DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Drvo za papir razreda »C« su obli komadi promjera 7 do 10 cm sa korom
na tanjem kraju. Kada se to drvo slaže okorano u mjeru, povećavaju su dane
granice debljine za 1 cm.


DODATAK


Brojevi za preobračunavanje komada i prostornih metara u pune kubne metre.


1. Crnogorična deblovina.
Razred 1 a 100 komada sa korom iznosi 2 m3


1 b 100 „ „ „ 3 „ \
.. 2 a 100 „ „ „ „ 5 „
„ 2 b 100 „ „ „ „ 6 „
,, .. 100 „ „ „ „ 7 „
„ 3 b 100 „ „ „ „ 9 „


.. 100 „ „ „ „ 12 „
„ 3d 100 „ „ „ „ 14 „


2. Bjelogorična deblovina.
Razred
1. 100 komada sa korom iznosi 2 m3
,, Z. 1UU ,, ,, ,, ,, 5 ,,


)) " J-UU ,, ,, ,, ,, i ,,


3. Deblovina u složajevima.
1 prm. složenih debljih oblica sa korom za tehničku uporabu 0,80 m3
1 prm. složenih debljih oblica za tehničku uporabu oguljenih 10°/o više . . 0,88 ,,
1 prm. složenih tanjih oblica sa korom za tehničku uporabu 0,70 „
1 prm. složenih tanjih oblica za tehničku uporabu oguljenih 10% više . . 0,77 „
1 prm. složene deblovine za ogrjev sa korom (cjepanice, gule, oblice, odpadci 0,70 ,,


4. Panjevina.
1 prm. panjevine . 0,50 m3
5. Kora.
-1 prm.
kore 0,30 m3
100 kg kore (u šumi prosušene) 0,15 „


6. Rudničko drvo.
1 prm. smrekovog i jelovog sa korom složenog 0,80 m3
oguljenog ili ostruganog 10% više 0,88 ,,
1 prm. složenog borovog i ariševog sa korom 0,70 ,,
oguljenog ili ostruganog 15% više 0,80 „


7. Drvo za papir.
a) za 1 i 2 metra dugo drvo.
1 prm. složenog drveta za papir sa korom 0,80 m3
1 prm. složenog drveta za papir oguljenog 10% više 0,88 „
1 prm. složenog do biela ostruganog drveta za papir oguljenog 15% više . 0,92 ,,


b) za 3 i 4 metra dugo drvo.
1 prm. složenog drveta za papir sa korom 0,70 m3
1 prm. složenog oguljenog drveta za papir 10% više 0,77 ,,
1 prm. do biela ostruganog 15% više 0,80 ,,


PRODAJA DRVETA PO OBLIKOVANIM CIENAMA


Kod oblikovanja ciena za bukovu i crnogoričnu deblovinu uzela se kao polazna
točka i temelj srednj a cien a drvet a (Mittelpreise) razreda kakvoće
»B« koja vriedi za normalni položaj izvoza.


Te srednje ciene služe za ravnanj e (Richtpreisen), pa se od njih unutar
stanovitog određenog razpon a cien a smije samo onda odstupiti, ako za to
odstupanje zbog kakvoće drveta, ili zbog izvoznih okolnosti, postoje opravdani razlozi.


95