DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1943 str. 14     <-- 14 -->        PDF

*
a) listnik
b) brst
c) ljekovito i aromatično lišće i iglice
4. kora
5. liko ,
´
6. smola
7. lišaji, mahov´ne i gljive na drveću
8. razne izrasline na plodovima, Ušću i drvetu (šiške, babuške, gute)
9. manje važni paužitci (šišarice, sladki sokovi i si.)
II. Paužitci vezani za šumsko tlo:
1.
šumske sadnice
a) iz šumskih vrtova
b) iz prirodnog podmladka
2. plodovi grmlja i drugih biljaka
3. Ijekovto i aromatično bilje (droge)
4. grmlje
i bilje za razne obrtne i druge svrhe
5. šumska
paša
III. Paužitci, koji su sastavni dio šumskog tla: v
1. razne vrsti minerala, koji ne spa 6. stelja
daju u djelokrug rudarstva 7. treset
2. razne vrsti kamena
8. zemlja crnica, humus
3. šljunak
9. blata
4. piesak
10. mineralne vode
5. razne vrsti glina i ilovača 11. snieg i led
IV. Paužitci vezani uz šumu kao jednu organsku cjelinu :
1. lov i ribolov u pastrvskim vodama
2. šumske
pčele ´ ´ * *´ ^ 3.
svi virtuelni proizvodi šuma obćeg značaja
V. Paužitci vezani uz šumsko gospodarstvo:
1. planinski pašnjaci
2. šumske
livade i čistine ´
3. trajna i privremena šumska zemljišta
4. razne zgrade
5. prometna sredstva i stovarišta, u koliko služe i javnom prometu.
Kako vidimo, možemo polazeći sa stanovšta objekta, uz koji su pojedini paužitci
vezani, lako provesti podjelu pojedinih vrsta šumskih paužitaka. Ovaka je
podjela prilično pregledna i olakšava brzo snalaženje u velikom broju šumskih pa-
už taka. Ali sa praktičnog stanovišta ona ne zadovoljava. Proizvodi jedne vrste šumskih
paužitaka ovake podjele služe veoma često u vrlo raznovrstne svrhe. Tako se
neki plodovi upotrebljavaju kao hrana, neki opet za proizvodnju štavila, a neki u
ljekovite svrhe. I kore nekih vrsta drveća mogu poslužiti za štavila, dok se druge
upotrebljavaju kao liek i t. d. S druge strane se opet pokazuje, da pojedini proizvodi
raznih vrsta i iz razn´h grupa stoje međusobno u tješnjoj vezi s obzirom na svrhu,
u koju se upotrebljavaju. Praktički život sastavlja te proizvode, koji služe istoj
svrsi, u jednu cjelinu bez obz´ra, odakle oni potječu. U praktičnom životu dolazi u
prvom redu do izražaja upotreba pojedinih pro zvoda. Tim je putem udarila i nauka.
Ona izpituje sadržaj i svojstva svih paužitaka, i određuje njihovu važnost za praktičnu
primjenu. U tu svrhu sastavlja razne proizvode istih svojstava u jednu cjelinu
ne obaz´rući se pri tome, da li je pojedini proizvod vezan uz šumska stabla ili
uz šumsko tlo i t. d.


Da navedemo nekoliko primjera. Za učinjanje koža potrebne su treslovine biljaka.
One se kod nekih b´ljaka nalaze u korienu, kod drugih u drvetu, kod trećih
u kori, ili se nalaze u lišću drveća, grmova i drugih biljaka, u plodovima, u hipertrof
čkim izrastlinama i t. d. Mnoge vrste šumskih paužitaka iz raznih grupa daju
dakle sirovinu za tako zvana biljna štavila. Za kozarstvo, za praktički život, je


284