DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1944 str. 33     <-- 33 -->        PDF

UPLATA ČLANARINE U MJESECU VELJAČI GODINE 1944.


Redovitih članova:


Kuna 660.—: Leustek Albin, Zagreb ;


Kuna 420.—: Jellman Bela, Zagreb ;


Kuna 240.—: Ficko Dragutin, D j a k o v o;
Kotarski Mijo, Pakrac ; Makso .Fischer,
Vinkovci, Milan Crnadak, Ivan Smilaj, Korošec
Mijo, Asaj Franjo, Res-Koretić Vladimir,
Josip žužek, Janko Bucalić, Vladislav Jelenčić,
Josip Mazanek, Johann Schank, Karla
Turković, Čuvaj Josip, Jindra Branko, Ernest
Valentić, špoljar Pero, Hruška Bernard, Lucarić
Tomo, žukina Ivan, Zaluški Josip, Tonković
Dragan, Jančik Jaromir, Sučić Jakov, Potočić
Zvonimir, Kostenac Ivan, Pajc Miso,
švaganović Ivan, svi iz RŠ Vinkovci;


Kuna 220.—: Arnautović Ferid, Brčko ;


Kuna 200.—: Jelenić Ivo, Emanuel Vilček,
Vinkovci; Drnić Milan, Podsused;
Mačešič Božidar, Ilok; Hradil Dragutin, Zagreb;


Kuna 160.—: Gustav štiglmajer, Stivičević
Nikola, Vinkovci;


Kuna 140.—: Cenić Antun, Vinkovci;


Kuna 100.—: Bertić Stjepan, Vinkovci ;


Kuna 80.—: Marčić Josip, Ravnik Franc,
Giperborejski Boris, Vučetić Spiro, Rizvanbegović
Fehim, Arslanagić Arif, svi RŠ D ubrovnik
; Kudović Sulejman, Fitze Karlo,
Djerzlć Salih, Cubelić Slavko, Mehić Mustafa
svi Rg Tuzi a;


Kuna 60.—: Bastjančić Ivo, Vinkovci ;


Kuna 40.—: Butković Matija, Mott Rafael,
Postnikov Aleksij, svi RŠ Tuzla ; Dukčević
Martin, Vinkovci. Balaić Mijo, Bjelovar;


Kuna 35.—: Strepački Vjekoslav, Runje
Hinko, Ferić Ilija, Radišević Milan, Franke
Karlo, Prsa Pavle, Krajević Cvjetko, Filipović
Vladimir, Kutleša Stjepan, svi iz RŠ Mitro v
i c a; Jozić Josip, Benić Emil, Seidel. Oskar,
Weinsenzel Eduard, Ivančan Cvjetko, Franješ
Eugen, Filipan Franjo, Haramija Viktor, Foreit
Eduard, Javor Ivan, žiromski Nikola, Rožić
Adolf, Milić Žarko, Hang Ladislav, Drndelić
Milan, Ileković Matija, Mikša Stjepan, šan-


OSOBNE


PROMJENE


Imenovani su:


Ing. Ante Abramović, pročelnik odjela
za šumarstvo Ministarstva šumarstva i rudarstva,
IV. č. r. za pročelnika odjela za promicanje
šumarstva kod glavnog ravnateljstva za
šumarstvo Ministarstva šumarstva i rudarstva;


Ing. Mihovil M a r k i ć, šum. savjetnik V.
č. r. za pročelnika odjela za uzgoj i uređenje
šuma kod glavnog ravnateljstva za šumarstvo
Ministarstva šumarstva i rudarstva;


Ing. Juraj Pet rak, šum. savjetnik V. č. r.
za pročelnika obćeg odjela Glavnog ravnateljstva
za šumarstvo Ministarstva šumarstva I
rudarstva:


drovčan Mijo, Lipovac Josip, Majer Dragutin,
Grahli Ljubomir, Balaić Mijo, Herman Josip,
Janković Mirko, Milinković Ivan, Jankavić
Ilija, Navratil Ivan, svi iz RŠ Bjelovar;


Kuna 20.—: Šandrovčan Mijo, Korica Vladimir,
Srbljinović Zvonko, RŠ Bjelovar ;
Juzbašić Mato, Sprečkić Ante, Stanković
´Maks, Imanović Husein, svi iz RŠ Tuzla ;
Kovačić Borislav, Matijašić Vladimir, Mihajlović
Nikola, Radosavljević Ivan, Pauković
Antun, svi iz RŠ Ogulin;


članova podmladka:
Kuna 330.—: Djurić Ivo, Zagreb ;
Kuna 210.—: Koprek Zlatko, Panjkota živ


ko i Babogredac Djuro, svi iz Zagreba;


P r e d p 1 at a:
Kuna 720.—: šumski ured Belišće;
Kuna 480.—: Kotarska oblast Pakrac;
Kuna 350.—: Destilacija drva d. đ. Teslić;
Kuna 240.—: Gradska blagajna Zagreb;


