DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 34     <-- 34 -->        PDF

bitak vojnih časti i g. 1787. bude prisiljen datti
iiostavku na činu, te podpisati izjavu da ne ć:e
eenikada stupiti u službu države, koja će biti u
uuneprijateljstvu s austrijskom kućom. Sada jje
eenesretni Taufferer bio izložen progonu vjerov


.


nika i u zdvojnosti obrati se caru za pomoć,


J
ali ga ovaj odbije (gl. A. E. Brlić, Baron Tauf


.


ferer, francuzko-hrvatska legija g. 1795. Narodna
Starina, XI. Zagreb 1932. 135—138).


Baš te godine zapleo se car Josip u nesretni.
rat s Turskom, nadajući se, da će mu pripastti
ii


Pabirci


NOVI PROIZVODI IZ


(p) Velike površine šuma, pa i dobrih
hhšuma, same po" sebi ne predstavljaju nikakovo
oobogatstvo. Ne, nego pravo bogatstvo te šume
eeza jednu zemlju predstavljaju samo u onomnslučaju, ako drvo kao glavni šumski proizvod
ddizkoristi u cielosti t. j . ako drvo izlazi na tržište
u obliku konačnih proizvoda. Među ostaa


lim o tome nam pruža dokaz i švedska, koja


e


je odlučno krenula putena upotrebe i preradbe
drveta u njegovim konačnim proizvodima. LOvakovo puno izkorišćavanje sirovine drvetaaomogućeno je na osnovu rada u vlastitim državnim
pokusnim zavodima, kao i u pokusnim
zavodima švedske industrije celuloze. Rad uovim zavodima omogućio je osiguranje krmestoci u slabim godinama 1940. i 1941.,-kada je8drvno krmivo zamienilo krmivo livada i polja,´´
tim radom omogućeno je, da se velik dio zemnog
ulja zamieni sulfitnim špiritusom drva,
ovaj rad osigurao je vlastitu proizvodnju eksplozivnih
sredstava i t. d.


POTREBA SELJAČKOG GOSPODARSTVA NA DRVU


stupilo je na snagu novo normiranje presjeka 10/28, od 12/12 do 12/28, od 14/14 do 14/28, od
greda. Nove dimenzije kreću se između 6/6 do 16/16 do 16/28, od 18/18 do 18/28, od 20/20 do
24/28 cm tako da debljine napreduju od dva 20/24, od 22/23 do 22/28, od 24/24 do 24/28.
do dva cm i to u ovim granicama:


ODLIKOVANJE NAKLADNIKA H. NEUMANN-A


Visoka šumarska škola u Eberswald-u po-Eberswaldu-u ovom nakladniku u znak pridielila
je nakladniku Hans Neumann-u iz znanja za njegov dugogodišnji nakladnički i
Neudamm-a prigodom njegove sedamdeset-izdavalački rad tiskopisa i knjiga iz područja
godišnjice života počastno građanstvo. Ovu pošumarske
nauke.
čast izkazala je Visoka šumarska škola u


(p) Krs.-Forstabt.-Leiter Graf Drost e
zu Vlschering iz Padberg-a U službenom
časopisu Reichsnährstand-a »Der Deutsche
Porstwirt« (br. 97./98. od 3. prosinca 1943.) napisao
je jedan kraći članak pod naslovom »Leistungen
des Bauernwaldes von
denen die Statistik nichts weis s«.
Sam članak govori o zadaćama malih seljačkih
šuma koje imadu posve druge zadaće nego
li šumski veleposjedi i prema tome imaju svoj
puni razlog obstojnosti. Ovaj članak međutim
bilježimo zbog podataka, a potrošk u drveta
seljačkog gospodarstva, o
čemu je do sada uobće vođeno vrlo malo računa,
jer i sam pisac piše, da »brojitba prema
NORMIRANJE PRESJEKA


Dne 1. studenoga 1943. godine u švicarskoj


u najnovije na Iztraživanju
mogućnosti sto boljeg izkorišćavanja drva donio
je o&ilnog ploda, jer je omogućio proizvodnju
masti šećera, raznih medicinskih preparata,
mnogostr.-iniju upotrebu papira i dr. Između
svih ovih posebno je vriedno istaći nadomjestak
za kožu, koji se danas nalazi na tržištu
u mnogim obucima. Tu su dalje dva vezivna
sredstva i to »cellufix« i »celugal«. Prvo
sredstvo kao ljepilo služi za fizička ljepljenja,
koje na tržište dolazi u obliku praška dok
drugo je ljepilo u kemijskom smislu t. j . služi
za veziva iije raznih preparata kemijske industrije,
kao primjerice šećera, sredstava za po

ljepšavanje i t. d. Značajno je nadalje za cellu


.


fix, da je to proizvod velike koncentracije
,tako, da je već 2-postotna rastopina gusta kao
meiasa,, trcpostotna kao maslac, a šestpostotna
ima galertasti oblik. Također je značajno, da
je stalan te i-.e podleže ni r.anketljivosti ni kiseiljenju,
a sam po´ sebi je bezbojan 1 bez mirisa
i
ii bez okusa, a ljeplvost mu je vrlo velika..


u slučaju pobjede zemlje na jugu Save i da će
habsburžka monarhija dobiti neka trgovačka
uporišta na Sredozemnom moru, a Dunav bi
postao slobodan za trgovinu.


Ali svi ti planovi propadoše zbog nesretne
vojne i Josip II. umire usred buna u cielojmonarhiji, a njegov nekadašnji štićenik Taufferer
bi obješen u Beču dne 24. V. 1796. kao
opasni revolucionarac i neprijatelj države.


-fe.«


CELULOZE DRVETA


I vrieme rad


mojem znanju do sada uobće nije obuhvatila
potrebu na tehničkom i ogrievnom drvu seljačkog
gospodarstva za njegove vlastite potrebe
«. Nakon toga pruža podatke, koje je sakupio
od 41 seljačkog gospodarstva iz cielog
kotara Brilon (u Hochsauerland-u), a koji glase,
da jedno seljačko gospodarstvo
godišnje troši 0,85 m» ogrievnog drveta,
a 0,23 m:1 tehničkog drva Hi ukupno 1,08 m* drveta
po hektaru poljodjelske obrađene površine.
Na osnovu ovih podataka došao´ je pisac do zaključka,
da 1007 seljačkih gospodarstava u kotaru
Brilon s vlastitim šumama troši godišnje


20.140 m3 drva . po gospodarstvu prosječno
20 m:>.
GREDA U ŠVICARSKOJ


od 6/6 do 6/20, od 8/8 do 8/24, od 10/10 do


32