DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Opeke iz poljskih peći nisu dakako sve jednake, pa makar se najvećom pažnjom
složile, a i vatra vodila na najbolji način. Poljska je peć u sredini najviše zagrijana,
a prema vani opada toplina, jer se vanjske stiene na zraku .hlade. Zatoi nalazimo
u poljskim pećima pored tvrdo pečenih opeka i otopljenih kao i nepodpuno
pečenih opeka, koje dakako nemaju vrieđnosti. Često se događa, da se dobro izpečene
opeke stope zajedno, ali se one malom oštrom polugom, daju obično lako razstaviti.
Ima li takvih stopljenih opeka mnogo, moraju se polugom i čekićem razstavljati,
pri čemu zna biti veoma mnogo odpadka, koji se obično ostavlja za zidanje
najdcnjeg i najgornjeg sloja poljske peći. Ovo stapanje opeka dolazi ili od
mastnog ugljena ili od previše ugljena između pojedinih slojeva peći, ili odtuda,
što su opeke prevlažne uzidane u peć. Kako je gore već spomenuto, mogu se opeke
stopiti i od previše razjarene vatre na pojedinim mjestima. Ako su opeke bile dobro
prosušene i za liepog vremena uzidane u peć, mogu sve opeke biti dobro pečene
osim vanjskih. Ako su opeke osrednje izpečene, računa se jedna nedovoljno izpečena
opeka na dvie dobro izpečene. Opeke pečene ugljenom nemaju obično liepu
čistu boju, jer vođena para ne može dovoljno brzo da prođe kroz ugljenom napunjene
pukotine između opeka.


Poljske peći mogu se u izvjestnim slučajevima napraviti i trajnijim. To se postizava
na taj način, da se uzdužni zidovi sazidaju kao stalni zidovi u debljini od
1,0—1,5 m, i da se ciela peć nadkrije krovom. Na jednom od tih uzdužnih zidova
ostave se na svakih 60 cm 30 cm široki i 47 cm visoki otvori za ognjišta. Čeone,
uže strane ostaju otvorene. One olakšavaju unošenje i slaganje materijala. Vez se
pri slaganju održava samo na tim čeonim stranama, inače se opeke posve jednostavno-
na nož (bok) slože. Krov također mnogo koristi slaganju opeka, jer se
opeke mogu slagati pri svakom vremenu. Na kišovitom vremenu opeke najviše
stradaju. Takve trajnije poljske peći sa dva stalna zida podižu se obično onda,
kada nam, stoje na razpolaganju izdašnije naslage gline, koje osiguravaju rad na
nekoliko godina.


Takva se peć može razdieliti u dvie jednake peći jednim poprečnim zidom u sredini,
tako da se u svakoj može izpeći po 100.000 opeka. Ove su peći još povoljnije
od prvih, jer su sa tri strane zatvorene, te se i vanjski redovi opeka mogu dobro
izpeći.


Stoji li nam na razpolaganju zgodno suho brdo, možemo ići još korak dalje i
cielu peć izkopati u brdu, a vanjski uži zid masovno ozidati. Na tom prednjem zidu
naprave se dolje dva otvora za ognjišta, iznad njih dvoja vrata za unašanje i iznašanje
opeka, a povrh ovih još jedna za slaganje opeka u gornjem dielu. Otvori za
ognjišta produže se u dva čvrsta presvođena kanala sa mnogobrojnim uzkim otvorima,
tako da je svod ovih kanala izrađen kao roštilj. Na ovim roštiljima se istom
od opeka složi pravo ognjište, jer bi bilo nemoguće sprieda održavati vatru na
cieloj dužini. Desno i Hevo odvajaju od toga kanala (ognjišta) mali kanalići, koji
stoje u vezi sa malim okomitim dimnjacima, dok iznad samih kanala postoje također
takvi kanalići, kroz koje se baca ogrjev, a inače su zatvoreni. Presjeci kanalića
za dim i za ogrjev su po pola opeke dugi i široki. Kroz otvore za ognjišta održava
se vatra samo utoliko, da se zapali ugljen, koji se spušta niz okomite kanale, i da
kroz te otvore dođe dosta zraka u peć. U ovim pećima može se održavati prilično
jednolična vatra, koja se po potrebi može razdieliti po peći otvaranjem ili zatvaranjem
otvora na kanalićima za dim i ponovnim loženjem odozgor.


Eto, tako se je od jednostavne poljske peći, koja se podiže svojim vlastitim
opekama, došlo do poljske peći sa posebnim zidovima. Isto tako nije daleko ni do
pogona sa strojevima, pa ni do samih kružnih peći. I za priređivanje glina za proizvodnju
opeka u poljskim pećima postoje danas već prilično dobri strojevi, koji nisu
odviše skupi, i koji ručnom snagom dobro prirede sav materijal, od kojih će se oblikovati
opeke. Kada se ovako učini korak po korak naprieđ, vidjet će se, da od
jednostavne poljske peći pa do tvornice, u kojoj rade strojevi, i do kružnih peći
nije tako daleko, samo ako imamo jasan cilj pred očima i čvrstu volju da taj cilj i
postignemo.


TJPOTREBLJENA DJELA:
Otto Bock: Die Ziegelfabrikation. — B o c k-N a wr a t h : Die Ziegelei. — E. Heusinger
von Waldegg: Die Ziegel und Röhrenbrennerei. — U 11 m a n n : Enzyklopädie der
technischen Chemie. — Dr. P. Rohland : Die Tone. — H. Daub : Hochbaukundö. — F.
C r o y : Forstliche Baukunde.


25