DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 57     <-- 57 -->        PDF

UPLATA ČLANARINE I UPISNINE U MJESECU SVIBNJU 1943.


Redovitih članova:
Kuna 480.—: Marušić Mijo, Zagreb;
Kuna 260.—: Horak Josip, Nuštar; Vu


ković Tomislav, Bjeljlna;
Kuna 340.—: Abramović Ante, Balen Josip,
Rosandić Milan, Jerbić Ivan, Piškorić Oskar,
Zagreb; Gjaić Mati ja, . e 1 i š ć e; Kotarski
Mijo, Pakrac; J^ipovšćak Juraj Petrinja;
Trohar Vladimir/ Vukovar ; Tropper Antun,
Doboj; Stjepanćić Franjo, Makarska;
Kuna 2:>0.—: Jezovšek Josip, Dvo r na
Uni;
Kuna 300.—: špoljarić Vladimir, Glina ;
Kuna 140.—: Kovačević Stevo, Zagreb;
Kuna 120.—: Tkalčić Branimir, Đurđe novac;
Kuna 100.—: Hradil Dragutin, Strapajević
Đuro, Zagreb; Jelača Vladimir, S a r a j e-
v o; Jukić Mehmed, Tonković Milan, Pavić
Marko, Banja Luka; Ravnik Fran, Giperbcrejski
Boris, žeželić Josip, Vučetić špiro,
Prelesnik Heliodor, Dubrovnik ; Arslanagić
Arif, Trebinje ; Rukavina Ivo, škrljac
Petar, Ciganović Vladimir, Majnarić Marjan,
Brajdić Ferdo, Dubravčić Vjenceslav, Ambrinac
Josip, Podhorski Ivo, Bestal Vilim, Madiraza
Humbert, Badovinac Zvonko, Srđić Dušan,
Godek Ivan, šarić Porin, Presečki Franjo,
Hrženjak Ferdo, Borivoj Emrović, Rupčić Nikola,
Mascha Robert, Došen Jerko, Zagreb ;
Nogić Ivan, Jal Vilim, Glina; Dobrić Ante i
Polović Mihajlo, Karlovac ; Kodžić Nikola,
Kostajnica; Severinski Vladimir, Križ;
Strasser Rudolf, Vranovina ; Zgorelec Pavao,
Supek Vladimir, Bosansk i Novi; De?
mokidov Emanuel, Čazma ; Birt Vjekoslav,
Kloštar Ivanić; Mutak Vladimir, šubat
Ante i Lukačić Petar, Karlovac; Lipovščak
Juraj, Petrinja ; Pavletić Franjo, Ivanec;
Grohovac Zrinjko, Krapina ; Briksi
Stjepan, Varaždin; Maček Stjepan, D ugoEelo
; Dropučić Stjepan, Vuković Josip,
Kutina; Cvitovac Vjekoslav, Samobor;
Kpiranec Mirko, S v. Ivan Zelina; Berleković
Ivo i Vučetić Vladimir, I^arlovac ; Peroko(
i/6 vić Ivo i Zjuzin VladimiiV P i s a r o v i n a; šimatić
Nikola, Kraljičković Ivan, Sisak ; ..bić
Vladimir, Zagreb ; Markić Mihovil, Petrak
Juraj, Fey Josip, Katič Krešimir, Ćeović
Ivan, šnajder Luka, Koprić Andrija, Slović
Zvonimir, Ostojić Petar, Medaković Mirko, Radošević
Vjenceslav, Kovačević Roko, Muftić
Halid, Hranilović Dane, Delač Slavko, Pere
Zvonimir, Valentić Petar, Kanoti Stjepan, Helman
Matija, Hvala Rajko, Lovrić Lavoslav,
Despot Aleksander, Hranilović Makso, Marković
Stjepan, Loger Lavoslav, Djulepa Mustafa,
Horvat August, Krpan Rudolf, Lovrić Ante,
Radošević Josip, Francišković Stjepan, Jurčić
Marijan, Herjavec Dragutin, ..1.. Roman,
Petračić Božidar, Mane Eduard, Mahovlić Josip,
Fidler Klaudije, Tomljenović Stjepan, Šokčević
Djuro, Mihaliček Nikola, Kasik Oton,
Lončarević Stjepan, Tregubov Vladimir i
štemberger Marijan, Zagreb ;
Kuna 80.—: Marčić Josip, Dubrovnik;
Rizvanbegović Ćemal, Stolac ; Bećiragić Rasim.
Ježić Miroslav, Djukić Dušan, šlander
Joža, Djapić Dragutin, Jelača Vladimir, Galuška
Stefan, Skripko Vasilije, Sgerm Franjo,
Urbanovski Albe, Pašalić Julije, Reiherzer
Krešimir, Bura Dimitrije, Perčić Mirko, Humo
Salih, šemsudin Hasandedić, Lipičanin Mijo,
Ljubović Hijadet, Bašagić Husnije, Fukarek
Pavao, Sokrat Žakula, Babić Marko, Omanović
Salih, Obradović Ljubomir, Kolaković Ragib,
Denišlić Mustafa, Stefković Vladislav, Poljaš


