DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 29     <-- 29 -->        PDF

rost veliku srž, koja bi se dala obrazložiti uplivom
jakog kontinentalnog karaktera klime
(pogotovo obzirom na njemačko područje). Na
koncu govori o obliku srži, razpodjeli vlage i
prostorne težine unutar stabla.


Savjetnik ministarstva von Rado primjećuje
da se približno točno poklapa razdoblje postanka
zona crvenog srdca sa periodičkim pojavljivanjem
oštrih zima u Mađarskoj od unatrag
oko 140 godina, koje se ponavljaju skoro svakih
11 godina.


4. Nakon vrlo živahne rasprave savezno s
prednjim predavanjem uzeo je rieč prof. Koll man
n i održao predavanje o tehničkim svojstvima
bukovine sa crvenim srdcem na osnovu
iztraživanja više tisuća proba osržene i preko
deset tisuća proba biele bukovine izvršenim u
državnom zavodu za istraživanje drveta, Eberswalde.
On je označio dio navoda u literaturi
kao netočan, jer često nije dovoljno dana razlika
između oboljelog i zdravog drveta. On
drži mogućim da povišenje prostorne težine
uzprkos velike disperzije ovog svojstva omogućuje
stanovito klasificiranje osržavanja, koje
tek kod iztraživanja velikog broja proba postaje
jasnije, ali je praktično´ bez ikakvog upliva.
Iztraživanje od oko 4000 proba iz furnira
od bukovine sa crvenim srdcem nije dalo neku
bitnu razliku u svojstvu čvrstoće, a u nijednom
slučaju nekoi smanjenje čvrstoće. Naprotiv
tome nije još razjašnjeno pitanje čvrstoće
loma kod čega se mora uzeti u obzir činjenica,
da n. pr. modrenje borovine ne tangira
svojstva statičke čvrstoće, ali čvrstoću loma
jako smanjuje, tako da se modra borovina
tolerira samo u stanovitoj mjeri kod gradnje
zrakoplova). Razjašnjenje dinamičke čvrstoće
bukovine sa crvenim srdcem zbog toga je ođ
osobite važnosti. Modul elastičnosti nešto je
veći nego1 u biele bukovine, tako se mogu razjasniti
potežkoće kod savijanja onih komada,
koji su dielom crveni, a dielom bieli. Svojstvo
ljuštenja je isto. Ljepljenje nije pogoršano. O
brzini sušenja ne postoje´ praktična iztraživanja.
Kod sušenja se mogu očekivati neznatna,
ali praktički neznačajna usporavanja.
Predlaže da se izda posebni svezak


o svojstvima bukovine sa crveni
m srdce m na osnovu rezultata dosadašnjih
iztraživanja, koja će yraKsi pružiti potrebne
smjernice daleko brže nego promjena
dobavnih uvjeta i norma, koja se promjena
može postići tek kroz duže vrieme.
Ovaj se prieđlog jednoglasno prihvaća. Prof.
Kosljar izjavljuje da će rezultate iztraživanja
u Slovačkoj staviti odboru na razpolaganje. U
zapadnoj Slovačkoj je srž od studeni riedka
pojava, i isto tako je kao i u Njemačkoj ođ
1930. g. razmjerno´ brzo nestala. Naprotiv u
iztočnoj Slovačkoj u starijim sastojinama ona
je još uviek česta i gotovo uviek praćena sa
truleži.


Prof. Dr. Köstler govori o svojim dojmovima
sa razprave kao slušaoca. Razprava o jednom
tako težkom problemu kao što je postanak
osržavanja, u početku je vođena s raznih točaka
gledišta, a kasnije je dano jedno prirodoznanstveno
razjašnjenje ovog pitanja obzirom
nat upliv mikroklime i njenih ekstrema. On pozdravlja
pobudu, da se izda svezak o svojstvima
bukovine sa crvenim srdcem. To: je osobito
važno s gospodarskog gledišta, jer Europa danas
osjeća manjak na krupnoj bukovoj oblovini
i jer se zbog krivih predpostavaka bukovina
ne izkorištava dovoljno racionalno.


