DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 3-4/1944 str. 24     <-- 24 -->        PDF

PREGLED


VODSTVO HRVATSKOG ŠUMARSTVA


Nakon Naredbe o unutarnjem uređenju Ministarstva šumarstva i rudarstva izvršeno
je i postavljanje pročelnika odjela, pa se hrvatsko šumarstvo nalazi ovim
vodstvom:


Ministar šumarstva i rudarstva:
Prof. Dr Ing. Josip BALEN


Državni tajnik:
Ing. Milan ROSANDIĆ


Pročelnik obćeg odjela: Pročelnik odjela za uzgoj i uređivanje šuma:
Ing. Juraj PETRAK Ing. Mihovil MARKIC


Pročelnik gospodarskog odjela: Pročelnik odjela za promicanje šumarstva:
Ing. Ivo RUKAVINA Ing. Ante ABRAMOVIC


Suvremena pitanja:


POSLIJERATNO USTROJSTVO HRVATSKOG NARODNOG GOSPODARSTVA


(p) Sve češće i češće se u svjetskom .tisku
pojavljuju pitanja i razmatranja o poslieratnom
uređenju gospodarstva bilo pojedinih država
bilo cieloga svieta. Potreba uređenja gospodarskog
života pokazuje tendenciju zahvata
u cjelovitost tako, da se danas već može
govoriti o posebnom »gospodarskom pravu.
1 I o ustrojstvu poslieratnog hrvatskog
narodnog gospodarstva otvorena je javna
razprava i to člankom Dr Davorina
M i k š i ć a, nadstojnika ureda Državnog gospodarstvenog
povjerenstva »Problem i poslijeratnog
ustrojstva hrvatskog
na rodnog gospodarstv a«, objavljenog
u dnevniku »Gospodarstvo« br. 55. od 8.
ožujka 1944. god. Kako je i šumarstvo dio narodnog
gospodarstva, a kako i ono stoji pred
preustrojstvom, prenosimo najznačajnije đielove
ovog članka i u Hrvatski šumarski list,
ne samo da se šumari, kojima nije na dohvatu
Gospodarstvo, upoznaju s tim aktuelnim
mislima, nego da i djelatno zahvate u problem
te doprinesu svoj udio na poslieratnom ustrojstvu
našeg gospodarstva.
»Ako pogledamo poviestni razvitak državne
uprave«, piše Dr Mikšić, »onda vidimo, da
se je ona razvila ponajprije kao čisto politički
instrumenat vladavine. U daljnjem svom razvitku,
čisto politička uprava pretvara se u
obću upravu, kod koje je nosilac vlasti, bila
politička osoba, ali su do izvjesnog značenja
došli i ostali njeni dielovi, kao prosvjetni,
zdravstveni, šumarski, rudarski, financialni,
veterinarski, agronomski i t. d. Kasnije opažamo,
da su se državne financije razmjerno veoma
rano izdvojile i organizirale samostalno i
to kako u osobnom, tako i u područnom smislu.
U najnovije vrieme pak opažamo, osobito
u autoritativnim državama, da se i vođenje
državne politike izdvaja iz1 sklopa obće uprave.
Organiziraju se posebni dužnostnici, koji su
posve neovisni u osobnom i u područnom pogledu
od voditelja organizacije obće uprave..


Tek u ovom ratu obćenito se je shvatilo na
cielom svietu, da je gospodarstvo temelj na


1 Prof. Dr. J. W. Hedemann: Europäisches
Wirtschaftsrecht (u izdanju »Der Akademische
Kulturaustausch und die Universität Berlin
« 1943.), koji se svezak nalazi i u čitaonici
Hrvatskog šumarskog družtva.


rodnoga života, da je ono žila kucavica narodnoga
tiela i da o njemu ponajprije ovisi narodni
obstanak i nezavisnost ne samo u mirno
vrieme, nego u prvom redu i u ratu. U
prošlosti bilo je gospodarstvo smatrano kao
grana državne uprave, koju uobće nije potrebno
upravljati, koja se upravlja sama po
sebi. Koliko je to bilo pogrješno, osjetili su
zastupnici tih ideja tek u ovom ratu. Mi vidimo,
da su i u bogatim državama gospodarske
potežkoće nastupile uglavnom zato, jer nije
bilo gospodarske uprave, jer nije bilo gospodarske
organizacije, nego je istu trebalo tek
onda stvarati, kada se je usred rata pokazalo
sve zlo radi njenog pomanjkanja. Gospodarstvo
je u većini država bilo do ovoga rata organizirano
u sklopu obće uprave, koja je samim
ratnim događajima postala toliko obterećena,
da nije više moglo gospodarstvu posvećivati
dovoljno pažnje, a ponajviše nije bilo ni
dovoljno stručnosti. Stoga se usred rata moralo
pristupiti stvaranju gospodarskih organizacija,
izvan obće uprave, kojima se uglavnom
radi pomanjkanja dovoljnog stručnog osoblja,
nije mogao dati puni imperium državnih oblasti,
ali su se ipak preko njih morali vršiti takovi
ratno-gospodarski zahvati, koji zasjecaju
najdublje u imovinski položaj svakog pojedinca.


Obzirom na sve rečeno stajati ćemo na
svršetku rata pred problemom ponovne organizacije
gospodarstva: povratka liberalizmu
nema, ali niti postojeće se ne može zadržati.
I stoga treba izvući potrebne zaključke, razvidjeti
mogućnosti koje postoje i već sada
stvoriti osnovu za poslieratnu organizaciju gospodarstva.
S tim u savezu treba razvidjeti
mogućnosti osnivanja samostalne gospodarske
uprave, koja ne će imati značaj krutih ratnogospodarskih
organizacija sadašnjosti, ali koja
će trajno nadzirati gospodarstvo državebiti uistinu samostalna državna gospodarska
uprava.


Prema tome poslieratno gospodarstvo treba
organizirati po ovim načelima:


1. Povratka na stari liberalistički sustav
vođenja gospodarstva više nema.
2. Treba temeljito promjeniti državno
upravnu organizaciju obzirom na gospodarstvo
i izdvojiti ga iz okvira obće, uprav«.
66