Ravnateljstvo šuma Tuzla;
Kuna 210.—: Pajk Mirko, Tumbri Josip,
Zuljević Tomo, svi iz Zagreba;
Kuna 160.—: Ogulinac Stjepan, Ferić Antun,
Zagreb;


Izvanrednih članova:


Kuna 240.—: Orosz Aleksanđer, Lacići ;
Rajković Djuro, Zagreb;


Kuna 100.—: Tvrtković Stjepan, Trav n
i k;


Kuna 40.—: Ceszner Josip, Ba n j a Luka
; Jukić Mehmed, Banja Luka, čebašek
Stanko, Banja Luka;


Pretplata:


Kuna 720.—: Dohodarstveni ured Odeskalhy,
lio k;


Kuna 240.—: Fantony Rajmund i Ugrenović
Aleksanđer iz Zagreba ; Nedić Ivan,
Cer na; Gradska blagajna SI. Požega;
Gradska blagajna Varaždin;


VIESTI


U SLUŽBI


Ing. Ivan Rukavina, šum. savjetnik V.
č. r. za pročelnika gospodarskog odjela kod
Glavnog ravnateljstva za šumarstvo;


Ing. Ferdo B r a j d i ć, šum. savjetnik V. č.


r. kod RŠ u Zagrebu za ravnatelja šuma istog
ravnateljstva.
Ing. Muharem K a t a n a, za šum. pristava X.
č. r. kod RŠ u Banja luci;


Ing. Dragan T o n k o v i ć, za šum. pristava


X. č. r. kod šumarije u Moroviću;
Ing. Tomo Lucarić, za šum. pristava X. č. r.
kod šumarije u Niemcima;


Ing. Mijo Lipičanin, za šum. pristava


X. č. r. kod šumarije u Varešu;
75
ŠUMARSKI LIST 3-4/1944 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Ing. Ljudevit P a t a k ., za šum. pristava


X. č. r. kod šumarije u Moroviću;
Ing. Ante Sprečkić, za šum. pristava X.
č. r. kod šumarije u Zavidovićima;


Ing. Milan Androić, za šum. pristava X.
č. r. kod ravnateljstva šuma u Vinkovcima;


Ing\ Rudolf Antoljak, za kotarskog šumara
X. č. r. u Jastrebarskom;


Ing. Velimir S t a n i ć, za šum. pristava X.
č. r. kod RŠ u Travniku;


Ing. Ernest B r a t u ž, za kotarskog šumara
VII. č. r. kod kot. oblasti u Šibeniku;


Premješteni su:


Ihg. Franjo Žustar, šum. pristav X. .. r.
od šumarije u Hrv. Mitrovici kod kotarske
oblasti Donjoj Dubici;


Ing. Ivan Milinković, šum. pristav X.
č. r. od Rš u Bjelovaru kod RŠ u Gospiću;


Ing. Ferid Arnautović, šum. pristav X
č. r. od šumarije u Brčkom kod Rš u Travniku;


Ing. Dragan T o n k o v i ć, šum. pristav X.
č. r. od šumarije Raca u Moroviću, kod Rš u
Gospiću;


Ing. Ivan Seletković, šum. vježbenik


X. č. r. za upravitelja šumarije Plješivica u
Bihaću;
Ing. Franjo P e t e k, šum. v. pristav IX. č.


r. od šumarije Trstika u Novskoj, kod Rš u
Novoj Gradiški;
Ing. Maksimilijan B 1 a ž e v a c, šum. pristav
X. č. r. od Rš Nova Gradiška, kod šumarije
Trstika u Novskoj.


Promaknuće:
Roman Turk , za šum. VII. č. r. kod Glavnog
ravnateljstva za šumarstvo u Zagrebu;
Ing. August H o r v a t, za šum. nadzornika


VI. č. r. kod Glavnog ravnateljstva za šumarstvo;
Ing. Mirko P a v i ć, za šum. v. pristava
kod šumarije u Banja Luci;


Ing. Mijo Lipičanin, za šum. v. pristava
IX. č. r. kod šumarije u Varešu;


Ing. Stjepan P a v i č i ć, za šum. v. pristava
IX. č. r. kod Rš u Gospiću;


Ing. Dragutin H e r j a v e c, za v. šum. pristava
VIII. č. r. kod glavnog ravnateljstva za
šumarstvo u Zagrebu;


Ođpušteni su iz državne službe:
Ing. Juraj K o s o v i ć, šum. v. pristav IX.
č. r. kod Rš u Gospiću;
Ing. Zdenko Sram , šum. pristav X. č. r.
kod RŠ u Bjelovaru.
Ing. Aleksije Postnikov, šum. pristav


X. ć. r. kod šumarije u Kladnju;
Pozivaju se svi dužnici, a napose ravnateljstva šuma, da pošalju dugovinu na druš


tvenoj članarini. U sliedećem broju doniet će se popis dužnika, odnosno ravnateljstva
šuma, od kojih Hrvatsko šumarsko družtvo ubrani novac nije primilo.
Zagreb , travnja 1944.
UPRAVA


76