DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 59     <-- 59 -->        PDF

Popis domaćih djela i« šumarstve, drvarstva iiovstve.


1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
910.
11.
12


XCi,


13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.,
22H


23.
24.
25.
26<
27
28,


29.
30.
31.
32.
33.
P i 1 a c


Agić O.


Anlć U. Dr.


Balen J. Dr.
>
>


>
>
>
>


Ceović Ivo Ing.
Demić .. C.


Fink F.


>


>
>


Huf nagel-Veseli


MlleUć
Jiinker


>


Kaufman


Levaković A.
Mađarević S. Ing.
Markić .. Ing.


Nenadić Đ. Dr.
>
Petračič A. Dr.
>
Petrović D. Dr.


Ugrenović A. Dr.
>


>
>
Veseli Drag.


Zoričić .. Dr.


Kaitev kniig;«


Bilinstvo za lug. osoblje


O rasprostranjenosti evropske^
pitomog kestena


O proredama
Prilog pozn. međiter. šunaa II.
Naš goli Krš
Pogledi na šum. Bugarske
Šumski rasadnici
Morozov: Nauka o šumi I.
Josip Kozarac


Lovstvo
Radne mašine za obradu
drveta
Površine pojedinih neobrub-
Ijenih dasaka
Preračunavanje engl. stopa u


metre, a palaca u mm
Kubični sadržaj klada
Kubatura popruga (friza


26 mm)
Praktično uređivanje šuma


Raćunovodnik kubičnog sadržaja
ispiljenog i tesanog
drveta, letava i dasaka u
metr. sust.


Računovodnik kubičnog sadržaja
oblica po met. sust.
Industrijske i trgovačke bilješke
0 četinjačama


Dendrometrija
Naše šume
O imovnim općinama


Računanje vrijednosti šuma
Uređivanje šuma
Uzgajanje šuma I.


II.
Sume i šum. privreda u Makedoniji
Pola stoljeća šumarstva
Iskorišćavanje šuma II.
» III.
> IV.


Lovački priručnilc


Tumač zakona o lovu


Kab&rljft te k*đ


pisca, Vinkovci


pisca, Zagreb,
Vukotinovićeva br. 2


pisoft, Zagreb,
RockefeUerova 41


.. š. D. Zagreb,
Vukotinovićeva br. 2
pisca, Zagreb,
EVaškovlćeva ul. 29


Zagrebačko skladište papira i
knjižara Zagreb, b. Praška
ulica 6


Hrvatsko šumarsko druStvo,


Zagrebačko skladište papira i
knjižara Zagreb, b. Praška
ulica 6


´ Hrvatsko šumarsko društvo,
obitelji pisca, Zagreb,
Pabnotićeva 63
pisca, Zagreb, Derenčinova 29


Hrvatsko šumarsko druStvo,
pisca, Zeigreb
pisca, šum. fakultet Zagreb


»


1 Hrvatsko šumarsko društvo,
1 Zagreb, Vukotinovićeva 2.


)


] Ing. I. Horvata, Zagreb,
i Vukotinovićeva 2.
)
Savez lov. društava, Zagreb,
Berlslavićeva 9
Krv. državna tiskara


Cijene a Kn
bez peSterine


redovna


15.—


100.—


100.—
50.150.—
50.100.—
100.—


15.—


100.—


100.


20.


5.45.
100.
20.30.


20.


45.—


100.120.-
10.100.—
120.—
100.—
140.—
10.—


200.


280.


280.—


280.—


40.95.—


..
stud.
80.—
loa—


sa


80.—
70.—
70.—aoa—
200.—
200.