DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 2     <-- 2 -->        PDF

..^


HRVHTSKI ŠUMSKI LIST


IZDAJE HRVATSKO ŠUMARSKO DRUZTVO U ZAGREBU


Uredjuje upravni odbor


Glavni i odgovorni urednik: Dr. Ing. Josi p Balen .


Uredaietvo i uprava: Zagreb, Vakotinoviceva ul.br. 2., brzoglas br. 04-7J,
čekevui račun je račun Hrvatskog šumarskog đružtva brej 31-704.


CIENE HRVATSKOM ŠUMARSKOM LISTU:


1.
članovi Hrvatskog šumarskog družtva dobivaju list bezpiatne;
2.
za nečlanove H. Š. D. godišnja predplata iznosi 480 Kn i
plaća se unapried;
3.
pojedini broj stoji 40 Kn.
CIBNE OGLASA:
prema posebnom pristbjbeniku.


ČLANARINA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRÜÄTVA:


1.
za redovite, izvanredne i ćlanove pomagače godiSnje 420 Kn;
2.
za podmladak » 210 Kn;
3.
članarina za članove utemeljitelje iznosi
jednokratan doprinos od 8.400 Kn,
SADRŽAJ:


Prof. dr. Josip Bale n (Zagreb): Prof. Aimo Kaarlo Cajander.


— Ing. Roman Sarnavk a (Zagreb): Izrađivanje opeka u
poljskim pećima. — Pregled : Osvrt na 1943. godinu. —
Književnost. — Poviestna zrnca. — Pabirci. — Razno. — Zakoni
i propisi. — Družtvene i osobne viesti.


...