DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 12     <-- 12 -->        PDF

čenih i u prah samljevenih opeka i drugih sličnih tvari. Manje je zato sposobno
vapno, a najmanje željezni oksidhidrat. Ako se gline prenaglo suše, ili ako se prenaglo
peku, ne stežu se na svim mjestima jednolično, pa zato izpucaju ili se barem
izvitopere t. j . izmiene svoj prvobitni oblik. Gline, koje se jako stežu, izpucaju
dakako prije i jače od onih, koje se slabo stežu. Tanki komadi, pogotovo, ako su
nejednake debljine, izvitopere se najlakše. Deblji komadi naprotiv brže izpucaju,
jer se vanjski i unutarnji dielovi nejednako stežu.


Kada se gline zagriju do 130°C, izgube i onu vodu, koje još zaostala međju
porama, a ako se užare do crvenila, do oko 300°C, izgube i kemički vezanu vodu.
Tako užarene gline gube svoju plastičnost. I u najfiniji prah samljevene ne mogu
se više vodom zamiesiti u plastičnu masu. žarenjem postaju gline tvrde. Razne
vrsti glina postizavaju svoju najveću tvrdoću kod vrlo različitih temperatura, a
jedna te ista vrsta postizava kod raznih temperatura različite stepene tvrdoće. Ima
glina, koje, kad se užare, postaju tako tvrde, da iz čelika izbijaju iskre. Gline ne
postaju žarenjem samo tvrdje nego i gušće. Osim toga mienjaju prema svom kemičkom
sastavu i boju. Čiste gline daju svjetlu i bielu boiu. Gline, koje sadržavaju
željeznog oksida, postaju nakon žarenja manje ili više jako crvene, a ako
sadržavaju magnezija, postaju više žute boje. Vapno proizvodi približno bielu
boju, a željezni oksidul zelenkastu. Šarene gline, koje ne sadržavaju željeza, nego
su svoju boju poprimile od raznih organskih primjesa, postanu liepo biele, kad
ove organske primjese izgore, ostale šarene gline mienjaju veoma svoje boje, a ako
se jako i dugo zažare, postanu smeđe do plavkastosive.


Četvrto za tehničku preradu vrlo važno svojstvo glina je njihova topivost.
Uglavnom se može reći, da se čišće gline teže tope. Najteže se topi kaolin i glineni
škriljci. Prvi se tope kod temperature od 1830°C, a drugi kod 1850°C. njihova se
temperatura topivosti približava dakle onoj nikla, koji se topi kod 1870°C. Obično
se svietlo obojene gline teže tope izuzevši one, koje sadržavaju vapno. Kada se
temperatura podiže, gube sve vrsti glina svoju kemički vezanu vodu t. zv. hidratnu
vodu, koja kod kaolina iznosi 13,7%, a kod drugih glina do 20%. Gline izgube
tada svoju plastičnost i postaju tvrđe. Ako su gline bile izložene temperaturama
do 900°C, upijaju one još vodu zbog svoje porozne strukture, ali se ta voda kemički
Ariše ne veže. Kod još većih temperatura, oko 1400°C, izgube gline i to svojstvo
upijania vode, jer im masa postane gušća. Ako temperaturu topljenja treba
povisiti, dodaje se glinama čisti kaolin ili glineni škriljci, ako naprotiv temperature
topljenja treba sniziti, dodaju im se razne druge tvari. Gline, koie sadržavaju
vapno ili neki oksid željeza, su manje ili više topive. I silicijev dioksid (kremen,
piesak) pospješava topljenje i to tim više, što je finije usitnien. Kao sredstva
za pospješavanie topljenja uzimaju se i oksidi MerO,CaO,K00,Fe„0.,. Najjače
dieluje magneziiev oksid, a najslabije želiezni oksid, ali ako se ovaj reducira na
oksidul. dieluje i on veoma snažno na sniženje topline topljenja. Ako se metalni
oksidi dodaju čistom piesku do 10%. ne snizuje se toplina toplienja kremene kiseline
izpod 1500°C, ali ako im se doda samo mala količina aluminijeva oksida snizuje
se toplina topljenja izpod 1500°C. Gline, koje sadrže već 30% kalciievog karbonata
odnosno kalcijevog oksida, tope se već kod temperatura oko 1250°C. Razlozi
snižavanja temperature topljenja leže u nižim toplinama toDlinama topljenja
samih primjesa, osim toga mogu ove primjese tvoriti nove spoieve sa kaolinom,
koie imaju niže topline topljenja od kaolina. Proces tonljenja odvija se na razne
načine i u raznim fazama. Piesak, koji se primjesa glinama, može imati višu toplinu
topljenja nego li gline, tako da se ove kod izvjestne temperature prije otope
i prodiru u međuprostore pieska — na taj način nastaje zgušćavanje masa. To se
većinom događa kod običnih glina za pečenje opeka i kod lončarskih gUna. Ali
kod određenog kemičkog sastava glina mogu ove biti postojanije u vatri, tako da
se najprije otopi piesak (klinker). Glina i piesak mogu napokon imati iste topline
topljenja, tada se obje materije izmiešaju i stope.


Vrste glina. Sa tehničkog stanovišta možemo gline obzirom na njihovo držanje
u vatri podieliti u tri grupe.


U prvu grupu spadaju kaolin i porcelanske zemlje, koje, kada se
izpeku, postaju uviek svietlo biele, iako su u prirodi riedko kao snieg biele, nego
naginju više sivkastoj ili crvenkastoj boji. One ne sadržavaju ni vapna ni željezniog
oksida, jako su postne, veoma malo plastične, ali zato ipak nisu amorfne nego
skriveno kristalinične. Ne tope se ni u najjačoj vatri peći. Kaolini su primarne


:.