DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1944 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Ing. Ljudevit P a t a k ., za šum. pristava


X. č. r. kod šumarije u Moroviću;
Ing. Ante Sprečkić, za šum. pristava X.
č. r. kod šumarije u Zavidovićima;


Ing. Milan Androić, za šum. pristava X.
č. r. kod ravnateljstva šuma u Vinkovcima;


Ing\ Rudolf Antoljak, za kotarskog šumara
X. č. r. u Jastrebarskom;


Ing. Velimir S t a n i ć, za šum. pristava X.
č. r. kod RŠ u Travniku;


Ing. Ernest B r a t u ž, za kotarskog šumara
VII. č. r. kod kot. oblasti u Šibeniku;


Premješteni su:


Ihg. Franjo Žustar, šum. pristav X. .. r.
od šumarije u Hrv. Mitrovici kod kotarske
oblasti Donjoj Dubici;


Ing. Ivan Milinković, šum. pristav X.
č. r. od Rš u Bjelovaru kod RŠ u Gospiću;


Ing. Ferid Arnautović, šum. pristav X
č. r. od šumarije u Brčkom kod Rš u Travniku;


Ing. Dragan T o n k o v i ć, šum. pristav X.
č. r. od šumarije Raca u Moroviću, kod Rš u
Gospiću;


Ing. Ivan Seletković, šum. vježbenik


X. č. r. za upravitelja šumarije Plješivica u
Bihaću;
Ing. Franjo P e t e k, šum. v. pristav IX. č.


r. od šumarije Trstika u Novskoj, kod Rš u
Novoj Gradiški;
Ing. Maksimilijan B 1 a ž e v a c, šum. pristav
X. č. r. od Rš Nova Gradiška, kod šumarije
Trstika u Novskoj.


Promaknuće:
Roman Turk , za šum. VII. č. r. kod Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu;
Ing. August H o r v a t, za šum. nadzornika


VI. č. r. kod Glavnog ravnateljstva za šumarstvo;
Ing. Mirko P a v i ć, za šum. v. pristava
kod šumarije u Banja Luci;


Ing. Mijo Lipičanin, za šum. v. pristava
IX. č. r. kod šumarije u Varešu;


Ing. Stjepan P a v i č i ć, za šum. v. pristava
IX. č. r. kod Rš u Gospiću;


Ing. Dragutin H e r j a v e c, za v. šum. pristava
VIII. č. r. kod glavnog ravnateljstva za
šumarstvo u Zagrebu;


Ođpušteni su iz državne službe:
Ing. Juraj K o s o v i ć, šum. v. pristav IX.
č. r. kod Rš u Gospiću;
Ing. Zdenko Sram , šum. pristav X. č. r.
kod RŠ u Bjelovaru.
Ing. Aleksije Postnikov, šum. pristav


X. ć. r. kod šumarije u Kladnju;
Pozivaju se svi dužnici, a napose ravnateljstva šuma, da pošalju dugovinu na druš


tvenoj članarini. U sliedećem broju doniet će se popis dužnika, odnosno ravnateljstva
šuma, od kojih Hrvatsko šumarsko družtvo ubrani novac nije primilo.
Zagreb , travnja 1944.
UPRAVA


76