DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9/1943 str. 18     <-- 18 -->        PDF

capillata, Quercus pubešćehs, Mespilus germanica, Galeopsis pubescens, Galium vei*num,
Sarothamnus scoparius, Carex umbrosa, C. Fritschii, Luzula nivea, Silene rupestris,
Dianthus Seguieri, Jasione montana, Hieracium murorum ssp. tenuiflorum i
dr. Od značajnih vrsta zadruge Quercetum medioeuropaeum ne nalaze se u snimkama
iz južnošvicarskih kestenovih šuma: Hypericum pulchrum, Genista germanica,


G. pilosa, G. Forsteri, Cytisus sagittalis, Lonicera periclymenum, Luzula nemorosa,
Hieracium levigatum i dr.
Obzirom na spomenute razlike i osobitosti u sastavu L ii d i je izlučio insu


bričke (južnoalpske) kestenove šume kao posebnu asocijaciju. Među značajnim


vrstama te zadruge iztiču se: Festuca capillata, Carex Fritschii, Castanea sativa,


Lathyrus montanus, Viola Riviniana, Rhamnus frangula, Teucrium scorodonia, Ga


leopsis pubescens, Euphrasia cisalpina i Hieracium murorum ssp. tenuiflorum. Čini


se, da je Carex Fritschii, a po svoj prilici i Hieracium murorum ssp. tenuiflorum,


strogo vezan na tamošnje kestenove šume. Zadrugu južnošvicarskih kestenovih šuma


nazvao je L ii d i 1940/41. g. Querceto-Castanetum insubricum.


Zanimljivo je, da su obje navedene zadruge kestenovih šuma, hrvatsku i južno


švicarsku, pronašh njihovi iztraživači (H o r v a t 1938. g., Liid i 1940/41. g.), do


šavši neovisno do sličnih posljedaka.


Kestenove šurne na južnim padinama Alpa pokazuju izvjestne sličnosti sa našim
kestenovim šumama. I one su acidifilnog karaktera, a rastu pretežno na silikatnim
tlima. Međutim u sastavu tih dviju zadruga postoje znatnije razlike. Tako u tipičnim
našim kestenovim šumama ne nalazimo nigdje hrasta medunca, lužnjaka, a
gotovo ni cera. U njima nema mušmule, jarebike, kao i drugih nekih vrsta, koje
se spominju u južnoalpskim kestenovim šumama. Postoje prema tome između spomenutih
zadruga razlike, koje imaju svoj uzrok u biljnogeografskim i životnim odnošajima
pojedinih biljaka. Naše tipične kestenove šume čini se prema tome, da su
mnogo samostalnije izgrađene. One su jasno uočljive kao posebne jedinice. Odlikuju
se svojom posebnom florom i građom, te odatle vidimo, da je prot. dr. I. H o r v a t
s pravom odnosnoj zadruzi dao ime Querceto-Castanetum croaticum.


U zadruzi Querceto-Castanetum croaticum obuhvaćene su naše izrazito kestenove,
kao i mješovite kestenove, kitnjakove i bukove šume, a isto tako i accidifilne
kitnjakove šume. Ona obuhvaća i acidifilne bukove šume. Naziv zadruge odlično,
dakle, odgovara za kestenove, kao i za mješovite kestenove i kitnjakove šume. Međutim
ima kod nas krajeva, gdje su razvijene acidifilne kitnjakove šume ili šumice,
a gdje kestenu nema ni traga. Takve su na pr. kitnjakove šumice u području ličkih,
bosanskih i hercegovačkih polja; u njima nema kestena iz klim,atskih obzira. Takve
su i mnogobrojne, a često prostrane naše kitnjakove šume, koje su nastale degradacijom
šuma kitnjaka i običnog graba. Budući da je zadruga Querceto-Castanetum
croaticum dosta obsežna, postoje, kako vidimo, izvjestne razlike i unutar njene
građe, odnosno životnih odnošaja, te će na osnovu toga trebati iz te zadruge u toku
daljnjih iztraživanja izdvojiti više subasocijacija.


LITERATURA


1. Ani ć M.: Pitomi icesten u Zagrebačkoj gori, Glasnik za šumske pokuse br. 7, Zagreb
1940., s. 103-312. — 2. Ani ć M.: O rasprostranjenosti evropskog pitomog kestena, Za^eb 1942.,
s. 1-142. — 3. Horva t I.: Biljnosociološka iztraživanja šuma u Hrvatskoj, Glasnik za šumske
pokuse br. 6. Zagreb 1938., s. 127-279. — 4. Liidi W.: Die Kastanienwalder von Tesserete. Beitrag
zur Soziologie der Kastanienwalder am Siidhang der Alpen. Sonderdrucl^ aus R ii b e 1 und
Liidi: Bericiit iiber das Geobot. Forschungsinstitut R ii b e 1 in Ziirich fiir das Jahr 1940., Ziirich
1941., s. 52—84.
ZUSAMiVIENFASSUNG


In diesem Artikel wurden die pflanzensoziologisciien Hauptmerkmale der Kastanienwalder
in Kroatien und der siidlichen Schweiz dargestellt. Die kroatischen Kastanienwalder wurden
von Frof. Dr. I. Horvat (1938.) in die Gesellschaft Querceto-Castanetum croaticum,
diejenigen aber in der siidlichen Schweiz (Forscliungen durchgefiihrt im Gebiet Tesserete
im Kanton Tessin) wurden von W. Liidi (1940/41.) in die Gesellschaft Q u e r c e t o-C a s t an etum
insubricum eingereiht.


260