DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 7-8/1943 str. 55     <-- 55 -->        PDF

STANJE IMOVINE I ZAKLADA HRVATSKOG ŠUMARSKOG DRUŽTVA


KONCEM GOD. 1942.


Vriednost


koncem koncem


PREDMET Opazka


god. 1941. god. 1942.


Kuna Kuna


A. STANJE IMOVINE:
I. Aktiva
Blagajničko stanje u gotovom novcu 53.992 21.550
Blagajničko stanje u effektima . . . 446.849 448.034
Inventar: namještaj 18.680 18.680


knjižnica . 67.340 60.900


muzej 40,000 40.000
Nekretnine: Zgrada šumarski dom . . 2,500.000 2,500.000
Potraživanja 17.605 21.555


Ukupna aktiva 3,134.466 3,110.720 35


II. Pasiva
Dug


III. Opetovanje
Ukupna aktiva 3,134.466 3,110.720 35
Ukupna pasiva
čista imovina 31. prosinca 1942. . . . 3,134.466 3,110.720 35


B. STANJE ZAKLADA:
Pripomoćna Koroškenjijeva zaklada . . 207.467 209.697
Literarna Borošićeva zaklada . . . . 3.227 88 3.638


U Zagrebu, 31. prosinca 1942.


Predsjednik: Blagajnik:
Ing. A. Abram´ović, v. r. O. Dremil, v. r.


Nadzorni odbor:
Ing. .. Pećina, v. r. Ing. .. Mujđrica, v. r.


241