DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 26     <-- 26 -->        PDF

PREGLED
BUKOVINA CRVENOG SBDCA


(Prikaz sastanka stručnog odbora Međunarodnag povjerenstva za upotrebu drveta održanog


dne 24. do 26. veljače 1944, god.).


Kako problem bukovine s crvenim srdcem
postaje obzirom na sve -veću potrebu drvnog
veleobrta na krupnoj bukovoj oblovini sve aktuelniji,
Međunarodno povjerenstvo za upotrebu
drveta razpravljalo je o tom pitanju na
svom sastanku u Stresi u mjesecu svibnju
1943. god. Tada je zaključeno, da je potrebno
nastaviti sa znanstvenim iztraživanjima na
tom području. Isto tako je zaključeno, da je
potrebno izvršiti izpitivanje ove bukovine u
jednoj tvornici ljuštenih furnira i u šumi. Na
poziv Kr. mađarskog ministarstva poljodjelstva
sazvalo je Međunarodno povjerenstvo za
upotrebu drveta, ovaj sastanak za 24. do 26.
veljače 1944. god.


Sastanku su prisustvovala: ravnatelj ministarstva
S. A j t a ., pročelnik odjela u Kr.
mađarskom ministarstvu poljodjelstva; šumarski
nadsavjetnik A. Berszenkovics, Kr.
mađ. ministarstva poljodjelstva; šum. nadsavjetnik
A. B u d a i, Kr. mađ. ravnateljstva
šuma Miskolc; šum. nadinženjer L. C ser in
ely, Kr. mađ. ravnateljstva šuma Miskolc;
ravnatelj ministarstva T. F ö 1 d e s, pročelnik
odjela u Kr. mađ. ministarstvu´poljodjelstva;
šum. nadsavjetnik T. Har t ay, Kr. mađ. ministarstva
poljodjelstva; šum. savjetnik, L.
Jellachich , Kr. mađ. ravnateljstva šuma
Miskolc; Prof. Dr. Ing. P. K oil lm an n, ravnatelj
Državnog zavoda za istraživanje drveta,
Eberswalde, podpredsjednik Međunarodnog
povjerenstva za upotrebu drveta Međunarodne
središnjice za šumarstvo; Prof. Ing. K.
K o s 1 j a r, ravnatelj Slovačke središnjice za
šumarstvo i đrvarstvo, predstavnik Slovačke u
Međunarodnom povjerenstvu za upotrebu drveta
Međunarodne središnjice za šumarstvo;
Prof. Dr. J. K östler , glavni ravnatelj Međunarodne
središnjice za šumarstvo; savjetnik
ministarstva S. Lengyel , ravnatelj Kr. mađ.
ravnateljstva šuma Miskolc; Prof. Dr. J. L i es
e, rektor šumarske visoke škole, Eberswalde,
član odbora stručnjaka (skupina 5.) Međunarodnog
povjerenstva za upotrebu drveta Međunarodne
središnjice za šumarstvo; Prof. Dr.


A. M a y e r-W e g e 1 i n, ravnatelj zavoda za
bioložko istraživanje drveta sveučilišta Göttingen,
član odbora stručnjaka (skupina ´5.)
Međunarodnog povjerenstva za upotrebu drveta
Međunarodne središnjice za šumarstvo;
ravnatelj ministarstva G. M o 1 c s ä n ., pročelnik
odjela u Kr. mađarskom ministarstvu
poljodjelstva; Prof. Dr. Ing. E. M o r a t h, poslovni
ravnatelj Međunarodnog povjerenstva za
šumarstvo; ravnatelj šuma G. von Rado, savjetnik
ministarstva, predsjednik odbora stručnjaka
(skupina 5.) Međunarodnog povjerenstva
za upotrebu drveta Međunarodne središnjice
za šumarstvo; Baron K. von W a 1 d-
b o 11, član mađarskog gornjeg doma, predstavnik
Mađarske u Međunarodnoj središnjici
za šumarstvo; šum. savjetnik G. Z s i r a ., Kr.
mađ. ravnateljstva šuma Miskolc.
Kratki sadržaj razprave na tom sastanku
bio je sliedeći:


I. Prva sjednica održana je dne 24. veljače
1944. pod pređsjedničtvom šum. nadsavjetnika
Berszenkovics kao zastupnika ravnatelja
ministarstva Molcsän-a.


