DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 19     <-- 19 -->        PDF

Najmanja Najtanji promjer
Razred duljina na vrhu bez kore


2. 10 „ 12 „
3. 14 „ 14 „
4. 16 „ 17 „
5. 18 „ 22 „
6. 18 „ 30 „
Dugačka se građa može, ako je u vrhu deblja od danih najmanjih promjera, izrađivati
i u većim duljinama, ali se pri tom ne smije ići izpod debljine ovrška susjednog
nižeg razreda, osim ako mjestne tržne prilike ne stavljaju kakav drugi
uvjet.


Odrezivanje debala na donjem dielu ne izključuje sposobnost, da se debla
uvrste u dugačku građu.


28. Trupci su debla ili dielovi debla, koji za uvršćavanje u razrede duge građe
nemaju
potrebne duljine.
Razdioba na razrede je ista kao kod bora, ariša i borovca.


29. Tank a se građ a kod crnogorične deblovine dieli prema duljini i promjeru
sa korom u sliedeće razrede:
:red 1 a iznad 7
77—
—— 9
99 cm p.s.k. i prek 6--9 duljine


eko
oom
lb >* 7— 9 9 ))
2 a ?) 9—11 ´, 9~-12
2 b >
>> 9—11 12 »i
.. >
>> 11—14 9--12 >
>>
3 b )) 11—14 9--15 s)
.. 11—14 15--18


55


3d ,, 11—14
18


Tanka građa, koja nema tražene debljine, pada u susjedni niži razred.
Kod oguljene tanke građe nadopunjuju se dani promjeri za 1 cm.


30. Tanka građa od bjelogorične deblovine dieli
se
prema


srednjim promjerima sa korom u sliedeće razrede:


Razred 1. preko 7— 9 cm
2 9 11


3. „ 11—14 „
31. Za granjevinu se obrazuju razredi prema mjestnim potrebama.
Tehničko drvo, koje se slaže u složajeve, dieli se na deblovinu, granje i koru.
32. Deblovina se razvrstava u ciepano drvo i oblice.
a) Ciepano drvo za tehničku uporabu su ciepanice izciepane od
okruglih komada, koji imaju na tadanjem kraju promjer sa korom od preko 14 cm.
b) Deblje oblice za tehničku uporabu razreda A t. j. za
tehničku uporabu sposobni okrugli komadi sa promjerom preko 20 cm sa korom na
tankom kraju.
c) Deblje oblice za tehničku uporabu razreda B su u tu
svrhu sposobni okrugli komadi od 14 do 20 cm promjera sa korom na tanjem kraju.
d) Tanje oblice za tehničku uporabu su okrugli komadi od 7 do
14 cm p.s.k. na tanjem kraju, koji se izrađuju u tehničke svrhe.


33. Za granje , koje je za tehničku uporabu sposobno, obrazuju se razredi
prema mjestnim potrebama.
34. Kor a za tehničku uporabu i to hrastova dieli se na:
a) Sjajnu ili zrcalnu koru. ;
b) Srednju koru.
c) Hrapavu koru.
Za druge se vrste kore obrazuje razdioba na razrede prema mjestnim potrebama.
O g r i e v se razvrstava na deblovinu,granje, panjevinu i koru.


93