V. Pregled šumskog područja bukve šumarskog
ureda Szent-Lelek, dne 26. veljače 1944.
Na području šumarskog ureda Szent-Lelek,
šumarija Haromkut, odjel 136, 127, pregledane
su bukove šume u kojima se crvena srdce pojavljuje
samo1 u neznatnoj mjeri. U tim šumama
bukve imaju loš oblik debla i često su inficirane
gljivama. Prof. Mörath daje izjavu,
da je za veleobrt ljuštenih furnira
mjerodavan sliedeći redosljeđ*
pogrješaka. 1. oboljenje gljivama,
2. kvrgavost odn. loši oblik debla i konačno
3. crveno srdce.


VT. Zaključna sjednica održana je dne 26.
veljače 1944., na kojoj su razpravljena još jednom
sva pitanja i na kojoj je stvorena ova


rezolucija:


1. Savjetovanja pokazala su jasno i nedvojbeno,
da je izpravno prosuđivanje i upotreba
bukovine sa, crvenim srdcem od velikog značenja
ne samo za šumarstvo´, nego i za cjelokupno
narodno gospodarstvo europskih država,
a toj će se značenje zadržati i poslije rata.
Dosad je upotreba bukovine sa crvenim srdcem
bila zapostavljena zbog u većini slučajeva posve
neosnovanih ođklona najvažnijih potrošačkih
krugova. Ovaj problem ima jednu kvalitativnu
i jednu kvantitativnu stranu.
Potrebno je da se kvantitativno značenje još
jednom izcrpno objasni, te se glavni ravnatelj
prof. Dr. Köstler izjavio spremnim napisati za
kasnije spomenutu monografiju jedan prilog o
gospodarskom značenju bukovih šuma u Europi.


2. Razjašnjenje pitanja postanka dugo vremena
poznatog crvenog srdca, kao i od 1929.
g. u različitim područjima, osobito na iztoku,
novo zapaženu srž od studeni bilo je u razpravi
izcrpno i s različitih gledišta obrađeno, također
i razni prelazi obiju često vrlo sličnih
pojava, pri čemu je utvrđeno posebno djelovanje
staništnih faktora u prvom redu mikroklime
i njenih ekstrema. Potrebno je da se iztraživački
radovi na ovom području nastave u
najširem obsegu.
3. Podatci sakupljeni po odboru i stručnjacima,
koji su sudjelovali, o rezultatima iztraživanja
pokazali su, da tehnička svojstva zdravog
crvenog srdca, koje se mora razlikovati
od različitih oblika gljivama napadnutog, piravog
ili prešlog drveta, zadovoljavaju gotovo
svel važnije vrste upotrebe. Ona su se pokazala
praktično jednakim svojstvima biele bukovine,
osim savijanja dielom osržene, a dielom neosržene
bukovine i dinamičke čvrstoće osobito
čvrstoće udara, koja još nije posve iztražena.
Zaključeno je zbog toga nastaviti iztraživanja
na tom području što je brže moguće i dosadanje
rezultate iznieti u kasnije spomenutoj
monografiji.
4. Da se stvaranje novih propisa o sortiranju
i dobavi što brže pripremi, sabrani su postojeći
propisi u pojedinim zemljama. Budući je
vrlo žurno da se već dosadanja izkustva i rezultati
iztraživanja objave, zaključeno je izdati
jednu razpravu o postanku i svojstvima bukovine
sa crvenim srdcem sa slikama u prirodnim
bojama u časopisu »Holz als Roh und
Werkstoff«. Ovu razpravu potrebno je prevesti
u više jezika.- Ako Međunarodnoj središnjici
za. šumarstvo ne će biti moguće izvršiti sve
priev.ode, umolit će se pojedine zemlje — .1..
nice da prevedu razpravu na svoj jezik.
103