DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 63     <-- 63 -->        PDF

Državno šumske veleobrtoii pmlnzećejiiropoi^"


VrliovCeva ulica 1 ZAOREB Bizoglas broj 30-47
Parna pilana u Turopolju I f^ijurmancu


Na skUđištu ima Tellkn količina potpuno aahe hrastove i ine gradje
Utemd^ao sođine 1860. Utemeljeno godine 1860


Šumsko veleobrtaio dioničarsko društvo u Bellšću


proi zvod i:


goriro drvo, reranu bukovu, jasenovu i slavonsku hrastovu gradju, željezničke pragove


i sve ostale lumske proizvode, parkete;
hrastov i kestenov ekstrakt za šuvljenje kože ;
drveni (retorni) ugljen i „Likalif-briket od drvenog ugljena, octenu kiselinu, metilalkchol


formaldehyd, aceton, kao i sve ostale proizvode suhe destilacije drveta ;
5ve vnti kamena za gradnju cesta :
ribe (šarane, somove i smudjeve) iz vlastitih ribnjaka.


Poduzeće uposluje oko {.coe hrvatskih radnika.


^-B- ´m´W7#^´Mri1 ´ ^ ^ # PIKANA, TVORNICA FURNIRA, PAR .


^3MAJ\.^ \3T^M.^L^ KETA I UKOCENOa DRVA D. D.

BROD n/S — Brzoolas 53


Imn na skladištu hrastouu i buhoou rezanu gradju te sve vrsti furnira i parketa


OGLAŠUJTE U
HRVATSKOM


ŠUMARSKOM LISTU


Uprava gospodarstva 1 šamarstva


K R N Dl] A NAŠICE, SLAVONIJA


gospodarska I šnmarsha industrija d. d. Proizvodi i eksportira svekolike
u Zagrebu gospodarske i humske proizvode


xxiaoocKn wii)iiBiw:woooe»
N X Š I OKA.


tvornica tanina i paropila d. d.


ZAGREB, Maru lićev trg 18.


Sve vrste tvrdog I me kog drva


PILANE: Đurđcnovac, Ljeskovica, Andrijevci,
Novosclec-Križ. Karlovac, Klenak,
Podgradci, Zavidovići, Begovhan.


Tvornica tanina , parketa, bačava : ĐURĐENOVA C
Impregnacija p ragoV a i s´upova : K A R L O V A c


´ Tvornica sanduk LB i IJušiene robe V ODGRADCI