DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-2/1944 str. 11     <-- 11 -->        PDF

SI. 2. Presjek stepenaste jame za određivanje naslaga zemlje.


Fizikalna i tehnička svojstva glina. Posve čista glina je biele boje, ali nisu
sve gline biele boje uviek i posve čiste. Vapnene gline (lapori) su obično sivkaste,
bituminozne sive, sivoplave, plave, smeđe pa i crne. Od željeznog oksida postaju
gline crvene, od željeznog oksidhidrata žute, od željeznog oksiduloksida i sumpornog
željeza crnoplave. Ovi metalni oksidi daju prema primiešanoj količini i stupnju
oksidacije boje raznih tonova, koji su ili jasno odvojeni ili prelaze postepeno
jedan u drugi, a kadkada daju i šarene gline. Jedobojne čiste gline obično ne pokazuju
nikakvih slojeva, dok su one, koje sadržavaju pieska ili tinjca, slojevite
kao i one, koje su šarene. Specifična težina glina se kreće izmedju 1,8 i 2,63 prema
vrsti i količini primjesa. Gline nemaju čvrste strukture, te se u suhom stanju
daju lako razmrviti. Nemaju sjaja, ali se trenjem mogu ugladčati do sjaja. One
mogu da upi ju i da drže ogromne količine vode, do 70% vlastite težine, zato prijanjaju
jako uz jezik. Vlažne gline imaju svoj posebni miris, U vodi razmućene daju
mutnu smjesu, jer pojedine čestice gline plivaju u vodi, te se tek nakon dugog mirovanja
opet slegnu.


Za tehničku upotrebu najvažnije svojstvo glina je to,
dasepomiešane sa izvjestnom količinom vode mogu lako
m i e s i t i, da lako poprimaju razne oblike, da podpuno izpunjavaju sve udubine
kalupa i da zadrže primljeni oblik zbog. neznatne elastičnosti. To svojstvo glina
zove se plastičnost. Plastičnost glina je veoma različita. Ona ne ovisi o količini
aluminijevog hidrosilikata, jer su na pr. čisti kaolini malo plastični. Prije se je
držalo, da uzrok plastičnosti leži u okruglom obliku pojedinih čestica gline. Plastičnost
je ravnoteža medjusobne adhezione sile pojedinih okruglih čestica i kohezije
vode, koja izpunjava pore gUne. Ako prevlada adheziona sila približava se glina
krutom stanju, prevlada li kohezija vode adhezionu silu, imamo u vodi raztvorenu
glinu. Sada se plastičnost tumači koloidalnim tvarima anorganske i organske prirode,
koje se nalaze u glinama. Kada su zračnosuhe, nalaze se gline u nekom latentnom
stanju. Plastičnost se pojavljuje onda, kada u vodi prema sposobnosti
upijanja nabujaju koloidalne substance gline. Što su gline plastičnije, to veće količine
vode mogu da upi ju. Plastičnost glina se može povećati dodavanjem koloidalnih
tvari (štavne i humozne kiseline, dekstrin), a može se i sniziti hidroksilnim
ionima (soda, krečna voda i t. d.). Upijena voda može se sušenjem izpariti, ali čim
se gline ponovno nakvase, opet primaju svoju plastičnost. Plastične gline zovu se
mastne gline zbog svoga mastnog opipa, dok su postne gline hrapavog, pljeskovitog
opipa, kidaju se lako, kad se miese, i imaju malu plastičnost.


U tiesnoj vezi sa plastičnosti je drugo isto tako važno svojstvo glina, naime
stezanje. Gline imaju s jedne strane sposobnost, da vodu upiju i da nabujaju, a s
druge strane, kada se suše ili kada se zagriju, da smanje svoj volumen, da se
stežu. To stezanje glina je veoma različito i može kod pojedinih
glina iznositi do 20%. Jedna te ista vrsta glina steže se tim jače,
što je veći sadržaj vode, što je većoj toplini bila izložena i što je djelovanje topline
dulje trajalo. Ako se dakle želi spriečiti jako stezanje gline, mora se zamiesiti
sa malo vode. Kod raznih vrsta glina steže se mastnija glina jače od postnije.
Treba dakle stepen mastnoće smanjiti, t. j . smanjiti plastičnost gline, da se
smanji njeno stezanje. To se postizava primiešanjem pieska ili dodavanjem pe


9