DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 3     <-- 3 -->        PDF

HRVATSKI


ŠUMARSKI LIST


GODINA 68. SVIBANJ—LIPANJ 1944.


Ing. PAVAO FUKAREK, Nevesinje:


SJEMENKE I KLICE MUNIKE


(SAMEN UND KEIMLINGE DER PANZERKIEFER)


I


U našoj stručnoj literaturi imademo danas još vrlo malen broj podataka i radova
iz područja izpitivanja sjemenja našega šumskoga drveća. Osim čisto teoretskih
članaka o tome pitanju vriedna je razprava F. Holl a o sjemenkama i klicama
Pančićev e omorike1, koja može još i danas koristno poslužiti kao uputa u metodologiju
izpitivanja šumskog drveća.


Da ne bi ponavljali ono što je već više puta iztaknuto o važnosti proučavanja
sjemenja pojedinog našega šumskoga drveća, upozoravamo na članak prof. Dr. J.
B a 1 e n a o tome predmetu2, u kome je iztaknuto, od kolike je važnosti ovo proučavanje
za naše naročite šumsko-gospodarske prilike.


U nizu radova oko upoznavanja osobina naše endemne munike ili smrča (Pinus
Heldreichii Christ, var. Leucodernis-Antoine-Markgraf) preduzeli smo u nekoliko navrata
i izpitivanje klijavosti njezinoga sjemenja te promatranje razvoja njenih klica.
Ovi radovi nisu još podpuno dovršeni, a ova radnja daje posljedke dosada provedenih
izpitivanja. "


Sposobnost klijanja sjemenja munike izpitivali su već i prije neki autori. Z ederbauer
* je u nizu iztraživanja aktivnosti klijanja sjemenja nekih konifera proveo
i jedan pokus klijanja sa sjemenjem munike. Iz ovoga, na žalost samo jednog
pokusa, uz koji još k tome manjkaju svi ostali važni podatci o porieklu i starosti
sjemenja uzetog za pokus, ne možemo ništa važnoga zaključivati, premda Zederbauer
izpravno zaključuje, da je za izpitivanje klijavosti munikinog sjemenja dovoljno
21 dan. U navedenom pokusu navodi Zederbauer, da je nakon 14 dana izklijalo
0,7°/o, nakon 21 dan 1,7%, a nakon 23 dana 2% sjemenja. Ostale sjemenke bile
su gluhe.


Opsežna iztraživanja klijavosti sjemenja munike proveo je prof. Teodor D i-
m i t r o v4. Njegova sistematski provedena iztraživanja vrlo su poučna, a naša se
s njima nadopunjuju i donekle priključuju.


Prije svega treba iztaći, da je sjemeni materijal koji je poslužio Dimitrovu za
njegove pokuse, potjecao sa makedonske Pirin planine, iz šumskog predjela Razloha.
Sjemenje u našim pokusima potjecalo je sa hercegovačke Prenj planine, iz
šumskog predjela Borošnica-Rakov Laz. Naše sjeme sabrano je putem državne šumarije
u Konjicu u jesen 1939. godine, a sabrano je u većim količinama radi potreba
državnih šumskih razsadnika. Manipulacija sa ovim sjemenjem bila je prilično
primitivna, ali je imala vrlo dobar uspjeh. Pošto ona odgovara našim prosječnim
uslovima sabiranja i prerađivanja u vlastitoj režiji, a takvo sjemenje u široj
praksi ima najveću upotrebu, to nam rezultati iztraživanja daju baš onaj prosjek,
koji nas mora najviše zanimati. Budući da je i Dimitrovu za pokuse poslužilo isto
takvo sjemenje, to nam je olagšana poredba rezultata naših i njegovih pokusa.


1 Prof. H. Holl: Zapfen, Samen und Keimlinge der Omorica-Fichte. Forstlichnaturwissenschaftliche
Zeitschrift II. (1893). Str. 63—69.
2 Prof. dr. J. Baien : Šumsko sjemenje. — Šumarski list 1932., br. 2., str. 500—511.
3 E. Zederbauer : Die Keimprüfungsdauer einiger Koniferen. Centralblatt für das gesamte
Forstwesen 1906., br. 7., str. 302.
1 T. D i m i t r o v: Izsledvane na sjemeni materiali ot bora Pinus leucodermis Ant. — Godišnik
na Sofijskija universitet. Agronomičeski fakultet V. (1926.-27.) S. 254.—283.


77