kin Vasilije, Dubravić Hilmije, Dučić Milan,
Huteter Julije, Mihać Branko, Sekulić Svetozar,
Nikolajević Miljenko, Milanović Branko,
Krekić Djemail i Katić Anton, (svi kod Ravnateljstva
šuma, Sarajevo). Lulić Stjepan, V e 1.
Gorica ; Grtinvvald Josip, Mujdrica Mihajlo,
Zagreb;


Kuna 60.—: Stanjković Maks, Tuzla ;
Polferov Vasilije i Selmanović Ahmet, Banj a
Luka; Bevelakua Stjepan, Zagreb;


Kuna 40.—: Tomašegović Zdenko, Z agreb
; Balić Mehmed, Kudović Sulejman,
Butković Matej, Fitze Karlo, Djerzić Salih,
Mott Rafael, Juzbašić Matija, Postnikov Aleksij,
Sprečkić Ante, Imanović Husein, Mehić
Mustafa, žuljević Aleksander, čubelić Slavko,
(svi po Ravnateljstvu šuma Tuzla) ; Hudinec
Vinko, Banj a Luka ; Komlinović Dragutin,
Dubrovnik ; Jozić Josip, Benić Emil, Sei-
del Oskar, Weinsenze! Eduard, Ivančan Cvjetko,
Franješ Eugen, Filipan Franjo, Haramija
Viktor, Foreyt Eduard, Šavor Ivan, Žiromski t/ m Nikola, Rožić Adolf, Milić Žarko, Hang Ladislav,
Sram Zdenko, Ivković Stjepan, Drndelić
Milan, Ileković Matija, Mikša Stjepan, šandrovčan
Mijo, Lipovac Josip, Brkljačić Nikola,
Majer Dragutin, Miiller Djuro, Herman Josip,
Janković Mirko, Milinković Ivan, Anđrašić
Drago, Vladimir Korica, Novoselac Franjo,
Kreč Franjo, Pšorn Josip, Jankavić Ilija,
šooš Djuro, Mihić Josip, (svi po Ravnateljstvu v


DQ


šuma, Bjelovar;) Polkovnikov Fedor; Strapa--^
jević Djuro, Klepaž Dušan, i Bi´njas Dragutin,
Zagreb; Kovačević Pero, Jastre barsko;


Kuna 20.—: Balaić Mijo, Grahli Ljubomir,
Bjelovar ; Djapić Dragutin, Galuška Stefan,
Urbanovski Albe i Perčić Mirko, Sarajevo ;
Tonković Djuro, Grbac Ivan, Cezner Josip,
štimec Joža, Novković Dušan, Topić Marko,
Sinicki Ivan, Kovačić Mladen, Stjepanović
Ljubomir, Djulbegović Fehim, Bobek Ivan
Komlinović Drago, Ćebašek Stanko, Lazarev
Sei´gije, Bobkov Leonid, Jurić Pavle, Katana
Muharem, Maksimović Mihajlo, Bujić Živko,
Behmen Sidik, Selmanović Ahmet, Antonijević
Eugen i Heim Ivan, (od Ravnateljstva šuma
Banja Luka); Vučetić špiro, Dubrovnik;
Huša Jaroslav, Bakranin Juraj, Duić Ante,
Bilić Dragutin, Kopčić Ibrahim, Steiđuhar Franjo
i Čop Vjekoslav (od Ravnateljstva šuma,
Travnik.


