DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 19     <-- 19 -->        PDF

2. smola
3. manje važni proizvodi za razne obrtne i druge svrhe
Proizvodi, koji su sastavni dio šumskog tla
4. razni minerali 8. zemlja crnica, humus
5. razne vrsti građevnog kamena 9. treset
6. šljunak i piesak 10. snieg i led
7. razne vrsti glina i ilovača
B. ŠUMSKA-DOBRA
I. Poljoprivredna dobra za pr oizvodnju ljudske hrane
II. Dobra za proizvodnju stočne hrane
1. poljoprivredna zemljišta
2. šumske livade i č´stine 3.
planinski pašnjaci
III. Tvornice i postrojenja, ukoliko nisu samostalne veleobrtne jedinice
, IV. Razne zgrade
V. Prometne naprave i stovarišta
C. KORISTI SUM A kao jedne organske cjeline.
3. VAŽNOST ŠUMSKIH PAUZITAKA
Tek kada smo ovako razvrstali šumske paužitke, možemo pravilno ocieniti
njihovu mnogobrojnost i njihovu raznovrsnost. A njihova gospodarska važnost izkrsava
pred nama tek, kada malo dublje uronimo u značaj pojedin´h vrsta šumskih
paužitaka. Uzmimo na pr. ljekovite proizvode naših šuma. Odkako poviest
prati razvitak roda ljudskoga, znali su ljudi za Ijekov´to bilje i njihovo djelovanje.
Tajne sile ljekovitosti bilja bile su vezane za planete i proizlazile su iz božanstava,
kojima je ljekovito bilje b´lo posvećeno. Vjerovanje u tajne sile ljekovitog
bilja i danas je duboko uvrieženo u narodu. Tek je sredinom prošloga stoljeća moderna
medicina počela potiskivati ljekovito bilje u pozadinu, dok ga nije gotovo
posve iztisnula i zamienila sintet´čkim preparatima, koji su preplavili sviet. Moderna
medicina podpomognuta nagim razvitkom kemije počela je razčlanjivati i
iztraživati djelotvorne tvari ljekovitog bilja i onda ih umjetnim putem sastavljati
u priručnije preparate. Ali se je uskoro pokazalo, da ti sintetički preparati nisu
izpunili želje i oček´vanja moderne medicine. Kemička retorta nije mogla prodrieti
u tajne sile djelovanja ljekovitog bilja. I baš zato se najnovija medicina
sve više i više opet priklanja liekovima biljne pri1
o d e. Tisuću i t"suću godina bilo je nastojanje ljudi ustremijeno da prodre u
tajne ljekovitog bilja za dobro roda ljudskoga. Zar iz ovoga ne proizlazi važnost
ljekovitog b´lja? Zar iz ovoga ne proizlazi njegov narodno gospodarski značaj? Kako
je dalekosežno bilo ljudsko nastojanje, da prodre u tajne ljekovitog bilja, može
se po tome zaključiti, što je već Hipokrat, najglasovitiji liečnik starog vieka, 200
biljka upotrebljeno za liekove. Tabernaemontanus opisuje u XVI. vieku preko
3000 biljaka i ujedno daje upute, kako da se upotrebljavaju u raznim bolestima.
Draggendorf obrađuje l´ekove biljne prirode svih naroda i svih vremena i navodi
ih preko 12.700. Istina broj priznatih, ofi"ielnih droga je danas još prilično ograničen,
ali se već sada u medicini upotrebljava kudikamo veći broj ljekovitog
bilja isto tako kao i oficinelne biljke.


Kolika je važnost koža u svagdašnjem životu, toga smo zapravo podpuno sviesni
tek danas, kada sami na sebi osjećamo pomanjkanje obuće i toliko drugih sitnih
potreba, koje se prave od kože. Ali isto tako osjećaju pomanjkanje koža toliki
obrti i veleobrti, koji kožu ili prerađuju ili im je potrebna kao pogonsko sredstvo.
Za proizvodnju čvrste i jake kože su neobhodno potrebna b´ljna štavila. Kao sirovina
za biljna štavila služe razni dielovi drveća: drvo, korienje, kora, plodovi,
lišće, a isto tako i razno drugo bilje. Do nedavno izkor´šćavali su kožari sami uglavnom
domaće sirovine bogate treslovinama upotrebljavajući ih ili izravno u usitnjenom
stanju za štavljenje kože kao triesla ili izlužujući iz njih štavne tvari. Danas
su biljna štavila predmet svjetske trgovine. Svjetska proizvodnja štavila iznosi
godišnje okruglo 1,600.0001 sa oko 480.000 t čiste treslovine, koja kod činjenja


2a9