DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 31     <-- 31 -->        PDF

Književnost
DRVO FRAXINUS OXYCARPA W. I FRAXINUS EXCELSIOR L.


Veći dio jasenovih šuma u Bugarskoj tvori
Fraxinus oxycarpa W., a manji Fraxinus excelsior
L. Prof. ing. V. Stojanov, izvršio je komparativna
iztraživanja nekih fizičkih i mehaničkih
svojstava drveta Fraxinus oxycarpa W.
i Fraxinus excelsior L.*


Za iztraživanja su autoru poslužila dva
probna stabla. Jedno (Fraxinus oxycarpa W.)
potječe iz Longosa — šume kraj Varne. To je
mješovita sastojina jasena i briesta, koja se
prostire dolinom rieke Kamčije. Drugo probno
stablo (Fr. excelsior L.) potječe iz državne šumarije
Vodensko (Dobrudža). To je mješovita
sastojina hrasta i jasena. Podatci o probnim
stablima nalaze se u tabeli 1.


S


s


c


fl


o s
_C .


o


s o


CO ´ĆT


-o 1-.


rt .


rt
0 rt


o 3 3 ja
1-.


i .>


O s ,


a


rt o rt ´s rt


-a o rt irt


rt °


1


> z; > .. 35


.9 u rt


Fr. excelsior L. 622 kg/m3
Fr. oxycarpa W. 610 kg/m3
Drvo od Fr. oxycarpa W. specifički je nešto
lakše nego drvo od Fr. excelsior L.
Prostorna težina drveta od Fr. excelsior L.
ostaje na svim presjecima do 10 m visine približno
ista, dok prostorna težina drveta od Fr.
oxycarpa W. raste sa visinom stabla. Najveću
prostornu težinu drveta od Fr. oxycarpa W. pokazuje
presjek stabla kod početka krošnje.
Prostorna težina na istom presjeku . stabla
raste od periferije prema srdcu. Stupanj toga
porasta je veći kod Fr. oxycarpa W. nego kod
Fr. excelsior L. Na osnovi toga auto r zaključuje,
da je drvo Fr. exelsior L.
jednoličnije izgrađeno i prema
tomu u tehnoložkom smislu vriednije
nego drvo Fr. oxycarpa W.


2. Linearno i volumno utezanje iztraženo je
na ukupno 17 proba i iznosi:
«1 «r
«t «v


Fr. excelsior L. 0,44»/o 6,27°/o 8,50»/Fr. ........ W. 0,25»/o 6,05% 8,22»/o 14,81%
Utezanje je umjereno i prilično jednolično


— tangencialno utezanje je samo za 35% veće
od radialnog utezanja.
3.
Od mehaničkih svojstava iztražene su
čvrstoća vlak i čvrstoća
čvrstoća na tlak,


na


ita
na
asena


0 ´L


.. tu
a B o o o © OS .


CD 00 !M r-i CO rt
u


>>ü
E " «


-a
..


rt


a, 8 c
. rt §


>.
OJ


o ^t
"P.SJQ
O O OJ


q t-H 00 . >§ "o


R*
Si


c


o
^4 rt


.


cL .-.-
G. wrt


.


Na ukupno 838 proba iztražena je: prostorna
težina, nominalna prostorna težina, linearno i
volumno utezanje, čvrstoća na tlak, čvrstoća
savijanja i čvrstoća na vlak.


Rezultati iztraživanja jesu sliedeći:


1. Prostorna težina: a) prosušenog drveta
(kod 12"/o vlage i srednje širine goda od 2.47
odnosno 2.56 mm) iznosi za:
Fr. excelsior L. (195 proba)
0,757 . . . 0,786 . . . 0,859 g/cm*
Fr. oxycarpa W. (114 proba)


0,610 . . . 0,738 . . . 0,850 g/cm´
b) absolutno suhog drveta (kod 0°/o vlage) za:
Fr. excelsior L. 0,720 . . . 0,732 . . . 0,748 g/cm3
Fr. oxycarpa W. 0,604 . . . 0,7_Z6 . .. 0,827 g/cm3


c) nominalna prostorna težina iztražena je na
ukupno 17 proba i iznosi za:


*) V. Stojanoff: Izučavanija vrhu kačestvata
na jasenovita drevesina ot Fr.
oxycarpa W. u Fr. exelslor L. — Godišnjak
sveučilišta sv. Klementa ohridskog —
Sofia, Agronomsko-šumarski fakultet, svezak
XXI., 1942. do 1943., knjiga 2. — šumarstvo.


u


savijanja. Drvo je času iztraživanja sadržavalo
oko 12% vlage.
a) čvrstoća na tlak:
Fr. excelsior L. (111 proba)
555 .. . 809 . 1023 kg/cm-´
Fr. oxycarpa W. (193 probe)
491 ... 773 . 1023 kg/cm-´


b) Kota pritiska ili kvalitetni broj:
Fr. excelsior L. 7,3 . . .10,2 ... 12
Fr. oxycarpa W. 8 10,5 ... 12


c) čvrstoća na vlak:
Fr. excelsior L. (21 proba)
619 .. . 1389 . .
Fr. oxycarpa W. (25 proba)


532 . . . 1029 . .
d) čvrstoća savijanja:
Fr. excelsior L. (30 proba)
1052 . . .1598 . .
Fr.
oxycarpa W. (32 probe)
596 .. . 1332 . .


Sva ova svojstva jasenovine su u gornjem
dielu stabla jednoličnija nego u donjem dielu.
Zbog toga gornji dio stabla daje
vriednije drvo nego donji dio. To se odnosi
u prvom redu na drvo od Fr. oxycarpa W.
Autor je mišljenja da je tome razlog dugo
trajanje poplava.


4. U zadnjem dielu svoje razprave autor je
dao kratki pregled anatomskih i kemijskih
svojstava kao i suvremene upotrebe jasenovine.
Opisujući sadašnje stanje jasenovih šuma u poplavnom
području rieke Kamčije autoj- predlaže,
da se izvrši regulacija rieka i time sprieči
svakogodišnja poplava. Na koncu traži da se
obhodnja jasena snizi na 80 godina.
I. H—t
2296 kg/crn´^
2361 kg/ö.


1801 kg/cm^
1762 kg/crn^


AGRARNE OPERACIJE GOD. I. BR. 1.


Pod uredničtvom prof. Ing. R. Golubovi -ovog časopisa označuje urednik u Uvodno j
ć a Zavod za agrarne operacije Tehničkog farieč
i ovako: »Preko pola stoljeća značajnog
kulteta u Zagrebu pokrenuo je časopis pod rada na polju agrarnih operacija dalo je prilike
nazivom »A grarn e operacije« . Zadatak mnogim stručnjacima steći veliko iskustvo. Bez


29