DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 52     <-- 52 -->        PDF

Tko već imade na razpolaganje dovoljno korist svega pčelarstva, šumarstva i narodnog
sjemenja, sadnica medonosnoga drveća i bilja gospodarstva.
neka to javi, da se može isto odstupiti onome, Dakle na nesebičan i koristan rad u korist
tko ih treba. Međusobnom suradnjom pčelara zajedničkog napredka!
i šumara može se vlastitim poticajem stvoriti Središnja pčelarska zadruga
mnogo koristnoga, što će samo biti na ponos i u Zagrebu


DOSADA IZAŠLE


Savjetodavni odbor za normalizaciju, kaotrgovinu do sada je izradio i izdao ove


HN 1 Sapun i sredstva za


pranje. Prilagodbena norma . Kn 30.—
HN 3 Kovine « 30.—
HN 4 Formati papira. Redovi


i razredi « 30.—
HN 5 Formati papira. Upotreba
formata reda A . . . « 25.—
HN 6 Formati papira. Omotni
formati « 25.—
HN 28 Soboslikarski i ličila


čki radovi 150.—
HN 31 Parketarski radovi . . 60.—
HN 39 Jednost&vno izpitivanje


tvoriva za soboslikarske i liči


lačke radove 90.HN
41 Oznake u formulama . 30.HN
47 Nazivlje najvažnijilj vr


sta električne struje ... . 30.HN
48 Nazivlje veličina izmjenične
struje 30.


HN 49 Nazivlje i oznaka razlika
napona u tehnici izmjenične
struje 80.—


HN 50 Pojmovi i oznake sustava
istosmjerne i izmjenične
struje « 60.—


HN 51 Nazivlje o nauci o titranju
« 60.—
HN 52 Oznake u formulama
za gradnju električnih strojeva « 30.—
HN 53 Električna svojstva pruženih
vodiča « 60.—
HN 55 Električne i magnetske
veličine. Jedinice i pojmovi « 28.—


HN 56 Električne veličine. Napon
— Potencial — Elektrom.
sila « 25.—


Zakoni i propisi


HRVATSKE NORME


ustanova ministarstva
HRVATSKE NORME:


HN 116 NeobrađenoRazvrstavanje iHN 117 NeobrađenoDobavni uvjetiHN 147 Kutije zacipeleHN 149 Kutije zakostne boje


za obrt, veleobrt 1


drvo —
izmjera
drvo
. .

« 30.—
« 60.—
laštila za
« 25.—
uljene i po
« 30.—


HN 13002 Uljena tvoriva za liči


lačke radove. Prilagodbena


norma « 30.—


Norme se naručuju u uredu Savjetodavnog
odbora za: normalizaciju, Zagreb, Trg II. br.
4., brzoglas 58-02, radno vrieme od 7—14
sati.


Uplata na naručene norme vrši se u uredu
ili putem čekovnog računa Poštanske štedionice
br. 30.584.


Tko se želi predplatiti na sve norme, koje
su dosada izašle i koje će još izaći, treba da
uplati polog od Kn 2.000.— na račun Savjetodavnog
odbora za normalizaciju kod Poštanske
štedionice, čekovni račun br. 30.584.
Prednost stalne predplate uglavnom je u
tome, što predplatnik automatski dobiva sve
norme od Ureda za ´normalizaciju, pa se ne
mora brinuti koje norme su izašle i kada su
objavljene. Kod toga dakako prima i neke
norme, koje nisu u izravnoj vezi s njegovim
zanimanjem, no ipak je važno, da se ovako
koristno djelo, kao što je zbirka norma, posjeduje
u cielosti. Predplatnici mogu nabaviti
i posebne mape za ulaganje norma. Mape su
od čvrstog kartona, s nadpisom, u boljoj izvedbi
i s dvojnom mehanikom za ukapčanje.
Ured za normalizaciju ima samo ograničen
broj ovih mapa, pa ih stoga odstupa samo
stalnim predplatnlcima.


ZAKONSKA ODREDBA


o ovlaštenjima ministru narodnog gospodarstva u pogledu šumskih nekretnina, izvlaštenlh po
propisima agrarne reforme, i u pogledu zemljištnih zajednica


§ 1;


U svrhu uređenja odnosa glede šuma, koje
su izvlaštene po § 24. zakona o likvidaciji
agrarne reforme od 19. lipnja 1931., ovlašćuje
se ministar narodnog gospodarstva, da:


1. osniva i oblikuje šumske zajednice prema
pravilniku od 27. ožujka 1940. broj 6380-IV-6
1940. o šumama, izvlaštenim po st. 9. § 24. zakona
o likvidaciji agrarne reforme, ili da
2. zamienl sadanju upravu navedenih šuma
državnom upravom, koja će upravljati po propisima,*
koji vrleđe za državne šume, ili da
3. navedene šume i šumska zemljišta sa svom
pokretnom imovinom prenosi u vlastničtvo Nezavisne
Države Hrvatske i predaje ih u upravu
šumarskih oblasti.
Ministar narodnog gospodarstva odlučuje po
slobodnoj razsuđi, koju će od navedenih ovlasti
primieniti na pojedinu gospodarsku jedinicu ili
njezin dio s obzirom na to, da se što bolje postignu
ciljevi rsizumnog šumskog gospodar


stva i što veće obće koristi iz pojedine šume.
Isto tako može ministar narodnog gospodarstva
provesti potrebna zaokruživanja posjeda u
dielovima jednakih vriednosti, ukoliko bi to bilo
u gospodarstvenim probitcima obaju šumoposjednika,
t. j . izvlaštenika 1 koristnika.


§ 2.


Odštetu za šumske nekretnine, koje u smislu
§ 1. postanu vlastničtvo države, platit će po
propisima zakona o likvidaciji agrarne reforme
u nepodmirenom iznosu izvlašteniku država,
dok će svote, koje su uplatili agrarni interesenti,
biti njima po državi naknađene samo
u koliko nisu plaćene iz prihoda Izvlaštenih
šurna.


Gdje odšteta po zakonu o likvidaciji agrarne
reforme nije do danas ustanovljena, ustanovit
će je ministar narodnog gospodarstva prema
propisima zakona o likvidaciji agrarne reforme.


322