DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 26     <-- 26 -->        PDF

dobra, koja nam šuma daje i preraditi ih u što fnalnije proizvode. Pogotovo se
ne bi više smjelo dogoditi, da ogromne količine šumskih paproizvoda svake god ne
prodadaju u našim šumama neizkorišćene, dok širi slojevi njima oskud evaju.


Stručnim izkorišćavanjem i preradom šumskih paužitaka u našoj zemlji neće
se više ni moći neprerađeni izvesti u druge zemlje, da nam onda naše vlast te šumske
proizvode prerađene prodaju za skupe novce. To je očiti narodno-gospodarski
gubitak. Ne smijemo zaboraviti ni to, da su šumske paužitke dosada izkorišćavaU
ob čno okretniji i gramzljivi spekulanti, koji su za seosko pučanstvo uplaćivali kod
šumarija nesrazmjerno nizke šumske pristojbe za sakupljanje plodova i ljekovitog
bilja — ukoliko su ih uobće uplaćivali —- i na račun toga mu lihvarski skidali zaradu.
Glavnu korist je vidio sarno nakupac i izvoznik, dok se je seosko pučanstvo,
koje je sav trud uložilo u posao i kupcu donosilo gotovo osušenu i spremljenu
robu, moralo zadovoljiti mršavim mrvicama sa toga bogatog stola mastnih zarada.
Izkorišćavanje i prerada šumskih paužitaka sa strane šumskih nadležtava bit će
dakle i u tom družtvovnom pogledu od vel.ke koristi, te se njihova važnost mora
i s te strane pravilno ocieniti.


ZAKLJUČAK


Obzirom na veliki broj šumskih paužitaka i na njihovu raznovrstnost mogli su
se samo obćen to u najglavnijim crtama iznieti pojedini momenti važni za izkorišćavanje
šumskih paužitaka zahvativši u osob´ne čas jednoga čas drugoga paužitka,
kako je koji mogao što jasnije prikazati ono, što se je htjelo reći i osobito
iztaknuti. Naročito se nije moglo dublje zaci u nj hovo izkorišćavanje u užem
smislu, dakle u prikupljanje proizvoda, rukovanje s njima, njihovo prezerviranje
i si. i u njihovu daljnju preradu. Svaki pojedini šumski paužitak zahtieva posebnu
manipulaciju, poseban način izkorišćavanja a i posebnu preradu, tako da bi razrada
toga diela gospodarstva sa šumskim paužitcima prešla okv.r ovoga članka. U
tom pravcu zahtieva svaka vrsta šumskih paužitaka posebnu, u jednu cjelinu zaokruženu
obradu, kaošto je to učinjeno sa štavilima biljne prirode. Svrha je ovog
članka da prikaže, da se znatno povećanje prihoda šumskog gospodarstva može
post ći i izkorišćavanjem šumskih paužitaka a ne samo drveta, da iztakne važnost
šumskih paužitaka u šumskom gospodarstvu uobće, ´svrha mu je da iztakne smjernice
šumskog gospodarstva u pogledu gospodarenja sa šumskim paužitcima, i da
naglasi glavne faze rada u izkorišćavanju šumskih pužtaka, koji u šumskom i narodnom
gospodarstvu igraju tako važnu ulogu. Šumsko gospodarstvo
mora izdvojiti posebne stručnjake, koji bi se na osnovu posljedaka
naučnog iztraživanja posve posvetili samo gospodarenju
sa šumskim paužitcima, koji bi se posve posvetili samo stručnom
uzgoju i njezi i racionalnom izkor´šćavanju šumskih paužitaka, izpitivanjem
njihovih svojstava i nj hovoj daljnjoj obrtnoj ili veleobrtnoj preradi. Samo na taj
način će šumsko gospodarstvo sa uspjehom moći izkoristiti sva dobra, koja crpemo
iz šume, samo obsežn´m stručnim i smišljenim radom moći će ta dobra privesti
svojoj svrsi. Samo onda, ako šumsko gospodarstvo zahvati svestrano i sustavno u
izkorišćavanje šumskih paužitaka ne će šumski pauž tci biti »sporedni« užitci toga


gospodarstva.


EINIGES VBEB DIE FORSTL.ICHEN NEBENNUTZUNGEN


Alle Nutzniesurigen, die der Wald oder die Forstwlrtschaft neben dem Holze spendet, werden
vom Verfasser als forstllche Nebennutzungen aufgefasst und in drei Hauptgruppen eingetellt
u. zw. in die forstlichen Nebenprođukte, in die Giiter, die meist aus Organisations- oder
Rentabilitatsgriinđen der Porstwirtschaft angegliedert sind (landwirtschafliclie Grundstucke,
Alpenweiden, Gebaude, eventuel auch Bringungsanlagen, Einrichtungen zur weiteren Verarbeitung
der Forstprodukte), und in die Nutzniesungen, die an sdch an den Wald gebunđen sind, jeđoch
nlcht den Zweck der Forstvvirtschaft- bilđen, und meist dem allgemeinen Wohle dlenen
(Schutz gegen Wildbache, Stiirme, Uberschwamungen,´ asthetisclie, etliisclie, sanitare Werte des
VV^aldes). Die vveitere Gliederung erfolgt nach dem Zwecke, dem đle Produkte, die Giiter und die
anderen Waldwerte zugefiilirt werden sollen. Im Artikel -vvird darauf hlngewiesen, dass der wirtschafende
Forstmann sein Revier als ein Wlrtschaftsobjekt aufzufassen und demzufolge die
Wirtschaft so einzuleiten hat, dass alle Erzeugnisse des Walđes ihrem wirtschaftlichen Ziele
zugefiihrt werden. Die Forstwirtschaft darf nlcht allein eine Holzwirtschaft sein, denn der Wald
liefert ausser dem Holze noch eine grosse Anzahl anderer sehr verschiedenartiger Nebennutzungen,
die mit Riicksicht auf ihre Verwenbarkelt und ihren inneren Wert gleichberechtigt
sind, sinngemass bewirschaftet zu werden. Kiinstlicher Herkunft, und die weitere Verarbeitung
samtllcher Nebenprođukte sind Aufgabe der zukiinftigen, enveiterten Forstwirtschaft. Die
Forstwirtschaft darf slch bei uns nlcht auf das Ausstellen von Llcenzen fiir das Einsammeln
verschieđener Nebenprođukte, oder auf das Einheben von Pachtschillingen fiir verpachtete
Steinbriiche, Tonlager u. s. w, beschranken, sondem muss selbst In die wirtschaftliche NutzUng
aller Nebenprođukte eingreifen und ihre Weiterverarbeltung auch auf sich nehmen.


296