DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 7     <-- 7 -->        PDF

troškova uzdržavanja za promet kud i kamo važnijih dielova cesta, kao što su na pr.
kolnik i objekti.


Iz tih razloga cestograđevne vlasti i njihovi organi niesu bili uviek skloni nasadima.
I to s tim manje, što se mogu zamieniti, u koliko su za .motoj-izirani promet
-od koristi, sa boljim i jeftinijim napravama, koje nemaju mana nasada.


Na cestama u sjedinjenim državama Amerike nema drvoreda. Zamienjuju ih
stupovi brzojava ili brzoglasa, oličeni bielom bojom 2 m iznad tla. No to ima i svoj
posebni razlog. Ogromna industrija jeftinih samovoza potakla je izgradnju guste
mreže novih putova, podesnih za samovoze, još u vrieme, u koje mreža putova u
Americi daleko nije dosegla gustoće postojećih cesta u Evropi. Amerićani nisu trebali
poput Evropljana u najvećoj česti adaptirati baštinjene ceste u drumove podesne
za samovoze, nego su u tu svrhu odmah gradili nove ceste i to, kako samovozima
nije trebalo, bez drvoreda i nasada


Poradi postojećih drvoreda i nasada i njihovog šireg značenja u Europi moralo
se postupiti opreznije, te preizpitati svaku akciju, koja je išla za promjenom prijašnjeg
stanja obzirom na njezino djelovanje u budućnosti. Zato se nisu u Europi nikad
i nigdje potpuno zabacili nasadi uz ceste, nego se je nastojalo postići sklad
između potrebe moderne ceste i prometa na njoj s jedne strane, pa estetske i gospodarske
vriednosti nasada s druge strane. U tom su ipak bili svi složni, da se kod
riešavanja ovog pitanja imaju uzeti u obzir potrebe modernih cesta i motoriziranog
prometa na prvom mjestu.


Kako je samovoz ponlavio gotovo sve ceste, nije ni čudo, da je nastalo i pitanje,
treba li postupiti posvuda jednako, ili razlikovati cestu od ceste? Tako na pr. treći
Landstrassenkursus des Deutschen Landkreistages postavio
je pitanje: može li cesta imati svoj karakter? Odgovor je glasio: »Da bude svrsi
shodna, cesta može i mora imati svoj karakter. Ona ima biti prometna žila za brzi
promet bez ikakvog dodatka, koji bi ga smetao. Ona ima biti poslovna cesta za
sve ili samo za određene načine prometa,nja, sa gustim ili polaganijim prometom,
ili ulica za stanovanje bez tranzitnog prometa, po mogućnosti i bez teškog prometa.
Ceste sa alejama neka njeguju drveće, turističke ceste neka pružaju i otvafaiu liepe
vidike. Itd.« U ostalom, svakomu udara u oči bitna razlika između intravilanskih
i ekstravilanskih cesta. Zapaža se i daljna razlika, u plavnom u skladu sa gornjim
odgovorom, kao među cestama (ulicama"! unutar gradova i naseljenih mjesta, tako
i među cestama (putovima) izvan takovih mjesta. Ta razlika postojala je već i prije.
Prema toj razlici i značenju za promet bili su podijeljeni svi putovi, napose mreža
ekstravilanskih putova u svim kulturnim državama. Pripadnost, dohodak, pravo i
dužnost uzdržavanja putova, te dužnost proširivanja njihovih mreža bila je podie-
Ijena med državnom vlasti i ostalim- javnim i privatnim samoupravnim tielima u
raznim državama različito, već prema stanju i historijskom razvitku prilika u njima.
Kao prvorazredne među ekstravilanskim cestama izticahu se pak uviek i posvuda
ceste, s kojima neposredno upravljaše državna vlast (državne ceste) ili javna tiela
iza državne vlasti sa najširom samoupravorn (zemaljske, provincijske, okružne ceste
itd.). Doba samovoza u glavnom nije promienilo tu razdiobu. Ali je to doba potiskivalo
ingerenciju nad svim javnim putovima državi sve više u ruke, te pod pritiskom
naglog porasta motorizacije i s njom povezanih neodlozivih potr-felDa prometa,
izazvalo hitne i opsežne radnje od dalekosežnog značenja za savremeni socialan
i kulturan život. Državna vlast najprije preuređuje upravu cesta tamo, gdje
je bila zamršena, nesuvremena, neopravdana i neracionalna; zatim sama pregrađuje
javne ceste — osobito one prvorazredne — u sve većem opsegu. Tako su nastale
i prve prvorazredne moderne ceste za samovoze (Autostrassen,
autostrade), a nedugo iza njih iz temelja na novo izgrađene prug e za samovoz
e (Autobahnen). Već prvorazredne cest e za samovoze uređene su i utvrđene
su sa najmodernijom tehnikom tako, da udovoljavaju potrebama današnjeg
prometa u punoj mjeri. No karakteriše ih još uviek samo jedan kolnik, na kome je
dopušteno prometati izim samovoza — i drugim vozilima u najviše slučajeva.
Prug e za samovoze ili pruge za daleki promet su pak podpuni novum sa cestograđevnog
gledišta, jer daleko nadmašuju sve dosad učinjeno na tom polju: svojom
grandioznošću u liniji, u objektima i izmjerama, te reformatorskim značenjem u izgrađivanju
putova uobće. Karakteriše ih u glavnom: dva zasebna i razstavljena
kolnika za jedan i drugi smjer vožnje; križanja sa ostalim prugama, cestama i putovima
izključivo u prostoru; mimoilaženje i obilaženje naseljenih mjesta; dozvoljen


193