DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 12     <-- 12 -->        PDF

u istim razmjerima u kojima bi se trebao razvijati korjenčić, pa i takva klica nazaduje.


U članku dr. J. Balen a o dubini sjetve sjemenja nekog šumskog drveća"´
opisan je razvitak klice kod sjemenja, koje je zasijano u raznim dubinama tla. Pokusima
je ustanovljeno da se klica crnog bora iz sjemenke, koja je zasijana u dubini
od 20 mm pojavljuje na površini već bez sjemene ljuske, a iz.sjemenke zasijane
u dubini od 30 mm klica više ne dospjeva na površini nego se zaguši u tlu.


Priroda sije vrlo plitko ili ostavlja sjeme na površini
tla, pa nam to treba biti uviek putokaz kod sjetve sjemenja
u rasadnicima.


Razvoj klice nije ovisan samo o dubini zasijane sjemenke, nego i o položaju
kojega ona pri sijanju zauzme. Sjemenka položena ležećki po svojoj duljini razvija
klicu u kratkom luku i pruža ju ovjesno u dubinu. Kasnije joj je u tom slučaju
otežan izlazak na površinu u toliko, što se cielom svojom površinom odupire od
sloja tla. Uzpravno smještena sjemenka, sa svrhom prema dolje, razvije klicu najpovoljnije
odmah u smjeru spram dolje i bez naročitih smetnja izlazi sjemenka na
površinu. Naprotiv uzpravno položena sjemenka, sa svojim vrhom okrenutim spram
površine tla, morati će uložiti mnogo napora dok savije klicu u dubinu i dok izvuče
na površinu svoje kotiledone. Naša slika 3. pokazuje nam razne mogućnosti


SI. 3. Razvitak klica munike kod sjetve u raznim dubinama.


razvitak klice kod raznog položaja sjemenke u raznim dubinama. Na površini proklijalo
sjemenje tražiti će veliku zaštitu, a isto tako sjemenje, koje je suviše plitko
zasijano. U oba slučaja klica iz upravno položene sjemenke, kojoj je vrh sa klicom
okrenut spram gore, izložena je neposredno svim lošim utjecajima (suša, mraz
i dr.). U nešto većoj dubini ne postoji za sjemenku ova opasnost u tolikoj mjeri.


Optimalna dubina sjetve sjemenja munike kod rahlog
i dovoljno pjeskovitog tla nalazi se između 5—10 mm. Veća ili
manja dubina nepovoljna je u svakom slučaju. U našim šumskim rasadnicama redovno
ne odgovara samo tlo zahtjevima koje postavlja munika, pa je prema tome
predhodno potrebno, da se ono popravi dodatkom pieska ili smrvljenog vapnenca.


Naročito treba podvući ogromnu osjetljivost klice munike spram suše i zagrijavanja
površine tla. Pomanjkanje vlage u površinskom sloju tla izaziva redovno
sušenje i ugibanje klice. Prema tome neobhodno je potrebno često zalievanje i zaštićivanje
klica zaklonima od jelovog granja.


Pomanjkanje stalne i obilne vlage u vrieme kad treba sjemenka proklijati razlog
je, da veliki broj sjemenjaka preleži do proljeća druge godine ili da ugine. U
jednom pokusu sa sjemenjem, koje je bilo zasijano u čisti piesak, i pokraj povremenog
zalievanja, nije ni jedno zrno proklijalo ni kroz 25 dana. Sva vlaga brzo se
je gubila iz gornjeg sloja tla u kojem se je nalazilo sjemenje, pa tako nije se ni
jedna klica uspjela razviti. Slično je i u prirodnim staništima na kršu, gdje sva
atmosferska vlaga prolazi brzo kroz pukotine u veće dubine.


U prirodnim staništima munike nalazimo redovno najslabije zastupane njene
najmlađe dobne razrede. Pomanjkanje njenog prirodnog podmladka ustanovili su
gotovo svi iztraživači i nastojali su objasniti ovo pitanje. Geschwind 1 1 je istu


10 Prof. dr. J. Bal e n: Prilog određivanju dubine sjetve kod četinjara. Šumarski list 1940.,
br. 1., str. 7.


11 A. Geschwind : Die der Omorikafichte (P. omorica Pane.) schädliche Tiere und parasitische
Pilze. Naturwissensch. Zeitschrift für Forst- und L andwirtschaft, XVI. (1918.) S.
387—395,


86