DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1944 str. 3     <-- 3 -->        PDF

HRVATSKI


ŠUMARSKI LIST


GODINA 68. OŽUJAK—TRAVANJ 1944.


Prof. Dr Josip Balen, Zagreb:


PRVE TRI GODINE


Gledana kroz viekove, a i kroz desetgodišta, kraća razdoblja, pa i ona od tri
godine, ostaju u životu naroda posebno zabilježena samo u osobitim slučajevima.
Dogodaji, koji su bili od odlučnoga utjecaja po bilo koji dio narodnoga života, a
koji su se odigrali možda u veoma kratko vrieme, promatraju se kasnije redovito
bilo kao posljedci minulih vremena, bilo opet kao podstrekači, odnosno uzročnici
kasnijih dogođaja. Osamljeni riedko kada dolaze do izražaja, pa se zato i ono doba,
u kojem su se dogodili, gube sa svojom samostalnošću. Zaokruženi dogodaji, koji-seu životu naroda posebno iztiču ostavljaju i jake, vidljive brazde, sastavljeni redovito
od mnogo raznih uzroka i posljedica, i nehotice potiskuju kraća vremenska razdoblja
utapljajući ih u šire i jače cjeline.


Prve tri godine naše obnovljene državne samostalnosti imaju za nas posebnoznačenje. Hrvatska država obnovljena je i kao posljedica povjestnih zbivanja,
kao izražaj težnja hrvatskog naroda kroz stoljeća, kao posljedica našega jedinstvenoga
geopolitičkoga položaja, a iznad svega kao posljedica borbe, temeljene
na pravu, da narod na svojoj zemlji, koju kroz stoljeća miluje svojim znojem, i zalieva
svojom krvlju, stvori temeljac i najvažnije uvjete za svoj obstanak i ".vojmirni i sustavni razvitak.


Jedino narod, koji je kroz stoljeća težio za svojom državnom samostalnosti,
za svojom Državom, koji je na toliko vidljive načine davao dokaza o nesreći, kojaga je snašla gubitkom svoje Države, svoga Vrhovničtva, mogao je s onim, u pooiesti
nepoznatim elanom stati na obranu međaša svoje zemlje. U tom je bio jednakHrvat iz primorskih krajeva sa onim sa iztočnih granica, sa Drine, i s onim na sjevernim
granicama Hrvatske. To je došlo do punoga izražaja i onda, kad je sticajsvjetskih dogođaja, povremeno, gušio i narodni ponos i narodnu snagu u kolievci
našega kraljevstva, u Dalmaciji.


Jedino duboka sviest, koju je mogla odgojiti i borba i znanje, da smo narod sa
svim atributima, koje međunarodni život traži i na koje se međunarodni život oslanja,
mogla je uzidati u naše međaše, u naše temelje, najplemenitiju našu krv,
koja, kao nepresušno vrelo života neprestano ključa u našem narodnom organizmuslužeći i kao vječiti memento i kao vječiti poticaj.


Prve tri godine naše borbe i našega rada snažan su temelj za naš daljnji život
i razvitak. Mi smo svjesni, da nije sreća pojedinca ni izdaleka ono, što je ciljtežnja naše volje i našega rada. Sreća naroda, njegov mirni i sustavni razvitak
traži slobodu, sigurnu i trajnu.


Na krvi, na borbi, stiče se sloboda.
I ako je naš narodni organizam krvario kroz ove tri godine iz mnogo rana, nijeizkrvario. Naprotiv, on se je obnovio svježinom, ponosom i snagom. Snaga i ponos,
koja je kroz koljena prelazila iz roda u rod, nije zamrla uslied pretrpljenih rana,
nego se je osvježavala na težnji, da svoju slobodu, svoju Državu osiguramo i obnovimo.
Popaljeni domovi naši, uzidana i zakopana krv naša, jačaju volju našu i upućuju
nas na još jači napon snaaa do konačnoga cilja, kad će se opet sve snage moći´
upotriebiti na našu izgradnju. Na ognjištima u uništenim našim domovima samo jezaprećana vatra: ujedinjena naša volja i osvježena naša snaga razgrnut će pepeo,
pa će zaplamsati vatra jačim, trajnijim i svjetlijim žarom.
Prve tri godine udarile su jake stigme na sve nas, na čitav naš javni život.


45
ŠUMARSKI LIST 3-4/1944 str. 4     <-- 4 -->        PDF

One nam pokazaše, da treba i borbe i snage za očuvanje slobode. One nas uvjeriše,
da »o muci grozdovi vise«.


