwirkung auf die Keimungsdauer.


Die optimale Anbauungstiefe des Samen der Panzerkiefer liegt zwischen 0.5 und 1.0 cm,
bei sonst normalen Verhältnissen.


Die Keimlinge sind von der Unterlage stark abhängig. Im sandigen Boden zeigen sie ein
besseren Fortkommen als in den humosen oder gewöhnliche wenig saurigen Boden. Die Keimlinge
zeigen schon im ersten Alter eine Neigung zur Entwickelung eines verbreiteten Wurzelsystems.


* Ovaj članak završen je mjeseca lipnja 1941. g.
88