Članovi utemeljači:
Kuna 3.400.—: Dragutin Matizović, Zagreb;


Članovi pomladka:
Kuna 130.—: Babogredao Djuro, Zagreb;
Kuna 120.-: Slovnik Miloš, Zagreb;
Kuna 90.— Hranilović Nikola, Zagreb;
Kuna 75.—; Lipovšćak Juraj, Zagreb;
Kuna 70.— žuljević Tomo;
Kuna 60.— Kordić Franjo;


Članovi izvanredni:
Kuna 50.—: Tvrtković Stjepan.
Preplata:
Kuna 4.070.—: Ravnateljstvo šuma V i nkovc
i i za područnih sedamnaest šumarija;
Kuna 4.560.—: Ravnateljstvo šuma Bjelo va
r i za područnih osamnaest šumarija;
Kuna 1.452.—: Ravnateljstvo šuma Sara jev
o (za šest primjer-aka);
Kuna 1.440.—: Ravnateljstvo šuma Mosta
r (za šest primjeraka);
Kuna 240.—: Kotarska oblast Pa_krac;
Stj. Kugli, Zagreb;
Kuna 120.—: Rajmunđ Fantony, Zagreb;


243
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 58     <-- 58 -->        PDF

OSOBNE VIESTl


I z p i t i


STRUČNI IZPIT ŠUMARSKIH VJEŽBENIKA U PROLJETNOM ROKU 1943. GODINK


Državni stručni izpit šumarskih vježbenilta elemente za računanje uzmite sami po svom
s fakultetskom naobrazbom u proljetnom roku nahođenju, ali tako da odgovaraju stvarnosti,
1943. godine održan je od 7. do 12. svibnja o. g. a drvnu masu iz odgovarajućih tablica šumar-


Izpitnom povjerenstvu predsjedao je zamjesko-
lovačkog kalendara, koju treba reducirati
nik predsjednika povjerenstva, šum. savjetnik obzirom na zadani obrast.«
Ing. Ante P r e m u ž i ć, izpitivali članovi povjeIz
III. skupine: »Nacrtati linearno presjeke
renstva šumarski savjetnici Ing. Pero O s t o-krovnih konstrukcija za raspone 4 do 12 mej
i ć, Ing. Ivo ć e o V ić i Ing. Aleksandar D e-tara. Mjerilo 1 : 100. — Presjek krovne kons
p o t, te zamjenik člana izpitlvača šum. savj. strukcije sa dvostrukom stolicom uključivo
Ing. Mihajlo . u j d r 1 c a. Zapisnik o toku iz-stropnu konstrukciju nacrtati sa oznakom dipita
vodio je perovođa povjerenstva, v. šum. menzija i konstrukcijom tesarskih vezova.
pristav Ing. Roman C h . 1 a k. Strop upušten. Mjerilo 1 : 25 za detalje.«


Od 26 prijavljenih kandidata pristupilo je iz-Iz IV. skupine: »Opišite cieli postupak oko
pitu 16 i to inžinjeri šumarstva: Tomo . i k-izdavanja izvoznice po Naredbi o izdavanju izč
e V i ć, Klaudije F i e d 1 e r, Vladimir F i 1 i-voznica za drvo i ostale drvne proizvode. —
p o v i č, Stevan G a 1 u š k a, žarko . a j d i n, Obraditi se ima cieli postupa:k od časa, kada
Josip . o r a k, Vladimir Hvorostin , Branko stranka najavi da ima drva za izvoz, pa sve
Kraljić, Ivan Kraljičković, Miško . o-dok drvo ne bude izvezeno. — U obzir se ima
t a r s k i, Juraj Lipovšćak , Tihoraj L o v-uzeti slučaj, kada stranka traži izvoznicu za
rić, želimir škrg.atić , Zvonko . o m a k, manju količinu radi maloprodaje na tržištu,
Vladimir . r o h a r . Tomislav V u k o v i ć. kao i slučaj, kada jedna tvrtka izrađuje šumu,
W^^ Pismeni dio izpiVa održan je 7. i 8. svibnja te izrađeno drvo odprema kolima do željeznice
s ovim zadatcima: i ovom dalje. — Prikazati treba i postupak sa


Iz I. skupine predmeta: »šuma u ratnom gostrankom,
drvima, vozilima i oruđem, kada
spodarstvu, njezina zadaća, izkorišćavanje i čustranka
bude zatečena da vozi drvo bez izvozvanje.
« nice.«


Iz II. skupine; »Prije 3 godine, t. j . u doba Ustmeni dio izpita održan je dne 10. i 11.
uređivanja stanje neke gospodarske jedinice svibnja tako, da je svaki dan izpitano po 8
bilo je sliedeće: kandidata, dakle veći broj nego što ga propi


suje Pravilnik .o državnom stručnom izpitu, a


156 ha sastojina 15 god. starosti, obrasta 1


prema posebnom rješenju gospodina ministra


242 „ „ 55 „ „ „ 0,9


narodnog gospodarstva od 4. III. 1943. broj


397 „ „ 109 „ „ „ 0,8


5836-Š-1943.


