DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 61     <-- 61 -->        PDF

OSOBNE VIESTI


PROMJENE U SLUŽBI


Imenovani su:


Ing-. Dane B u 1 u t, za ravnatelja šuma V.


č. r. Rš u Mostaru;
Ing. Tugornll C a n j k o, za šum. vježbenika


X. č. r.
kod Rš u Vinkovcima;
Ing. Jure Lipovščak, za šum. pristava
X. č.
r. kod šumarije u Virovitici;
Ing. Mihovil P o 1 o v i ć, za šum. pristava
X. č. r. kod šumarije u Karlovcu, time da državni
stručni ispit položi najkasnije za tri godine
nakon prestanka službe kod oružanih
snaga.
Premješteni su:


Ing. Stjepan Kušan , ravnatelj šuma V. č.


r.
od Rš u Mostaru, za šum. savjetnika V. č.
r. kod Glavnog ravnateljstvo za šumarstvo´ u
Zagrebu;
Ing. Vladimir S u p "e k, šum. viši pristav


VIII. č. r. od šumske manipulacije u Bosanskom
Novom kod RŠ u Banja Luci;
Ing. Ivo Navratu, šum. viši pristav/


VIII. č. r. od RŠ u Travniku kod RŠ u Bjelo/ ff^ \^^ var; ^
Ing. Ivan H e i m, viši šum. pristav IX. č.


r. od šumarije u Drvaru kod RŠ u Hrvatskoj
Mitrovicl;
Ing. Vsevolod A 1 a b o v s k i, šum. viši pris-
I´J1()CD ""^ tav VIII. č. r. od šumarije u Vlasenlci kod šu;
l marlje u Garešnici;


Ing. Luka P o d u j e, šum. vježbenik X. č. r.
od šumarije u Novom Vinodolu, kod kotarske
oblasti u Zagrebu;


Ing. Mustala M e h i ć, šum. pristav X. č. r.
od šumarije Vozuća za upravitelja šumarije u
Tešnju;


Ing. Huseln Imanović, šum. pristav X.
č. r. od šumarije u Tešnju za upravitelja šumarije
u Vozući;


Ing. Dragutin D j a p i ć, viši šum. pristav


IX. č. r. od šumarije Sutješka u Foči, kod ravnateljstva
šuma u Sarajevu;
Huseln Cerić-Muratbegović, šum.


povjerenik VIII. č. r. od kotarske oblasti u Tes


licu, kod ravnateljstva šuma u Tuzli.


Ing. Martin Dukčevlć , šum. nadzornik


VI. č. r. od RŠ Omiš u Makarskoj, kod Rš u
Vinkovce;
Ing. Zđravko J e r b i ć, šum. nadzornik VI.
č. r. od Rš u Travniku kod RŠ u Bjelovaru;


Ing. Josip K a t i ć, šum. nadzornik VII. č.


r. od šumarije Prašnik u Okučanima za upravitelja
kod šumarije u Cerni;
Ing. Josip D o g a n, šum. pristav X. č. r.
od šumarije Cerna za upravitelja kod šumarije
Prašnik u Okučanima;


Ing. Antun F a b i j a n, šum. v. pristav IX.
č. r. od šumarije u Bos. Dubici kod šumarije u
Pleternlcl;


Ing. Franjo K r e č, šum. vježbenik od šumarije
u Okučanima kod kot. Oblasti u Virovitici
;


Promaknuti su:
Ing. Julije H u t e,r e r, za šum. višeg pristava
IX. č. r. kod Rš u Travniku;
Ing. Josip M i h i ć, za kot. šumara VII. č.


r.
kod kotarske oblasti u Koprivnici;
Ing. Franjo Novoselec, za kot. šumara
VII. č. r. kod kotarske oblasti u Podravskoj
Slatini;
Ing. RudoLf Krpan , za šumarskog nadzornika
VI. č. r. kod Glavnog ravnateljstva za
šumarstvo;


Ing. Milan D r n d e 1 i ć, za šum. višeg pristava
IX. č. r. kod šumarije česma u Bjelovaru;


Ing. Stjepan L o n č a r e v i ć, za šum. višeg
pristava VIII. č. r. kod Glavnoga ravnateljstva
za šumarstvo u Zagrebu;


Ing. Dušan S r d j 1 ć, za šum. višeg pristava


VIII. č. r. kod RŠ u Banjaluci;
Ing. Vladimir J e 1 a č a, za šum. višeg pristava
IX. č. r. kod RŠ u Sarajevu.


Ing. Makso Stanjković, za šum. višeg
pristava VIII. č. r. kod prometne uprave Kusača
u Zavidovićima;


Ing. Ivan K o s t e n a c, za šum. povjerenika


VIII.
č. r. kod kotarske oblasti u Teslicu;
Ing. Božidar Petračić, za šum. pristava
VIII. č. r. kod glavnog ravnateljstva za šumarstvo
u Zagrebu;
Zahvalili su se:
Ing. Josip R a đ i š i ć, šum. pristav X. č. r.
kod Rš u Zagrebu.
Ing. Antun B r k 1 j a č i ć, šum. vježbenik


X. č. r. kod Glavnog ravnateljstva za šumarstvo
u Zagrebu;
Marijan H r a d i 1, rač. pom. knjigovodja


XI. č. r. kod Rš u Hrvatskoj Mitrovicl.
Ođpušten: /


Ing-. Tomo B j e g o v i ć, šum. savj. IV. pol.
gr., 1. st., 1 vrem. stupnja kod Rš u Zagrebu
s dajiom 24. svibnja 1941.


DRŽAVNI STRUČNI IZPITI ŠUMARSKIH VJEŽBENIKA ´U JESENSKOM ROKU 1943.
GOD INE


Državni stručni izplt šumarskih vježbenika mužić , izpltivall članovi povjerenstva šum.
s fakultetskom naobrazbom u jesenskom roku savj. gg. ing. Petar V a 1 e n t i ć, ing. Petar
1943. god. održan je ove godine od 5. do 10. O s t o j 1 ć, ing. Vilim B e s t a 11 i ing. Ivo
studenoga u Zagrebu. e e o V i ć. Perovođa povjerenstva šurh. v. pris


Povjerenstvu je predsjedao zamjenik predtav
g. ing. Roman C h y 1 a k.
sjednika povjerenstva g. šum. savj. ing. MihoPolaganju
izpita pristupilo je 12 kandidata
vila M a r k i ć a, šum. savj. ing. Ante P r e-i to gg. ing.: Milan A n d r o i ć, Mihajlo A n-.


331