1. Šum. nadsavjetnik Berszenkovics
pozdravlja učestnike sastanka u ime mađarskog
ministarstva poljodjelstva i podvlači veliko
zanimanje mađarske državne šumske
uprave za problem, koji je predmet razprave.
Prvi sastanak trebao^ bi dati osnovni okvir za
objašnjenje načetih pitanja. Na koncu izražava
sve najbolje želje za uspješni tok razprave i
predaje predsjedničtvo savjetniku ministarstva
von Rado-u.
2. Savjetnik ministarstva Von Rado daje
izcrpan pregled razvoja pitanja crvenog srdca
bukovine, koje je cd osobitog značenja za Mađarsku,
jer Mađarska od 3lA mil. hektara šuma
ima 30o/o bukovih šuma. Slični su odnosi u
Rumunjskoj, Hrvatskoj, Srbiji i Slovačkoj.
Kod obhodnje od 100 godina sječe se godišnje
na gore navedenom području oko 3 mil. kubika
bukovine odi kojih se dosad jedva lOVo izkorištavaloi
kao tehničko drvo. Kad a bi se
propisi uzansa, obzirom na stvarna
svojstva bukovine s crvenim
srdcem, p r o m i e n i 1 i, moglo bi se
najmanje dvostruko više Iskoristiti
kao tehničko drvo, što bi samo
za upravu mađarskih državnih šuma značilo
višak prihoda od okruglo 15 miliona Pengö-
a. Ovaj prihod nije od tolikog značenja, koliko
postignuto pokriće potreba drvnog veleobrta
na tehničkom drvetu, osobito na krupnoj
bukovoj oblovini. Budući se ovo pitanje nije
moglo uspješno, riešiti za zelenim stolom,
predloženo1 je izpitati bukovinu u jednoj velikoj
tvornici furnira i u šumi. Kod tog izpitivanja
potrebno bi bilo prije svega razjasniti
pitanje kako nastaje osržavanje bukovine, je
li ono prirodna pojava, koja ovisi o starosti,
koliki je upliv staništa i šumsko uzgojnih mjera
za vrieme obhodnje (paša, štete od, iznošenja)
i iz toga izvući zaključke o preduzimanju
odgovarajućih šumarskih preventivnih mjera.
Za vrieme 20-godišnje djelatnosti šumske
uprave u Karpatima ustanovilo se
je, da se crveno srdce pojavljuje
manje na pjeskovitom tlu
nego na, vapnenom tlu, nadalje
manje u mješovitim sastojinama
hrasta i bukve nego u čistini
bukovim sastojina ma.
3. Prof. Dr. Ing. E. Mörat h nakon nekih
obćih primjedaba u savezu sa samim zasjedanjem
održao je predavanje o svojstvima
bukovine sa crvenim srdcem. U
svojim, izvodima o bukovini sa crvenim srdcem
kaže, da bukovina osržavanjem, koje se sastoji
O´ izpunjavanju drvnih sudova tilama i stvaranju
nekih´gumenih tvari, povisuje prostornu
težinu u absolutno suhom stanju za 1 do 8.5%,
u prosjeku za 6°/o, čime se praktično u istom
omjeru povisuju ogrjevna vrlednost i izkorišćenje
pougljavanjem. Pri tome je potrebno
imati u vidu, da je sadržaj na vlazi crvenog
srdca znatno manji nego u bieli i svježoj srži
od studeni. Sušenje takve bukovine teče skoro
jednako brzo kao sušenje bieli, ipak su o tom
kao i o krivuljama utezanja potrebna još iz100