DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 5-6/1944 str. 11     <-- 11 -->        PDF

vladava među mladim tek razvijenim klicama. Crni šiljak ostaje uz sjemenu ljusku.
On se nalazi na vrhu košuljice, koja u sjemenci obuhvata jezgru. Košuljicu
klica u svom razvoju probija i tako crni šiljak ostaje na prevoju klice. U svom daljnjem
razvitku proprima klica svjetliju boju, sve dok se ne pojavi zelenkasta stabljika
sa plavkasto zelenim kotiledonima. Dielovi klice, koji se trebaju razvijati u
tlu, nemaju klorofilnih zrnaca, pa od tuda im i boja. Kotiledoni su sivo nahukani
uslied velikog broja puci, koje se na njima nalaze nepravilno porazbacane. Oni su
iz prva skupljeni i srpasto svinuti, a kasnije se međusobno udaljuju i primaju više
manje izpruženi oblik. Kotiledoni se postepeno izvlače iz sjemene ljuske, koja s njih
konačno odpadne i u njoj ostane izsušena žućkasto smeđa košuljica sa širokim otvorom
iztrganog ruba. Prerez jedne tek proklijale sjemenke pokazuje, da se u njenoj
mliečno bieloj jezgri nalaze već oblikovani budući kotiledoni. Neki od njih međusobno
su srasli, pa tako ostanu i onda, kada se oslobode sjemene ljuske, no s vremenom
se ipak odvajaju.


Broj kotiledona na pojedinim klicama iznosi 4 do 8. Prevladavaju one sa 6 (oko
60%), zatim sa 7 (24%) i 5 (13%), a veoma su riedke sa 4 ili 8 kotiledona. Kroz
prvu godinu razviju se u veličini 3—4 cm, srazmjerno su ukočeni, zašiljeni, sa nešto
malo žutim vrhom. Stabljika mlade klice je žućkasto smeđa ´i na kraju prve godine
duga je oko 5 cm.


Kotiledoni na pojedinim klicama različite su duljine, pa se zbog toga istovremeno
ne oslobađaju podpuno od sjemene ljuske, nego se iz nje izvlače jedan po
jedan. Istovremeno kad se oslobode prvi kotiledoni, javljaju se među njima začetci
primarnih iglica. One se nalaze u gustoj kičici po 5 do 7 komada, iz prva su
savijene, a kasnije se razvijaju u duljinu.


Pokusi kod kojih se je htjela ustanoviti potrebna dubina sjetve sjemenja nisu
u podpunosti uspjeli, ali su i pokraj toga dali vr-lo vriedna zapažanja. Djelomičan
neuspjeh ovih pokusa posljedica je suviše kišovitog proljeća u kome su provađani.
Uslied preobilne vlage klice su nakon stanovitog vremena podlegle napadu pliesni.
Pokusi su ponovljeni, ali je i ove zadesila slična sudbina.


Kod iztraživanja potrebne dubine sjetve sjemena izvršena su radi uzporedbe
dva paralelna pokusa, jedan sa sjemenjem munike, a drugi sa sjemenjem crnog
bora. Upotrebljena je obična vrtna zemlja, prilično humozna, i dodana joj je veća
količina pieska. U redovima različite dubine od 0.2, 0.5, 1.0, 1.5, 2.0, 2.5 i 3.0 cm
zasijano je odbrojeno i odabrano sjemenje. Sjemenje munike je predhodno močeno
u vodi 24 sata.


Kod sasvim laganog pokrivanja 2 mm debelim slojem zemlje, prva se je klica


munike pojavila na površini nakon 7 dana, a zakasnila je 2 dana iza prve klice


crnog bora iz iste dubine. Sjemenke crnog bora osim toga nisu bile prije sijanja mo


čene. Osmog i devetog dana izbijale su na površini pojedine klice iz dubine od


5 mm. Nakon 12 dana izbila je prva klica iz dubine od 10 mm. Kasnije klice, koje


su izbile iz dubine od 10 mm, bile su slabijeg izgleda od onih iz 5 mm. Iz dubine


od 15 do 20 mm pojavljivale su se klice sa znatnim zakašnjenjem i to po više njih


istovremeno u skupinama, pošto su jedino zajednički mogle svladati pokrivač zemlje.


Veće pokrivanje izgleda da sjemenje munike ne podnosi, osobito u slučaju, ako


je tlo zbijeno i premalo rahlo. Jedna od glavnih zapreka razvoju klice je tvrda


kora, koja se stvara na površini tla poslije kiše ili zalievanja. Dodatkom pieska u


takovo tlo možemo smanjiti donekle njegovu neprobojnost, ali bez obzira na ovu


okolnost ne preporučuje se sijanje sjemenja munike u veću


dubinu od 1 cm.


U običnoj zemlji, bez dodatka pieska, opaženo je da se nakon zalievanja stvara


na površini kora. Na prugama gdje je zasijano sjemenje pojavljuje se kod prokli


javanja sjemenja uska pukotina. Nakon nekog vremena zemlja se tu nešto nadigne,


pukotina se proširuje, te konačno izbija po više klica kroz pukotinu na površinu.


Takve klice izlaze presavijene, bez sjemene ljuske, slabog su izgleda i premalo


odporne. Uzdizanjem tla nastaje oko klica mala šupljina i ako klica naglo izbije na


površinu, ostaju joj nježni dielovi u toj šupljini nezaštićeni. Opaženo je da su


takve klice najmanje odporne protiv suše. Klice crnog bora su u tom po


gledu mnogo snažnije, te mogu bez veće opasnosti svladati i jače


pokrivanje.


Pliće zasijano sjemenje munike, u manjoj dubini od 5 mm, izlaže se opet dru


gim opasnostima. Takvo sjeme, premda dobro izklija, ipak ne može razvijati klice


85