DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 15     <-- 15 -->        PDF

nju opeka po opipu, ukusu i mirisu gline. Opipom se odmah osjeća, da li imamo
mastnu ili postnu glinu. Plastičnost gline može se na jednostavan način odrediti,
da se komad izmiešane gline uzme u šaku i dobro stisne. Ako se takav komad gline
pri sušenju ne razpadne, ako samo malo izpuca, i ako na njemu ostanu otisci kože,
onda se može smatrati, da je taka glina sposobna za pravljenje opeka. Čistoća
gline može se donekle prosuditi samim razgledanjem. Ova jednostavna izpitivanja
ne daju dakako nikakvih podataka o sastavu gline. .. nam i tu mogu barem donekle
pomoći jednostavniji pokusi.


Količinu pieska u glini možemo tačno odrediti izapiranjem gline. U tu svrhu je
potrebno, da izvedemo više pokusa uzimajući glinu sa raznih mjesta nalazišta, Za
svaki pokus uzmemo od prilike 30 gr gline i kuhamo je jedno pola sata sa malo vode,
da se glina dobro smekša. Onda je stavimo u visoku čašu i pustimo preko nje
kroz uzki lievak mlaz vode tako dugo, dok iz čaše ne odtiče čista voda. Ostatak u
čaši nakon izapiranja je piesak, koji se osuši i izmjeri. Izaprana masa ostavi se, da
se staloži, a onda se opet izpira vodom. Ostatak je, kad se osuši, fina prašina,
koja potječe od još posve ne raztvorenih glinenaca. Ta je prašina neki prelaz
između pieska i čiste gline. Poslije duljeg vremena slegne se i čista glina, koja se
najprije na zraku, a onda pri temperaturi od 100"C osuši i izmjeri. Na taj se način
može odrediti postotak čiste gline, pieska i vode.


I sadržaj vapnenca u glini može se na jednostavan način odrediti, ako se uzme
20 gr kupovne solne kiseline, razblaži sa 40 gr vode i po pola ulije u dvie čaše. U
jednu raztopinu a metnemo 5 gr gline, a u drugu b komad mramora od najmanje 10
gr, koji se mora tačno izmjeriti. Sada se. obje raztopine miešaju tako dugo, dok
se ne prestanu pjeniti. Nakon toga se izvadi iz raztopine b mramor, opere se,
osuši i izmjeri. Razlika između prvobitne i sadanje težine daje nam količinu kalcijevog
karbonata, koju je raztopina b mogla raztopiti. Sada se taj komad mramora
metne u raztopinu a, gdje će se mramor opet pjeniti, jer raztopina a još nije zasićena
kalcijevim karbonatom. Kada se je mramom, prestao pjeniti, izvadi se iz raztopine
i opet se opere, osuši i izmjeri. U raztopini b, jer je raztopina a već raztopila
sav kalcijev karbonat gline. Razlika gubitka na težini mramora u raztopini b
i gubitka u raztopini a daje nam sadržaj kalcijevog karbonata u 5 gr gline.


Svi ovi jednostavni pokusi nisu dakako dovoljni, da dobijemo podpunu sliku o
sastavu glina i da ocienimo njihovu sposobnost za proizvodnju opeka. Ovi pokusi
nisu dovoljni osobito onda, kad treba proizvoditi opeke, criepove, pa možda i druge
proizvode od gline na veliko. Štaviše za izpitivanje sposobnosti glina za proizvodnju
opeka nije dovoljno ni ako kemičkim putem, tačno odredimo njihov sastav.
Gline su tako složene materije, da nam sama pa ma kako tačna kemička analiza
daje vrlo jednostranu sliku o njima. Ona nam ne daje nikakve podatke o njihovim
fizikalnim svojstvima, o plastičnosti, o stezanju, o tome, kako se drži u vatri, kako
ih treba prerađivati, za kakve su proizvode sposobne i t. d. Svojstva glina nisu
samo ovisna o samom sastavu glina i o količinama njihovih sastavnih dielova,
nego i o fizikalnim, kemičkim, pirometričkim svojstvima tih sastavnih dielova.
Zato treba sva ta svojstva glina tačno i odrediti prije nego što se stvori odluka
za njihovo prerađivanje na veliko. Za ovakva .obsežna izpitivanja glina u tri pravca
ne treba samo posebnih uređaja, mnogo vremena i sredstava, nego i mnogo izkustva
i vježbe, pa se zato takva obsežna i složena izpitivanja moraju prepustiti
posebnim kemičkim i tehničkim laboratorijima.


Ovaka potanja izpitivanja glina nisu dakako potrebna, kada se radi o proizvodnji
opeka i criepova na malo, kada se opeke i criepovi peku u t. zv. poljskim
pećima i kada se ne misle i drugi proizvodi izrađivati. U tim se slučajevima moramo
zadovoljiti sa materijalom, koji se na licu mjesta nalazi, ali da i tada budemo
sigurniji, da ćemo dobiti odgovarajuće proizvode, možemo se pomoći pokusnim pečenjem.
Sada već postoje posebno sagrađene pokusne peći za veće ili manje količine
opeka, u kojim se proces pečenja odvija slično kao u velikim pećima tako da se lako
može odrediti, kako se pojedine gline i razne smjese drže u vatri. Do istoga se cilja
dolazi, ako se opeke .od gline, koju želimo izpitati, izpeku u sujednim pećima. Ali
pri tome treba voditi računa, da se glina pripremi i preradi na isti način, kako će
se kasnije prerađivati u vlastitim ciglanama, da su peći barem približno onako sagrađene,
kako ih mi mislimo izgraditi, i da je og/*jevni materijal isti, jer se inače
može lako dogoditi, da u tuđim pećima dobijemo drugi proizvod, nego kasnije u vlastitim.
Sve te okolnosti utječu naime jako na konačni proizvod. Riedko će se dogoditi,
da pokusnim pečenjem dobiveni proizvod posve odgovara željama i potrebama


13