25
,, poljodjelskog zemljišta i nepošumljenih


Terenski dio izpita održan je dne 12. svibnja


čistina


u fakultetskoj šumi u Maksimiru. Istog dana


8
,, neplodnog prostora.


održana je sjednica i saopćen izhod izpita kan


Vrst drveća jela 0,7, smreka 0,3. Sastojine didatima.
se nalaze na II. raz. boniteta zemljišta za jelu. Izpit je položilo svih 16 kandidata koji su
Zdravstveno stanje sastojina dobro. Zadnje 3 pristupili izpitu, i to dvojica sa veoma dobrim
godine u ovim sastojinama nije vršena nika-uspjehom, desetorica sa dobrim, a četvorica sa
kova sječa. — Izračunajte današnju prodajnu dovoljnim.
vriednost ovog šumskog kompleksa, ako je proIza
saobćenja uspjeha čestitao je zamjenik
sječna šumska taksa: a) za trupce 400 Kn po predsjednika povjerenstva kandidatima na us1
.., b) za celulozno drvo 150 Kn po 1 pr. mt, pjehu, te održao liep prigodni govor, na kom
c) za ogrjevno drvo 40 Kn po pr. mt., te ako se predstavnik kandidata zahvalio usrdnim
je Bu 90 godina, a p = 3%. Ostale potrebne riečima.


PROMJENE U SLUŽBI (DO 1. VIL 1943.).


Imenovani su: Ljudevit š i n k o v e c, za rač. višeg kontrolora
VII. č. r. kod prometne uprave Zavi-


Mato č o 1 a k o v´a c, či.n vježbenik XII. č.


dović-Kusača u Zavidovićima.


r.
kod RŠ u Vinkovcima;
Sulejman Ljubijankić, dočinovnik III. Premješteni su:
razreda kod šumarije u Cazinu, za uredskog Ing. Božidar P e t r a č ić šum. viši pristav IX.
vježbenika XII. č. r. kod iste šumarije; čin. razreda od Glavnog ravnateljstva za šu


Nikola . i o n d i ć, nadlugar, dočinovnik I. marstvo u Zagrebu u svojstvu v. d. ravnatelja
raz. kod šumarije u Brinju, za podšumara III. u Gospiću;
kl. XII. č. r. kod iste šumarije; Ing. Stjepan . a r k o V i ć, šumarski nad


Stjepan V e r š e g i, za manipul. vježbenika zornik VI. č. r. od Glavnog ravnateljstva za


XII.
č. r. kod kot. oblasti u Iloku; šumarstvo u Zagrebu za ravnatelja šuma u
Ivan L a z i ć, za podšumara III. raz. XII. Ogulinu;
č. r. kod šumarije u Hrvatskoj Dubici; Ing. Mehmed . a 1 ić, ravnatelj šuma VI. č.


r.
od RŠ u Tuzli, za šumarskog izvjestitelja
Nada L a c k o v i ć, za ured. vježbenika


kod Velike župe Sana i Luka u Banjoj Luci;


XII. č. r. kod Glavnog ravnateljstva za šumarIng.
Mustafa D j u 1 e p a, šumarski nad


stvo u Zagrebu;


zornik VI. č, r. od Glavnog ravnateljstva za


Jelka Matijević, za ured. vježbenika


šumarstvo u Zagrebu za ravnatelja šuma u


XII. č. r. kod RŠ u Gospiću.
TuzU.


Promaknuti su:
Zalivalllisuse:


Ing, Marko . a b i ć, za šumarskog savjetVladimir
š k r e b 1 i n, rač. vježbenik XI. č. r.
nika V. č. r. kod RŠ u Sarajevu; kod RŠ u Ogulinu.


Urednik Dr Ing. Josip Balen. — Izdalo Hrvatsko šumarsko družtvo u Zagrebu, Vukotinovlćeva
ulica 2. — Tisak Narodne tiskare, Zagreb, Kaptol 37, — Za tiskaru odgovara Ruđolf Veđo,
Zagreb, Kaptol 27. >


..^