DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 46     <-- 46 -->        PDF

Popis domaćih djela iz šumarstva, drvarstva i lovstva.


Cijene u Kn
bez poštarine


P i Naslov kn i i g e Nabavlja se kod


re- za
. đovna stud.


1.
2.
Agić O.
Anić M. Dr.
Bilinstvo za lug. osoblje
O rasprostranjenosti evropskog
pitomog kestena
pisca, Vinkovci
»
pisca, Zagreb,
Vukotinovićeva br. 2
15 —
200.3.
4.
5.
6.
Baien J. Dr. O proredama
Prilog pozn. mediter. šuma II
Naš goli Krš
Šumski rasadnici
pisca, Zagreb,
Rockefellerova 41
200 —
100.—
300 —
200.—
150 —
200.150.
7.
Josip Kozarac
H. Š. D. Zagreb,
Vukotinovićeva br. 2 50 8.
9-
10.
11.
12.
Demić K.
Fink F.
C. Radne mašine za obradu
drveta
Površine pojedinih neobrubljenih
dasaka
Preračunavanje engl, stopa u
metre, a palaca u mm
Kubični sadržaj klada
Kubatura popruga (friza
26 mm)
Zagrebačko skladište papira i
knjižara Zagreb, b. Praška
ulica 6.
100.20

45 100.
13.
Hufnagel-VeseliMiletić
Praktično uređivanje šuma Hrvatsko šumarsko društvo,
Zagreb, Vukotinovićeva 2.
50.-
14. Kajfež Drago Stotinke kubnog metra pisca, Zagreb,
Medulićeva 32
180.16.
Kaufman Industrijske i trgovačkelješke o četinjačama
biZagrebačko
skladište papira i
knjižara Zagreb, b. Praška
ulica 6
45.-
16.
17.
Levaković A.
Mađarević S. Ing.
Dendrometrija
Naše šume
Hrvatsko šumarsko društvo,
obitelji pisca, Zagreb,
Palmotićeva 63 120.150.—
18. Markić M. Ing. O imovnim općinama pisca, Zagreb, Derenčinova 29 50.-
19.
20.
Nenadić Đ. Dr. Računanje vrijednostiUređivanje šuma
šuma Hrvatsko šumarskopisca, Zagreb
društvo, 200.—
200 —
150.
21.
22.
Petračić A. Dr. Uzgajanje šuma I.
II.
pisca, šum. fakultet Zagreb 300 —
400.—
23.
24.
Petrović D. Dr.
Ugrenović A. Dr.
Sume i šum. privreda ukedoniji
Pola stoljeća šumarstva
MaHrvatsko
šumarskoVukotinovićeva 2.
društvo,
10.—
200. 25.
Veseli Drag. Lovački priručnik Savez lov. društava,
Berislavićeva 9
Zagreb, 40. -
26. Zoričić M. Dr. Tumač zakona o lovu Hrv. državna tiskara 95 -


Urednik Dr Ing. Josip Balon. — Izdalo Hrvatsko šumarsko družtvo u Zagrebu, Vukotinovićeva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb, Kaptol 27, — Za tiskaru odgovara Rudolf Vede,
Zagreb, Kaptol 27.