Nisu mali zahtjevi, koje je život u minule ´tri godine postavio na naše gospodarstvo.
Na jednoj strani održavanje narodnih dielova, koji su u borbi, na drugojzadovoljenje onih, koji ostadoše, barem koliko-toliko izvan borbene linije, na trećoj
zadovoljenje potreba, koje se mogu pokriti jedino razmjenom dobara među
narodima — sve to postavlja rad u gospodarstvu u isti red sa radom na bojištu.
Proizvodnja i namicanje dobara, njihova razpodjela i upućivanje na odredišta —
traži i najveći napor i najveću opreznost i realno postavljeni račun, upravo onako,
kao kod vojnih operacija. I volja za zadovoljenjem velikih potreba, koje rat danomice
donosi i svaki čas pojačava, i razborita ocjena, kako se potrebe mogu zadovoljiti,
vodi nas do određenih puteva, koji su po svojem zamahu, po potežkoćama,
na koje u provedbi nailazimo, jednaki svim onim zaprekama, na koje nailazi u rješavanju
svojih zadataka podpun vojnik na obrani svoje zemlje.


Naše šumsko gospodarstvo u obćem i obsežnom gospodarskom problemu rata
ima svoje određeno mjesto. Ne ćemo previše reći, ako iztaknemo, da je upravo danas
naše šumsko gospodarstvo na prvom mjestu po svome zadatku, koji mu život
danomice određuje.


Istina je, prilikom zadovoljenja zadataka, koje je ovaj strašni rat često puta i
suviše komplicirao, ne može naše šumsko gospodarstvo, nažalost, u svakom slučajusačuvati sve svoje principe. I na njemu će ostati po koja jača rana, ali, nadamo
se, ne toliko težka, te bi bit šumskoga gospodarstva bila dovedena u pitanje. Uvjereni
smo, kad bude mogućnosti za miran i nesmetan razvitak, da će i te rane sustavno
zacjeljivati i šumskom gospodarstvu vraćati možda tu i tamo izcrpljenu i


poremećenu životnu snagu.
Mi smo svjestni, a toga je svjestan i svatko, tko i malo dublje ulazi u rješavanje
postavljenih gospodarskih pitanja u ovo težko doba, da je izvođenje zadataka,
koji su u našem gospodarskom životu određeni šumarstvu, i zbog njihovog obima i
zbog krajeva gdje se ti zadatci zadovoljavaju, razmjerno vezano sa mnogo potežkoća.
Ali potežkoće su za to, da ih čovjek snagom svoje volje, razboritošću svoga
uma i napredkom. tehnike svladava. U šumskom gospodarstvu dolazi to danas, kao
nikada do sada, u punoj mjeri do izražaja.
Ako samo bacimo pogled na zadovoljenje potreba ogrjeva, koje je kod nas još,
uviek vezano u glavnom za šumu, pa na zadovoljenje raznovrstnih veleobrta, kojibaš u ovome ratu imaju odlučnu važnost, možda isto onakvu, kao i dobro promišljena
strategija, dolazimo do zaključka, da je izvođenje tih zadataka od odlučne
važnosti po naš čitavi život.
Imajući pred očima dane mogućnosti, možemo kazati, da naše šumsko gospodarstvo,
hvala Bogu, ni u ovim težkim prilikama nije zatajilo. Osvježeno dubokim
zadatcima, koje mu nameće njegova Država, crpeći svoju snagu iz ogromnih žrtava,
koje doprinosi čitav narod, da svoju slobodu osigura kao bitan uvjet svoje buduće
izgradnje, naše šumsko gospodarstvo, kao dobar i savjestan vojnik, izpunjavasvoju dužnost kolikogod može.
Ali nije samo namicanjem materialnih dobara za pokriće državnih i narodnih
potreba šumsko gospodarstvo u ove tri godine izpunilo svoju zadaću.
Iz naših redova, i činovničkih i dočinovničkih, nikli su brojni borci, koji ili
položiše živote svoje za svoju Državu ili se puškom u ruci i danas bore za nju. I
njih vodi ista ona misao, koja vodi njihove drugove kod namicanja materialnih dobara
za pokriće državnih i narodnih potreba. Njih vodi još i više: oni su ili dali ili
su spremni svaki dan dati krv svoju za zemlju i narod.
Neka im je sa strane svih nas, čiji je životni put briga i skrb oko šumskogagospodarstva, najiskrenija hvala. Oni su naš ponos, izražaj našega duha, dokaz
naše snage i zalog sretnije budućnosti naše vječne Hrvatske,