DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 2     <-- 2 -->        PDF

HiiiiittiimiHiiiiHiii^^^^


HHVBTSKI ŠUmaRSRI LIST


IZDAJE HRVATSKO ŠUMARSKO DRU2TVO U ZAGREBU


Vrcdjuje upravni odbor


Glavni i odgovorni urednik: Dr. Ing. Josi p Balen .


Cređničtvo i aprmT«: Zmrreb, VukotinoTićeva ul. br. 8., brsoclM br. M-TS,
čekoTnl račan je račun Hrvatskog Sumartkos đruitTa broj 31-704.


CIENE HRVATSKOM ŠUMARSKOM LISTU:


1.
članovi Hrvatskog šumarskog družtva dobivaju list bezplatno;
2.
za nečlanove H. S. D. godišnja predplata iznosi 240 Kn i
plaća se unapried;
3.
pojedini broj stoji 20 Kn.
CIENE OGLASA:


prema posebnom pristojbeniku.


ČLANARINA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUZTVA:


1.
za redovite, izvanredne i članove pomagače godiSnje 240 Kn;
2.
za podmladak > 120 Kn;
3.
članarina za Članove utemeljitelje iznogi
jednokratan doprinos od 4.800 Kn.
SADRŽAJ:


Dr M. A n i ć: O 50-godišnjici smrti hrvatskog učenjaka Ljude^
vita Vukotinovića. — Ing. A. Abramović : Pitanje rasa
šumskog drveća u Hrvatskoj. — Ing. A. Abramović : Povećanje
proizvodnje đrveta uzgojem stabala izvan šumskih površina.
— Ing. R. Sarnavka : O šumskim paužitcima i o njihovom
izkorišćavanju. — Dr M. A n i ć: Sociologija bilja i njena
važnost za hrvatsko šumarstvo. — Pregled : VIII. sastanak
odbora Međunarodne središnjice za šumarstvo. — Prof. Dr R.
Trendelenburg. — Napori švedskog šumarstva. — Književnost.


— Stogodišnjica upotrebe drveta za proizvodnju papira. — Suradnja
šumarstva
i pčelarstva. — Zakoni i propisi. — Družtvene
i osobne viesti.


]n,sj(> M/);>)´ 3^/1 ~\ .