DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu




ŠUMARSKI LIST 3-4/1944 str. 26     <-- 26 -->        PDF

»Za vrieme rata stečena izkustva sile nas
kako na razmišljanje o svim šumarskim pitanjima
švicarske tako i na iztrazivanje, što se
mora nakon rata učiniti, da se osigura razvitak
šume u budućnosti. Ovi poslieratnl problemi
ne odnose se samo na pitanje prođe drveta,
nego prije svega na postupak sa šumama,
kako bi se velikim zahvatima prouzročene
štete popravile.«


»U skupu problema možemo razlikovati tri
skupine: jedna narodno-gospođarske prirode s
pitanjem, koje će površine šuma u budućnosti
švicarskoj zauzimati; druga skupina čine pitanja
više tehničke naravi t. j . kako će se morati
sa šumama gospodariti; dok u treću skupinu
spadaju pitanja, na osnovu kojih se zakonskih
oslonaca potrebne mjere mogu provesti
«.


U ovom predavanju Dr Hess obradio je prvi
problem t. j. izpitao, koje površine u
budućnosti moraju u švicarskoj
ostat i šumi. Za ocjenu ovog pitanja
značajna je 1902. godina, kada je stavljanje
svih šuma pod zakon nestalo prastarog razlikovanja
zaštitnih 1 nezaštitnih šuma. »Danas
je sveobće poznato«, veli predavač, »da sve šume,
i one izvan alpskog područja imaju i zaštitni
značaj. Pored utjecaja na bujice, koji
nitko ne osporava, moramo se sjetiti njezinog
utjecaja kao vjetrobrana, u stvaranju lavina,
sprečavanju odtoka i izušavanja, zaštite područja
vrela, doprinašanju stvaranje rose i t. d.
Današnje pokoljenje izgubilo sviest o utjecaju
šume na klimu, jer je kod svih na prvo mjesto
stupio prihod šuma.»


«Prosuđujemo li šumu, kako se to nažalost
često događa i upravo u posljednje vrieme
među poljodjelskim krugovima govori o mogućnosti
krčenja, samo sa stajališta prihoda,
tada šumarstvo loše stoji. Mali prihodi šuma
međutim ne smiju biti mjerodavni kod prosuđivanja
pitanja, da li na jednom zemljištu
treba ostati šuma ili se ima izkrčiti za poljodjelsko
zemljište. Ako se uzima za dokaz veći
prihodi poljodjelskog zemljišta nego šume,
tada istim načinom dolazimo do zaključka,
da moraju ostati samo poduzeća, jer ona nose
najveću dividendu. Prema tome poljodjelstvo
trebalo bi -ustupiti mjesto veleobrtu.«


Kao jedna od glavnih zadaća budućeg
švicarskog šumarstva označuje Dr Hess
potrebu uže saradnje s poljodjelstvo
m nego li je to do sada bilo. Iza ove
konstatacije donosi nekoliko primjera o potrebi
ove suradnje. Dalje govori, da se ova suradnja
ima izvršiti na osnovu izrađene osnove,


o čijoj se potrebi govorilo već nakon prošlog
svjetskog rata. U okviru ove osnove ima se
obuhvatiti i podjela između šumskog i poljodjelskog
zemljišta, Pri tom navodi izreku
»jednog nacionalnog ekonoma iz podkraj prošlog
stoljeća«, koji je rekao: »Kultura jedne
zemlje započinje s obaranjem
prvog stabla, a prestaje
sa sječom posljednjeg«. »Time je
htio reći,« nastavlja Dr Hess, »da je svakoj
zemlji potrebna izvjestna površina šuma, kako
bi se očuvali prirodni proizvodni činioci«. Pre-
FRANCUZKO DRVARSTVO


davač je mišljenja, da bi podjela z e mljišta
u švicarskoj imala ovako izgledati:
Njive i livade 30%, pašnjaci 25u/o, šume
25"/o, neproduktivno 20"/o- Kako se vidi, predavač
smatra potrebnim i mogućim povisiti današnju
površinu poljodjelskog i pašnjačkog
zemljišta za 2»/o, te šume isto za 2U/U, a, sve
na račun neizkorišćenog i neplodnog zemljišta.


Na koji se način i na kojim površinama
misli povećati površina šuma? »kod tog ne
smije se računati samo sa 12.000 ha Izkrčenih
šuma, nego je potrebno pošumitt 80.000 do


100.000 ha u području planina. Time bi se postotak
šumovitosti povećao za 2% i iznašao
bi, računato spram proizvodnog zemljišta,
33,3°/o. Glavno povećanje šuma moglo bi se
izvršiti pošumljavanjem odvodnjenih močvarnih
i ritskih terena, dakle zemljišta, koje se
ne oduzima poljodjelstvu. Ovo povećanje šumske
površine moći će se izvršiti pretežno u
sjevernim švicarskim kantonima, jer se na visoravni
i u Jurima jedva i može računati s
kojim hektarom. Za izvršenje ovog pošumljavanja
autor predviđa rad od više desetljeća.
Daljna vrlo važna suradnja između poljodjelstva
i šumarstva mora se sprovesti kod
razlučivanja šume i pašnjaka
u planinama. Paša u švicarskim šumama danas
je ograničena na vrlo male površine, ali
sudar šume i pašnjaka nastaje na gornjoj
granici šuma t. j . na granici šume i planinskog
pašnjaka.


Dalnje područje suradnje poljodjelstva i šumarstva
nalazi se u izgradnji puteva,
koji se mogu izvoditi na način, kojim će se zadovoljiti
i potrebe poljodjelstva i potrebe šumarstva.


Nakon što je predavač naveo rad oko uređivanja
bujica koji se mora izvršiti »po dalekovidnim
osnovama suradnjom šumarskih,
kulturnih i građevinskih inžinjera«, svoje predavanje
završio je rezimeom, da se »za buduće
razprostranjenje šuma u švicarskoj i za suradnju
šumarstva s poljodjelstvom mogu postaviti
ova načela:


i. mjesto izkrčenih zemljišta, koja se nakon
izteka ugovora ne će ponovo pošumiti,
moći će se u Alpama pošumiti neproizvodne
površine;
2. treba nastojati, da se postotak šumovitosti
švicarske novim pošumljavanjima u planinama
povisi na najmanje 25%, a dosadašnja
uspješna pošumljavanja u bujičnim područjima
treba ne samo nastaviti, nego i snažno
poduprieti;
3. površine za pošumljavanje treba odrediti
u zajednici s poljodjelskim predstavnicima
poljodjelstva;
4. treba živo pristupiti razgraničenju šuma
i pašnjaka;
5. u Izgradnji šumskih i gospodarskih puteva
treba uvažiti potrebe i šumarstva i poljodjelstva;
6. kod uređivanja bujica treba pored gradnja
na donjim tokovima vodotoka urediti i
pašnjačke i šumske odnose u nakupnim bujičnim
područjima. Ing. P.
NA POČETKU 1944. GODINE.


Odkada je »Comite d´Organisation des Industries
du Bois« u okviru industrijskog planskog
gospodarstva započeo sa svojim radom,
nastale su u francuzkom drvnom gospodarstvu,
u prvom redu u proizvodnju, neke stano


vite promjene, koje je dobro zabilježiti. Francuzka
drvna proizvodnja je stalno posljednjih
godina padala zbog nejedinstvene i manjkave
šumske politike i zbog pretežno posebničkog
izkorišćivanja šumskih sastojina. Za provedbu


68