DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 2     <-- 2 -->        PDF

HÜVBTSKI5UM5KI LIST


IZDAJE HRVATSKO ŠUMARSKO DRU2TVO U ZAGREBU
Uredjuje upravni odbor
Glavni i odgovorni urednik: Dr. Ing. Josi p Balen .
Uredničtvo i uprava: Zagreb, Vukotinovićeva ol. br. z., brzoglas br. M-TC,
čekovni račun je račun Hrvatskog Šumarskog društva broj 31-7M.


CIENE HRVATSKOM ŠUMARSKOM LISTU:


1.
članovi Hrvatskog šumarskog družtva dobivaju list bezplatno;
2.
za nečlanove H. S. D. godišnja predplata iznosi 1000 Kn i
plaća se unapried;
3.
pojedini broj stoji 100 Kn.
CIENE OGLASA:


prema posebnom pristojbeniku.


. ČLANARINA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŽTVA:


1.
za redovite, izvanredne i članove pomagače godišnje 960 Kn;
2.
za podmladak » 480 Kn;
3.
članarina za članove utemeljitelje iznosi
jednokratan doprinos od 19.200 Kn.
SADRŽAJ:


Članci: Ing. P. Fukarek: Sjemenke i klice munike. —
Dr. Zl. V a j d a: Uređenje drvnog tržišta u Njemačkom Reichu.


— Pregled : Bukovina crvenog srdca (Dr. I. Horvat). — Književnost.
— Pregled na šumarstvo Finske. — Iz Hrvatskog šumarskog
družtva (Zapisnik odborske sjednice i završni računi
za 1943. godinu).